Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Нотариална такса за подновяване на ипотека

Какви са таксите при подновяване на ипотека?

 

Как се подновява ипотека и колко струва? Вписаната ипотека е със срок на валидност 10 години. Преди изтичането на този период задължително трябва да се направи подновяване на ипотеката, за да не загуби своето действие. По принцип тези срокове се следят от банката, в чиято полза има вписана ипотека. Преди да изтече, банката се свързва с кредитополучателя и уточнява подновяването.

 

 

 

За да направите изчисления на разходите по подновяване може да ползвате калкулатор за нотариални такси за подновяване на ипотека. Информация за точния размер на дължимите такси ще получите от нотариус или от банката. От кредитополучателя се изисква да осигури необходимата сума за такси, банката подготвя молба за подновяване и документите се входират в Агенция по вписванията. Всички разходи са за сметка на кредитополучателя.

 

Подновяване вписване на ипотека

 

Имайте предвид, че преди да поднови ипотеката банката може да изиска от вас актуализиране на пазарната оценка на имота служещ за обезпечение. Това ще бъде един допълнителен разход, но ако в периода на обслужване на кредита оценката не е актуализирана е твърде вероятно на този етап да се наложи да заплатите оценка. От ваша страна се изисква да направите плащането на сумата към експерт оценителя, а банката ще организира оглед и изготвянето на оценката. Необходимостта от актуализация се налага съгласно правилата на банката за оценка на обезпеченията. Нужна е информация за актуалната стойност на имота, който обезпечава кредита. Условията по кредита не следва да се променят, а само да се актуализират стойностите, за да е наясно банката за качеството на обезпечението.

 

Заплащането на пазарната оценка и нотариалните разходи водят до увеличение на разходите по кредита. Ако не сте ги планирали, може да се изненадате неприятно. В случай, че остатъкът по кредита е малък проучете вариантите да изтеглите потребителски кредит, за да не заплащате допълнителни такси по ипотеката. Ако от същата банка ви откажат, може да потърсите информация от други банки. В стремежа да привлекат нови клиенти банките са гъвкави по отношение на условията, които предлагат. Потърсете информация, разгледайте предложенията и преценете възможностите.

 

В този процес ние ще ви помогнем след като отправите запитване към нас в кредитния ни портал. Ще направим сравнение на оферти за финансиране и ще може да изберете най-изгодната оферта за кредит. Ще получите безплатна консултация по всички въпроси.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

 

Вижте някои от най-търсените категории кредити в нашата платформа:

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Небанков ипотечен кредит