Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Бързи кредити

Период на погасяване: от 1 до 3 години. Пример: ГПР по кредит в размер от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 49.02%. ГПР зависи от срока и ползваната сума. ГЛП за кредит от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 40%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя. ... виж повече
Период на погасяване: от 4 до 9 месеца. Пример: ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 49.02%. ГПР зависи от срока и ползваната сума. ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 40 %. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя. ... виж повече
Срок: от 3 до 12 месеца. Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант.  Вземи бързи кредити онлайн с Фератум. ... виж повече
Финансов пример: Главница 600 лева със срок на договора 90 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 41,46 лева. Общата сума за връщане е 641,46 лева, а ГПР – 49,65%. Минимален срок на погасяване 90 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни. ... виж повече
Пример: С избор на пакет Basic в размер на 5 000 лв. за 12 мес.. месечна вноска е 512,36 лв. с фиксиран ГЛП 40% и ГПР 48,21%. Общата дължима сума до края на периода е 6 148,32 лв. ... виж повече
Представителен пример: За кредит от 800,00 лева от дата 10.09.2019 г., с избран падеж 30-то число всеки месец и период на изплащане от 8 равни месечни вноски в размер 115,57 лева всяка, първата дължима вноска от потребителя ще бъде с падеж на 10.10.2019 г., при фиксирана лихва от 40.00 % и ГПР 48.20 %, обща с... виж повече
Срок: от 4 до 24 месеца. Максимален ГПР: 49.93%. Пример: Сума: 1000 лв.; Срок на кредита: 18 месеца.; Месечна вноска: 131.63 лв.; Фиксиран ГЛП: 41.00%, ГПР: 49.85%; Възнаграждение за избрани и закупени допълнителни услуги "Фаст" и "Флекси": 1000 лв.; Обща дължима сума с избрани и закупени допълнителни услуги ... виж повече
Срок: от 3 до 18 месеца. При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент... виж повече
Годишният процент на разходите по кредитна карта Бяла Карта е в размер на 64.96%*. Такса за обслужване на картата е 0 лв., както и таксата за теглене на пари в брой на банкомат. Договорът за кредит е с неопределен срок. *При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания: Потребителят ще изпълнява сво... виж повече
Пример: при изтегляне на кредит в размер на 2 000 лева за срок от 12 месеца, месечната вноска ще бъде 206.12 лв, а крайната сума за връщане възлиза на 2 473.38 лв. ГЛП 41.16%. БЕЗ НИКАКВИ ТАКСИ. ... виж повече
При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 двуседмични вноски, двуседмичната Ви вноска ще е 48,01 лв. Общата дължима сума по кредита е 672,14 лв. ГПР в този пример е 49.39%, а ГФЛП е в размер на 40.34%. Двуседмичната Ви вноска по кредита с включена такса за експресно разглеждане ще бъде 63.41 лв. Пр... виж повече
Кредитен лимит БЕЗ месечна такса, а лихвата е САМО за дните, през които е ползван кредита. Усвояване и погасяване по всяко време.  ... виж повече

Подкатегории

Характеристики на бързите кредити

Бързите кредити дават възможност за получаване на пари без обезпечение и без поръчители, без доказване на доходи, без излишни документи и сложни процедури. Вижте сравненията на всички бързи кредити, като изберете сума на кредита и срок за погасяване. Веднага можете да разгледате:

 

Сравнение на бързите заеми онлайн

Разгледайте всички оферти за спешни кредити и вижте техните характеристики, за да изберете най-подходящия от всички сайтове за бързи кредити онлайн.

 

Месечните вноски: Погасителните вноски, които следва да бъдат плащани ежемесечно. Разбира се, някои от кредитите се предлагат във вариант с еднократно погасяване "до заплата" със срок до 1 месец или на седмични и двуседмични вноски, както и в други варианти.

Крайна сума: Това е общата сума, която следва да бъде погасена за целия период, включително лихви и главници. Възможно е да бъдат калкулирани други такси, които следва да бъдат добавени допълнително и са посочени в коментарите.

Време за разглеждне и плащане: За всеки от кредитите са посочени ориентировъчни срокове за вземане на решение за разрешаване на кедита и нужното време за ефективно получаване на сумата.

Предимства и пояснения: В тези секции се прави сравнение на бързите кредити, като се посочват полезни предимства или определени характеристики и параметри на отделните заеми.

Коментари: В секцията с допълнително описание най-често се представя реален пример с посочване определена сума на кредита, ГПР, такси и описание на някои от условията.

 

Можете да кандидатствате за бързи кредити онлайн, като натиснете бутона "Кандидатствай"

Имате възможност да кандидатствате и в повече от една фирма за бързи кредити, но Ви съветваме да подадете заявка само към избраните от Вас компании.

Колко ще ми струва?

Вашият кредит може да се оскъпи, ако забавите плащане на вноски или не отговаряте на определени условия. Разбира се, в общия случай цена на един кредит зависи от:

 
  • Сумата на получения кредит: По-висок размер на заема, означава и по-големи погасителни вноски и лихви.
  • За какъв срок погасявате кредита: Кратките срокове означават по-големи вноски, но по-ниски общи разходи за лихви за целия период на заема.
  • Такси и специфични изисквания: В някои компании има допълнителни такси за разрешаване на бърз заем без поръчители или за гаранция.
  • Индивидуални предложения: В някои от фирмите за бързи кредити има отстъпки за лоялни клиенти, в зависимост от дохода, за клиенти с добра кредитна история и др.

 

Изберете размер на кредита и срок на погасяване и вижте оринтировъчната месечна погасителна вноска по всички бързи кредити в платформата.

В зависимост от вашите приходи и разходи, може да прецените какви погасителни вноски можете да си позволите.

Можете да ползвате и нашите калкулатори, с които можете да изчислите какъв кредит можете да получите.

Изисквания за получаване на бърз заем

Условията за отпускане кредит са различни във всяка банка и кредитна компания, като зависят също от сумата и вида на кредита - бързите кердити най-често се предлагат бързо и лесно, без обезпечения, поръчители и излишни документи.

Кредитите отпускани под формата на заем бързи пари се разрешават по опростена процедура, без доказване на доходи и без поръчители.

Суми на бързите кредити

Всяка фирма за бързи кредити има различни минимални и максимални размери на кредитите, който можете да разгледате в нашите сравнителни таблици. Суми на кредитите до 100, 200, 300, 400 и 500 лв. се търсят под формата на кредит до заплата за срок от 1 седмица до 30 дни или за сравнително кратък период от време от 1 до 6 месеца. Малките бързи кредити до 600, 700, 800 и 900 лв. се предлагат, както под формат на краткосрочни кредити за 1-2 месеца, но също и с погасително вноски до 1 или 2 години. Средните по-размер заеми до 1000, 2000, 3000 и 5000 лв. най-често се търсят и отпускат на погасителни вноски съобразени с възможностите за погасяване на кредитоискателя. Разбира се, на пазара се предлагат и кредити над 5 000 и над 10 000 лв., но дохода на кредитоискателя следва да позволява погасяването на желаната сума. За суми над 10 000, 15 000 или 20 000 лв., някои от компаниите предлагат бързи ипотечни кредити без доказване на доходи.

Какво се случва при лоша кредитна история в ЦКР?

Има възможност за ползване на бързи кредити и с лоша кредитна история, като избора е по-ограничен и зависи както от индивидуалната политика на всяка кредитна компания. Разбира се, при инцидентни или обясними закъснения в миналото, всички компании могат да проявят разбиране и да разрешат нов бърз кредит.