Бързи кредити

За международна револвираща кредитна карта Бяла Карта VISA Classic ГПР* е в размер на 45,90 %. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на 43.2 %. Месечен лихвен процент е 3,6 %. Ако Потребителят усвои 1000 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв) на първо число на месеца и плати до 02-ро число на следващ... виж повече
При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,15%. ... виж повече
Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант. ... виж повече
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане) ... виж повече
При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,15%. ... виж повече
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане) ... виж повече
Представителен пример за финансов лизинг: Годишен процент на разходите (ГПР) при цена на автомобил от 12 500 лв., първоначална вноска от 2 500 лв. (20%), финансирана сума от 10 000 лв., 60 месечни вноски от 369.11 лв. е 45.05% при фиксиран годишен лихвен процент от 37.2% и еднократна такса ангажимент в размер... виж повече
Пример: Сума на заема: 480.00 лв. Срок на заема: 30 дни. Лихва: 16.22 лв. Обща сума за плащане: 496.22 лв. ГПР: 49.85% Лихва за първи кредит 0% при срок на заема до 15 дни. ... виж повече
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане). Пример: Ако вземеш заем Credissimo до заплата от 500 лева с избран период на револвиране от 20 дни и до 20-тия ден (когато е падежът) погасиш главницата от 500 лв., заемът ... виж повече
Представителен пример за финансов лизинг: Годишен процент на разходите (ГПР) при цена на автомобил от 12 500 лв., първоначална вноска от 2 500 лв. (20%), финансирана сума от 10 000 лв., 60 месечни вноски от 369.11 лв. е 45.05% при фиксиран годишен лихвен процент от 37.2% и еднократна такса ангажимент в размер... виж повече

Подкатегории

Характеристики на бързите кредити

Бързите кредити дават възможност за получаване на пари без обезпечение и без поръчители, без доказване на доходи, без излишни документи и сложни процедури. Вижте сравненията на всички бързи кредити, като изберете сума на кредита и срок за погасяване. Веднага можете да разгледате:

 

Сравнение на бързите заеми онлайн

Разгледайте всички оферти за спешни кредити и вижте техните характеристики, за да изберете най-подходящия от всички сайтове за бързи кредити онлайн.

 

Месечните вноски: Погасителните вноски, които следва да бъдат плащани ежемесечно. Разбира се, някои от кредитите се предлагат във вариант с еднократно погасяване "до заплата" със срок до 1 месец или на седмични и двуседмични вноски, както и в други варианти.

Крайна сума: Това е общата сума, която следва да бъде погасена за целия период, включително лихви и главници. Възможно е да бъдат калкулирани други такси, които следва да бъдат добавени допълнително и са посочени в коментарите.

Време за разглеждне и плащане: За всеки от кредитите са посочени ориентировъчни срокове за вземане на решение за разрешаване на кедита и нужното време за ефективно получаване на сумата.

Предимства и пояснения: В тези секции се прави сравнение на бързите кредити, като се посочват полезни предимства или определени характеристики и параметри на отделните заеми.

Коментари: В секцията с допълнително описание най-често се представя реален пример с посочване определена сума на кредита, ГПР, такси и описание на някои от условията.

 

Можете да кандидатствате за бързи кредити онлайн, като натиснете бутона "Кандидатствай"

Имате възможност да кандидатствате и в повече от една фирма за бързи кредити, но Ви съветваме да подадете заявка само към избраните от Вас компании.

Колко ще ми струва?

Вашият кредит може да се оскъпи, ако забавите плащане на вноски или не отговаряте на определени условия. Разбира се, в общия случай цена на един кредит зависи от:

 
  • Сумата на получения кредит: По-висок размер на заема, означава и по-големи погасителни вноски и лихви.
  • За какъв срок погасявате кредита: Кратките срокове означават по-големи вноски, но по-ниски общи разходи за лихви за целия период на заема.
  • Такси и специфични изисквания: В някои компании има допълнителни такси за разрешаване на бърз заем без поръчители или за гаранция.
  • Индивидуални предложения: В някои от фирмите за бързи кредити има отстъпки за лоялни клиенти, в зависимост от дохода, за клиенти с добра кредитна история и др.

 

Изберете размер на кредита и срок на погасяване и вижте оринтировъчната месечна погасителна вноска по всички бързи кредити в платформата.

В зависимост от вашите приходи и разходи, може да прецените какви погасителни вноски можете да си позволите.

Можете да ползвате и нашите калкулатори, с които можете да изчислите какъв кредит можете да получите.

Изисквания за получаване на бърз заем

Условията за отпускане кредит са различни във всяка банка и кредитна компания, като зависят също от сумата и вида на кредита - бързите кердити най-често се предлагат бързо и лесно, без обезпечения, поръчители и излишни документи.

Кредитите отпускани под формата на заем бързи пари се разрешават по опростена процедура, без доказване на доходи и без поръчители.

Суми на бързите кредити

Всяка фирма за бързи кредити има различни минимални и максимални размери на кредитите, който можете да разгледате в нашите сравнителни таблици. Суми на кредитите до 100, 200, 300, 400 и 500 лв. се търсят под формата на кредит до заплата за срок от 1 седмица до 30 дни или за сравнително кратък период от време от 1 до 6 месеца. Малките бързи кредити до 600, 700, 800 и 900 лв. се предлагат, както под формат на краткосрочни кредити за 1-2 месеца, но също и с погасително вноски до 1 или 2 години. Средните по-размер заеми до 1000, 2000, 3000 и 5000 лв. най-често се търсят и отпускат на погасителни вноски съобразени с възможностите за погасяване на кредитоискателя. Разбира се, на пазара се предлагат и кредити над 5 000 и над 10 000 лв., но дохода на кредитоискателя следва да позволява погасяването на желаната сума. За суми над 10 000, 15 000 или 20 000 лв., някои от компаниите предлагат бързи ипотечни кредити без доказване на доходи.

Какво се случва при лоша кредитна история в ЦКР?

Има възможност за ползване на бързи кредити и с лоша кредитна история, като избора е по-ограничен и зависи както от индивидуалната политика на всяка кредитна компания. Разбира се, при инцидентни или обясними закъснения в миналото, всички компании могат да проявят разбиране и да разрешат нов бърз кредит.

Loading...