Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Кредити за автомобили

Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 170
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
При потребителски кредит с размер 20 000 лв., срок 84 месеца и годишен лихвен процент 5.90%, ползване на Пакет Живот Плюс, и без превод на работна заплата по сметка в Банката, ГПР е 6.75%, месечна вноска по кредит 300.39 лв.,обща дължима сума 25 751.41 лв. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
При потребителски кредит с размер 20 000 лв., срок над 84 месеца и годишен лихвен процент 6.90%, ползване на Пакет Живот Плюс, и с превод на работна заплата по сметка в Банката, ГПР е 7.81%, месечна вноска по кредит 310.35 лв.,обща дължима сума 26 588.73 лв. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 4.44% Сума: 25 000 лв. Срок: 48 месеца Месечна вноска: 569.41 лв. Такса одобрение: 300 лв. Месечна такса за обслужване на РС: 1.79 лв. Обща дължима сума: 27 717.69 лв ГПР - 5.33% Необходимост от: - превод на работна заплата; - застраховка "Живот" ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
При отпускане на кредит в размер на 2000 лв. за период от 12 месеца (12 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната погасителна вноска е в размер на 204,94 лв. Общата дължима сума по кредита е 2459,28 лв. ГПР в този пример е 49,02%, а ГЛП е в размер на 40%. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 8.49% Срок на погасяване: 84 месеца Месечна вноска: 158.31 лв. Такса одобрение: 150.00 лв. Месечна такса за обслужване на РС: 1.79 лв. Обща дължима сума: 13 598.93 лв ГПР - 9.74% ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 9.49% Срок на погасяване: 120 месеца Месечна вноска: 64.67 евро Такса одобрение: 76.70 евро Месечна такса за обслужване на РС: 0.92 евро Обща дължима сума: 7 947.69 евро ГПР - 10.69% ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 8.99% Срок на погасяване: 84 месеца Месечна вноска: 80.42 евро Такса одобрение: 76.70 евро Месечна такса за обслужване на РС: 0.92 евро Обща дължима сума: 6 909.28 евро ГПР - 10.31% ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Годишният процент на разходите е в размер на 5,55% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит, лихвен процент за първата година – 4,9% и 5,4% за останалия срок. Лихвеният процент се формира от аналитичен референтен лихвен п... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544

Търсите кредит за автомобил?

Вижте всички оферти за кредити за автомобил, изберете и кандидатствайте бързо и лесно онлайн директно чрез нашата платформа! Какви са вариантите за покупка на "кола на кредит"? За получаването на заем за покупка на автомобил на старо от голямо значение е стойнотта на автомобила и на колко години е автомобила, като най-общо вариантите са следните:

Видове автокредити - банкови потребителски заеми, кредити със залог на автомобил, лизинги и други

Сравнете всички кредитни оферти, изберете най-подходящия вариант и подайте запитване онлайн директно от нашата платформа.

Кредит за покупка на автомобил с банков потребителски кредит

Банковите кредити за употребявани автомобили на практика по нищо не се различават от потребителските заеми.

 
 • Максимална сума: Зависи основно от доходите и останалите ползвани кредити, т.е. можете да получите суми и над 10 000 - 15 000 лв. стига доходите да осигуряват достатъчна кредитоспособност.
 • Срок за погасяване: Имате възможност за получаване на кредит за 5, 7 или дори 10 години, но разбира се срока за погасяване на един "кредит за кола на старо" в никакъв случай не трябва да надвишава над 5-7 години, тъй като основното правило е да не се допуска кредита след години да надвишава стойността на автомобила.
 • Предимства: При този вид кредит можете да ползвате сумата за покупка на употребяван автомобил, да получите цялата сума без да имате собствено участие и сами да определите срока за погасяване, като може да се каже, че тези кредити са при сравнително изгодни условия и може да бъдат получени без залог и без поръчители.
 • Особености: За получаването на потребителски "заем за кола" следва да отговаряте на стандартните банкови изисквания за доказани постоянни доходи и кредитоспособност, като в зависимот от доходите може да получите различна сума. Разбира се, за големи суми и за покупка на нов автомобил е възможно да се окаже по-правилно да се насочите към лизинг при условия, които е възможно да бъдат по-изгодни от потребителските заеми.
 • Препоръки: Желатено е да внимавате със срока за погасяване, за да не се окаже например, че след 3 години имате кредит, който надвишава стойността на закупения автомобил.

 

Кредит за покупка на автомобил от кредитна компания

Освен с банков кредит можете да купите и автомобил на изплащане с кредит от кредитна компания, като някои компании предлагат специализирани авто заеми, а в други компании се отпуска кредит с общо предназначение.

 
 • Максимална сума: Размерът за заема, който можете да получите зависи от пазарната оценка на закупувания автомобил, годината на придобиване и доходите, като разбира се всяка кредитна компания има своя собствена политика за максималните суми. В нашата платформа можете да разгледате минималните и максималните суми за всеки кредит на избрана кредитна компания.
 • Срок за погасяване: Периода на заема зависи от годината на производство на автомобила, сумата на кредита и разполагаемите доходи за погасяване, като всяка компания има свои изисквания за минимален и максимален срок.
 • Предимства: За разлика от банковите потребителски кредити в кредитните компании можете да получите и по-големи кредити, ако има залог на автомобила, а освен това се разрешават кредити без доказани доходи и е възможно получаването на авто кредит при лоша кредитна история. За някои от кредитите може да получите заема и без собствено участие, но това зависи от сумата, стойността на автомобила и доходите.
 • Особености: По-големите автозаеми се отпускат срещу залог на закупувания автомобил и в някои от случаите е възможно да се изисква собствено участие. При кандидатстване за т.нар. "кредити със залог на кола" следва да имате предвид, че често тези заеми са по-скъпи от потребителските кредити и лизингите.

Получаване на кредит със залог на автомобил

При т.нар. "кредити срещу залог на кола" се получават пари в брой, като се залага притежавания автомобил и се получава паричен кредит в брой. На практика това представлява нецелеви кредит срещу залог, като тези заеми се предлагат от нефинансови кредитни компании, като подобни кредити не се предлагат от банките.

 
 • Максимална сума: Зависи от пазарната оценка на автомобила и политиката на съответната кредитна компания (вижте конкретните суми за избраната оферта, като кликнете на линка "виж повече")
 • Срок за погасяване: Периода на заема зависи от политиката на кредитната компания, като водещи са годината на производство, стойността на автомобила и възможностите за погасяване.
 • Предимства: Има възможност за разрешаване на кредити без доказване на доходи, като дори е възможно да бъде разрешен кредит и с лоша кредитна история в ЦКР. По тази причина такива кредити се ползват за обединяване на бързи кредити без доказани доходи или ако кредитоискателя иска да получи по-висок размер кредит с лоша кредитна история.
 • Особености: Имайте предвид, че тези заеми най-често са с с по-високи лихви и оскъпяване в сравнение с банковите кредити, за това следва да ги ползваме разумно и само при нужда. Ако търсите "заем със залог на автомобил" вижте офертите на представните кредитни компании и кандидатствайте директно онлайн.

Лизинги за автомобили

Лизингите най-често са подходящи за покупка на нови автомобили от физически лица и фирми. Основната част от лизинговите компании в групите на големите банки имат изисквания за доказване на доходи и осигуряване на собствено участие. Разбира се, на пазара се предлагат и лизинги от дружества, които предлагат автомобили на изплащане без изисквания за доходите или с компромиси по отношение на кредитната история. В зависимост от компанията и профила на клиента се предлагат различни по размер суми, при различно собствено участие и различни изисквания за кредитоспособност.

Обратен лизинг

Това са сделки, при които на практика получаваме нецелеви кредит, тъй като вече закупен автомобил се прехвърля или залага в полза на лизинговата компания и ние получаваме паричен кредит. В голяма част от лизинговите компании в банковите групи има изисквания за доходи и добра кредитна история, но на пазара има и компании предлагащи обратен лизинг без доказване на доходи и с влошена кредитна история.

Автомобили на изплащане от автокъщи

В някои автокъщи се предлагат "коли на изплащане", като следва да бъдете изключително внимателни при подобни сделки, като нашата категорична препоръка е да ги избягвате, ако не са от доказани кредитни или лизингови компании. Причината е, че в голяма част от случаите автокъщите не са лицензирани да извършват подобна дейност и съответно не са регистрирани, като нефинансови кредитни компании с право да отпускат кредити или лизинги.
Някои от автокъщите работят с партньорски кредитни или лизингови компании, които биха могли да предложат покупка на изплащане, а единици са автокъщите, които предлагат и собствен лизинг.
Силно препоръчваме да избягвайте т.нар. "собствен лизинг от автокъщи", тъй като автомобила остава собственост на автокъщата или свързано лице и могат да възникнат много неуредени казуси около договора за кредит, като при евентуално неизпълнение или забавени вноски рискувате да загубите, както автомбила така и погасените вноски по кредита.
При всички случаи трябва да бъдете внимателни, като можете да се доверите само на доказани кредитни или лизингови компании с дългогодишен опит и положителни референции.

 

Мога ли да купя автомобил без първоначална вноска?

Да, в много редки случаи е възможно да получите финансиране за цялата стойност на закупувания автомобил.
Това е възможно, ако теглите нецелви потребителски кредит с размер, който покривате цялата покупка стойност на автомобила.
Най-често това е възможно при закупване на автомобил на старо, тъй като за нов автомобил е възможно максималния размер на потребителския заем да не бъде достатъчен.
Изключително рядко се предлагат лизинги и специализирани автозаеми без собствено участие или първоначална вноска.
Вариантите за получаване на лизинг или кредит без първоначална вноска се предлагат индивидуално и по изключение само за дългогодишни лоялни корпоративни клиенти или заможни физически лица.

 

Мога ли да получа заем за кола без доказани доходи или без трудов договор?

Да, можете да получите кредит и без доказване на доходите или без трудов доход, тъй като е възможно да бъдат получавани други доходи.
Подобни автокредити се предлагат само в някои от кредитните компании, като в банките и лизинговите компании има документални изисквания за доходи и доказана кредитоспособност.

 

Мога ли да получа кредит за кола с лоша кредитна история в ЦКР?

Да, в някои кредитни компании имате шанс за получаване на заем с т.нар. "лошо ЦКР", като това зависи от политиката на съответната кредитна или лизингова компания.
Много клиенти се насочват към "кредити със залог на автомобил" именно за обединяване на задължения по бързи кредити със забавени вноски, с цел намаляване на вноските и постигане на редовност на експозицията.
Имайте предвид, че подобни кредити е възможно да бъдат отпуснати само от някои от кредитните компании, като следва да имате предвид, че при тях оскъпяването е по-високо от банковите кредити и лизингите.

 

Мога ли да кандидатсвам онлайн за автокредит?

Да, в нашата платформа имате възможност да сравните и да кандидатствате директно, като натиснете бутона "Заяви" и попълните нужните данни.
В най-кратък срок ще получите обаждане за уточняване на всичко необходимо и разглеждане на искането.

Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 1240