Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Полезно

Потребителски кредит с фиксирана лихва

Потребителски кредит с фиксирана лихва

Отпускане на потребителски кредит с фиксирана лихва    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Какви са възможностите за отпускане на кред...
Прочети повече
Потребителски кредит с доход от чужбина

Потребителски кредит с доход от чужбина

Отпускане на потребителски кредит с доход от чужбина  Работите в чужбина и Ви е необходима малка сума под формата на потребителски кредит? Как може да...
Прочети повече
Максимален потребителски кредит

Максимален потребителски кредит

Потребителски кредит в максимален размер  Търсите да изтеглите възможно най-високият размер потребителски кредит? Какви са възможните варианти и към к...
Прочети повече
Договор за потребителски кредит

Договор за потребителски кредит

Подписване на договор за кредит  Исканият потребителски заем е разрешен и предстои да подпишете договор за кредит? Имате въпроси и притеснения и се ко...
Прочети повече
Потребителски кредит с лошо ЦКР

Потребителски кредит с лошо ЦКР

Теглене на потребителски кредит с лошо ЦКР  Имате допускани просрочия, но искате да изтеглите потребителски кредит? Какви са стъпките и как може да по...
Прочети повече
Потребителски кредити – сравнение

Потребителски кредити – сравнение

Сравнение и избор на потребителски кредит  Може ли да получите потребителски кредит при изгодни ценови условия? Търсите кредит и искате да изтеглите н...
Прочети повече
Защита от измами и сигурност при използване на кредитни карти

Защита от измами и сигурност при използване на кредитни карти

Напоследък все по-използвано разплащателно средство са кредитните карти. Измамите обаче също се увеличават, затова е добре да сте информирани и готови...
Прочети повече
Най-изгодни потребителски кредити

Най-изгодни потребителски кредити

Кой е най-изгодният потребителски кредит?  Търсите най-изгодна оферта, за да изберете конкретна банка, от която да изтеглите потребителски кредит? Важ...
Прочети повече
Рефинансиране на необслужван кредит

Рефинансиране на необслужван кредит

Възможности за рефинансиране на необслужван кредит  Има ли реални възможности да се рефинансира кредит, който е със статус необслужван? Вариантите не ...
Прочети повече
Обединяване на кредити без доказване на доход

Обединяване на кредити без доказване на доход

Може ли да се обединят кредити без доказване на доход?  Имате няколко кредита, но не може да докажете доходите си, за да ги обедините в един? Идеята з...
Прочети повече
Рефинансиране на проблемни кредити

Рефинансиране на проблемни кредити

Възможно ли е рефинансиране на проблемен кредит?  Как може да се рефинансира кредит определен като проблемен? Проблемен като понятие е доста широко. ...
Прочети повече
Кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори

Кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори

Одобрение на кредит с цел рефинансиране на задължения  Имате няколко кредити и задължения и имате намерение да ги рефинансирате и обедините в един зае...
Прочети повече
Рефинансиране на кредит от друга банка

Рефинансиране на кредит от друга банка

Какви са възможните изгодни варианти за рефинансиране на кредит?  Взели сте решение за рефинансиране на кредит от друга банка? Условията, при които из...
Прочети повече
Обединяване на просрочени кредити

Обединяване на просрочени кредити

Просрочени кредити – възможно ли е да бъдат обединени?  Имате просрочия по няколко кредита едновременно и търсите начин как да излезете от ситуацията?...
Прочети повече
Рефинансиране на много кредити

Рефинансиране на много кредити

Може ли да се рефинансират много кредити?  Ако имате много кредити и искате да получите по-добри условия, при които да ги връщате, то е добре да обмис...
Прочети повече