Жилищни кредити

Годишен процент на разходите (ГПР) – 3.73% за лева; Променлив лихвен процент - 2.99% за лева; Месечна вноска – 711.94 лв.; Брой месечни вноски – 180 месеца; Такса Одобрение – 380 лв.; Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.; Такса за оценка на имот - 110 лв.; Държавна такса за вписване ... виж повече
ГПР – 5.00% за лева; Фиксиран лихвен процент за първите 24 месеца - 2.99% Фиксиран лихвен процент за следващите 96 месеца - 4.49% Променлив лихвен процент за останалия срок на кредита - 4.49% за лева; - Месечна вноска за промоционален период от 24 месеца - 334.28лв.; - Месечна вноска за останалия период – 396... виж повече
Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включ... виж повече
Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включ... виж повече
Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включ... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 BGN със срок на погасяване 20 години, без превод на заплата в банката: Месечна вноска – 436.81 лв., лихвен процент – 6.20%, ГПР - 6.72 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 107 209.73 лв. ... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 BGN със срок на погасяване 22 години и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв, месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степен... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 BGN със срок на погасяване 22 години и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв, месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степен... виж повече

Кой е най-изгодния жилищен кредит?

Вижте всички актуални оферти за кредити за покупка на жилище и направете директно сравнение на лихвите, ГПР, собствено участие, погасителни вноски, изисванията за доходи и всички условия на отделните продукти.

Какъв жилищен заем да избера?

Изборът на жилищен кредит е много индивидуален, тъй като зависи от актуалните кредитни оферти, предлаганите условия и собствените изисквания.
Сравнения на условията на жилищните кредитите:
 

  • Лихви по жилищните кредити: Сравнение на ГПР, лихви и таксите на всички жилищни кредити.
  • Срок и погасителна вноска: Можете да изберете подходяща месечна погасителна вноска в зависимост от избрания срок.
  • Сравнение на условията: Направете сравнение на основните изисквания, условия и параметри за жилищните заеми.

 

Заяви консултация за жилищен кредит

 

Всички жилищни кредити - сравнение на условията

Какво търсим при съпоставяне на текущите оферти за ипотечни кредити за покупка на апартаменти и къщи:

 

По-ниски лихви и такси: Каква е цената или общото оскъпяване на съответния жилищен кредит се определя от всички лихви и такси чрез показателя на ГПР (годишен процент на разходите)). Допълнително следва да калкулираме цените и ползите от евентуално включване на съпътстващи услуги - такси по разплащателни сметки, цени и ползи от допълнителни банкови продукти, примия и покрити рискове при застраховка на жилището и застраховка живот (за сметка на банката или за сметка на клиента), застраховки при безработица / кредитна защита и т.н.

На какви условия отговаряте: Налични средства за осигураяване на самоучастие при покупката, разполагаем месечен доход, месечни погасителни вноски по ползвани заеми, жилището индивидуално ли се купува или като семейна собственост, вид на закупуваното жилище (нов апартамент, старо строителство, в процес на изграждане, панелен, тухлен и др.), местонахождение на имота (голям, среден или малък град, ваканционен имот, село и т.н.), вид на получавания доход (трудов договор, граждански договор, свободни професии, наеми, дивиденти и др.), доходите по банков път ли се превеждат, възраст на кредитоискателя при погасяване на кредита, ползвани банкови продукти, кредитна история, вид лихвен процент (фиксиран или променлив), желана валута и други.

 

Кои са основните индикатори за бързо първоначално сравнение на жилищните ипотечни кредити?

Вижте водещите показатели за предварителен преглед на предлаганите условия:

 
  • Самоучастие или процент финансиране: Какъв е процента на банковото финансиране и съответно каква е сумата, която следва да бъде осигурена под формата на самоучастие при покупката на жилището.
  • Годишен процент на разходите: Основен показател за сравнение на оскъпяването, който калкулира сумата на лихвите и всички първоначални, месечни и годишни такси за жилищния кредит (не вкл. застраховки и банкови услуги).
  • Лихви по кредита: Лихвени условия по представените кредити, без такси, застраховки, услуги и други разходи.
  • Погасителна вноска: Размер на вноската съгласно погасителния план за избрания размер на кредита, крайния срок и лихвените разходи.

 

Селектирате сума и период за погасяване с изполване на слайдърите и сравнете погасителните вноски на всички амтуални оферти за жилищни кредити.

Ако желаете да проверите какъв жилищен кредит можете да изтеглите, вижте нашия калкулатор за жилищни кредити.

Подробно сравнение на всички параметри по селектираните жилищни кредити

Ако сте се спрели на няколко жилищни кредита, в нашата платформа имате възможност да използвате функционалността за директно сравнение на всички параметри по представените банкови оферти. Вижте повече:

 

Сравни: Използвайте бутона "Сравни" и добавите избраните продукти в количката с любими кредити, за да имате възможност да сравните всички параметри, показатели и коментари.

Погасителен план: С използване на бутона "Погасителен план" можете да разгледате данните за лихвите и оскъпяването за целия срок на кредита, месечните вноски за целия период (в т.ч. лихвите и главницата) и т.н.

Безплатни консултации: С бутона "Заяви" можете да подадете запитване за получаване на безплатна професионална консултация, изготвяне на специални индивидуални оферти и съдействие за получаване на желания жилищен кредит с отчитане на всички специфики в отделните банки, изискванията и възможностите на клиента, както и особеностите при реализиране сделката.

 

Заяви безплатна консултация

 

 

Сравнение на лихвите на всички жилищни и ипотечни кредити: