Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Условия за ползване

Представени данни и начини на калкулиране
ПАРИТЕ.BG калкулира месечните погасителни вноски по кредитите съгласно утвърдената формула за изчисляване на анюитетни вноски, а стойността на оскъпяването или ГПР се калкулира индикативно за целите на сравнението.
Калкулираните стойности са ориентировъчни и следва да бъдат използвани само за целите на предварителното сравнение, като офертите с пълната информация за съответния продукт следва да бъдат изготвени от съответната банка или кредитна компания при отчитане на текущите параметри и всички условия свързани с ползваните услуги и индивидуалните показатели и изисквания на потребителя.
ПАРИТЕ.BG използва насочващи или приблизителни стойности за всички застраховки, като точните данни могат да се формират след точно изчисление базирано на данните на кредитоискателя, ползваните продукти, застрахованите активи, текущи промоции и др.
ПАРИТЕ.BG информира, че всяка банка, кредитна или застрахователна компания си запазва правото едностранно да променя условията, като посочените данни в сайта ПАРИТЕ.bg не представляват ангажимент и отговорност за никоя от страните.


Актуалност на информацията
ПАРИТЕ.BG се грижи за регулярно актуализиране на представените продукти и информационни материали в електронната платформа, като това не изключва технически пропуски, фактически грешки, забавено обновяване или други разминавания в данните.
ПАРИТЕ.BG полага грижи да представя данни за широк набор от финансови услуги и продукти, но не се задължава с ангажимента да публикува абсолютно всички финансови продукти на представените организации.


Отговорност
ПАРИТЕ.BG не носи отговорност за разминаване между информацията в електронната платформа и данните посочени в официалните сайтове на компаниите и техните офиси.
ПАРИТЕ.BG не носи отговорност за евентуални вреди свърани с използването на информация и данни от електронната платформа, както и на каквито и да е услуги предлагани или рекламирани в сайта на ПАРИТЕ.BG.
ПАРИТЕ.BG нe нocи oтгoвopнocт зa точността на информацията, анализи, калкулации, полезност и пълнoтaтa на данните и съдържанието в електронната платформа.
ПАРИТЕ.BG нe носи отговорност за прекъсване или проблеми с нормалното функциониране на електронната платформа.
ПАРИТЕ.BG не носи отговорност за качеството на информацията и беопасността на сайтовете, към които има хипервръзки.
ПАРИТЕ.BG информира, че можете да ползвате информацията в сайта напълно доброволно и безплатно по инициатива на потребителя.
ПАРИТЕ.BG информира, че представя информацията съгласно условията на действащото законодателство, без гаранции за неприкосновенност и безопасност.


Авторско право
ПАРИТЕ.BG използва официална информация от уеб сайтовете на съответните финансови организации, като извършва допълнителни проучвания, анализи и калкулации.
ПАРИТЕ.BG разрешава потребителското използване на информацията предоставена сайта в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.
ПАРИТЕ.BG изрично зaбpaнявa използвано съдържанието от сайта за каквито и да е частни, публични или търговски цели, без предварително писмено разрешение.
ПАРИТЕ.BG информира, че съдържанието в електронната платформа e пpeдмeт нa aвтopcĸoтo пpaвo c вcичĸи пpoизтичaщи oт нeгo пpaвa и зaĸoнни пocлeдици. 


Промени в общите условия
ПАРИТЕ.BG си запазва правото да извършва промени на информацията в сайта и общите условия за ползване, без предварително разрешение или уведомление.

С използването на този сайт, Вие сте запознати и приемате настоящите условия за ползване.

Благодаря Ви!