Бързи кредити само с лична карта

За международна револвираща кредитна карта Бяла Карта VISA Classic ГПР* е в размер на 45,90 %. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на 43.2 %. Месечен лихвен процент е 3,6 %. Ако Потребителят усвои 1000 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв) на първо число на месеца и плати до 02-ро число на следващ... виж повече
При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,15%. ... виж повече
Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант. ... виж повече
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане) ... виж повече
При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,15%. ... виж повече
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане) ... виж повече
Пример: Сума на заема: 480.00 лв. Срок на заема: 30 дни. Лихва: 16.22 лв. Обща сума за плащане: 496.22 лв. ГПР: 49.85% Лихва за първи кредит 0% при срок на заема до 15 дни. ... виж повече
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане). Пример: Ако вземеш заем Credissimo до заплата от 500 лева с избран период на револвиране от 20 дни и до 20-тия ден (когато е падежът) погасиш главницата от 500 лв., заемът ... виж повече
Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лв. със срок на погасяване 12 седмици, при ГПР (годишният процент на разходите) за настоящия пример 49,23% и фиксиран ГЛП 40%. Вноската ви е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задължение в размер на 315,24 лв. ... виж повече
Представителен пример за финансов лизинг: Годишен процент на разходите (ГПР) при цена на автомобил от 12 500 лв., първоначална вноска от 2 500 лв. (20%), финансирана сума от 10 000 лв., 60 месечни вноски от 369.11 лв. е 45.05% при фиксиран годишен лихвен процент от 37.2% и еднократна такса ангажимент в размер... виж повече
Бързи кредити само с лична карта

За бързите онлайн заеми с лична карта

Получаването на бързи заеми само с лична карта спестява много излишно време и ненужни формалности. По тази причина тези заеми са сред най-търсените на пазара и се предлагат от много от фирмите за бързи кредити. Личната карта удостоверява, че сте пълнолетен български гражданин и пълноправно можете да се ползвате от кредитни продукти. За разлика от потребителските кредити от банки и някои други кредитни продукти, при тези заеми няма нужда от трудов договор, годишни декларация за доходите, служебни бележки от работодателя и т.н.

 

Сравнение на онлайн заемите само с лична карта

В нашия сайт можете да съпоставите всички кредити с лична карта, можете да направите бърз избор и да кандидатствате онлайн директно от нашата платформа. От скролерите селектирайте размер на кредита и период на погасяване и вижте текущите условия по всяка от офертите:

 

Вноска: Вижте директна сравнение месечните погасителни вноски по всички представени кредити.

Обща сума за плащане: В крайната стойност е отчетена общата цена на кредита, вкл. получената сума и размера на лихвите и таксите за целия период на заема.

Срок за разрешаване и получаване: В нашата платформа са представени сроковете за одборение и начина на усвояване на кредитите във всяка компания.

Разяснения и предимства: Вижте положителните параметри и кратко разяснение на важните параметри на всяка от офертите.

Допълнителни коментари: Ако желаете да получите заем без поръчители, при част от кредитите е възможно да има изискване за плащане на допълнителна такса за издаване на гаранция.

 

Заяви кредит с лична карта онлайн, като кликнете на бутона за подаване на искане.

Пояснение: В нашата платформа можете да кандидатствате и към няколко компании, като ние препоръчваме да изберете най-подходящата една или две оферти и да изчакате одобрението.

Какво е оскъпяването при спешните кредити с лична карта?

Общата сума за погасяване или крайната цена на заема се определя от:

 
  • Размера на кредита: Естествено лихвите се начисляват на база сумата на кредита и оскъпяването е в права зависимост от размера на заема.
  • Период на издължаване: Разбира се, по-бързото погасяване определя по-големи вноски, но общата сума на разходите е по-ниска.
  • Такси: ГПР включва лихвите и таксите, но при някои кредити има такси за издаване на гаранции, които не се включват в ГПР.
  • Кредити на промоция: Вижте актуалните оферти за първи беплатен кредит само с лична карта и другите текущи оферти.

 

С плъзгачите в началото на таблиците може да изберете размер и срок на кредита и платформата ще визуализира месечните вноски на всички онлайн кредити с лична карта и без поръчители.

Кредитните калкулатори могат да Ви помогнат да калкулирате какъв онлайн кредит можете да изтеглите.

Условия за кандидатстване

Водещото изискване за кандидатстване е само валидна лична карта, като всяка кредитна компания има свои условия за одобрение. Може да подадете искане онлайн с натискане на бутона за кандидастване на избраната оферта. Одобрението е много бързи и лесно, както и без излишни документи и формалности. Тези кредити са без доказване на доходи, като при повечето компании се предлага и опция за получаване на заема без поръчители.

Размери на бързите кредити без документи

Бързите онлайн кредити без документи (само с документ за само личност) се предлагат в целия диапазон от разновидности - микро кредити до заплата и спешни пари с месечни вноски.

Какво значение има кредитната история при онлайн кредитите с лична карта?

Отделните фирми за бързи кредити имат различно разбиране за коректност и добра кредитна история - някои държат на коректното погасяване в своята собствена компния, други разглеждат справката в ЦКР за всички кредитни институции. При някои от дружествата се одобряват кредити при лоша справка от ЦКР при текущо добро състояние, докато други разрешават само при минимални просрочия или минали забави, но има и много кредитни компании, които държат добрата кредитна история съгласно ЦКР. Всички компании за спешни онлайн заеми са доста предпазливи при одобрението на кредитоискатели с влошена кредитна история и без допълнителни документи. Старанието да поддържаме добра кредитна история със сигурност ще бъде възнаградено с безпроблемно получавне изгодни кредити сега и в бъдеще. При възникнали неочаквани финансови затруднения и невъзможност редовно да покриваме кредититните си задължениям задължително следва да осъществим контакт с кредитната компания и да договорим приемлив план за погасяване или разсрочване на месечните вноски с цел да се предпазим от излишни наказателни такси и влошаване на кредитната история.

Често задавани въпроси за бъзите заеми с лична карта
Какво трябва да знам за спешните онлайн заеми с лична карта?

Тези кредитни продукти са типични за кредитния пазар, заради удобството за потребителите и желанието на компаниите да предлагат възможно най-бързи и ефективни услуги за микро кредитиране. Това улеснява много клиентите, защото спестява много време и излишни формалности. При кредитите срещу лична карта и без трудов договор, компаниите също правят анализ на риска, но без да изисват допълнителни документи.

Кой може да кандидатства за спешен онлайн кредит с лична карта?

Основно изискване е кредитоискателя да има навършено пълнолетие. При тези заеми няма изискване да доказвате доходите си с документи, но за да можете да погасявате задълженията си следва да разполагате със съответните постъпления за посрещане на плащанията по погасителните вноск

Мога ли да кандидатствам online?

Да, при нас можете да кандидатствате изцяло онлайн и именно в това се изразява и едно от големите предимства на нашата платформа. В нашия сайт имате възможност да сравните всички актуални оферти, да изберете най-подходящия кредит и да подадете искане директно от нашия сайт към избраните компании. Предимствата на онлайн кредитите са ясни - може да подадете искане от телефон, таблет или лаптопа от всячка точка с интернет и по всяко време на денонощието, късно през нощта и в почивни дни.

За какво мога да използвам кредита?

Няма ограничение за предназначение на парите. Можете да ги използвате кредита както прецените.
Използва се при нужда от пари за покриване на големи сметки за ток или други битови плащания, за спешни ремонти и неотложни разходи, медицински процедури, професионално или развлекателно пътуване, за семейни тържества и мероприятия, като пари за покриване на непредвидено плащане и др.

Трябва ли да имам добра кредитна история?

Добрата кредитна история е основна предпоставка за бързо и лесно получаване изгодни кредити, за това препоръчваме на всеки потребител да поддържа добра финансова дисциплина.
Дори и да възникнат финансови затруднения или временни проблеми свързани с възможностите за погасяване, препоръчваме да се свържете със съответната банка или кредитна компания и да обясните ситуацията, в която се намирате, за да договорите предоговаряне на условията, разсрочване или реструктуриране на финансовите задължения.
В различните банки и кредитни компаниии имат различно разбиране за добра кредитна история, но справката в ЦКР отчита текущи просоричия, броя на закъснелите плащания над 30 дни, забавено обслужване над 3 месеца и необслужвани кредити над 6 месеца. Ясно е, че малките просрочия биха могли да имат логочно обяснение, но големите забави за дълги периоди от време, които и към настоящия момент са просрочени се считат за сериозно влошаване на кредитната история. Ако търсите кредит с лоша кредитна история, може да разгледате специално създадената секция в сайта за кредити с т.нар. лошо ЦКР.

За колко време и как ще получа парите?

За да улеснят максимално своите потенциални клиенти голяма част от компаниите са изградили бърза и функционална система по лесно кандидатстване, бързи одобрение и получаване на парите. 
Все пак, скоростта на разрешаване и усвояване е различна в отделните дружества, като в нашата платформа можете да направите бързо сравнение и да кандидатствате за изборания продукт.

Относно самото усвояване на заема, практиката е парите да се получат чрез EasyPay, по сметка в банка, в брой и др.