Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Бързи кредити само с лична карта

Период на погасяване: от 4 до 9 месеца. Пример: ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 49.02%. ГПР зависи от срока и ползваната сума. ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 40 %. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя. ... виж повече
Срок: от 3 до 12 месеца. Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант.  Вземи бързи кредити онлайн с Фератум. ... виж повече
Финансов пример: Главница 600 лева със срок на договора 90 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 41,46 лева. Общата сума за връщане е 641,46 лева, а ГПР – 49,65%. Минимален срок на погасяване 90 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни. ... виж повече
Пример: С избор на пакет Basic в размер на 5 000 лв. за 12 мес.. месечна вноска е 512,36 лв. с фиксиран ГЛП 40% и ГПР 48,21%. Общата дължима сума до края на периода е 6 148,32 лв. ... виж повече
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане) ... виж повече
Първият заем е напълно безплатен - няма такси и е без поръчители. ... виж повече
Представителен пример: За кредит от 800,00 лева от дата 10.09.2019 г., с избран падеж 30-то число всеки месец и период на изплащане от 8 равни месечни вноски в размер 115,57 лева всяка, първата дължима вноска от потребителя ще бъде с падеж на 10.10.2019 г., при фиксирана лихва от 40.00 % и ГПР 48.20 %, обща с... виж повече
Срок: от 3 до 18 месеца. При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент... виж повече
Пример: при изтегляне на кредит в размер на 2 000 лева за срок от 12 месеца, месечната вноска ще бъде 206.12 лв, а крайната сума за връщане възлиза на 2 473.38 лв. ГЛП 41.16%. БЕЗ НИКАКВИ ТАКСИ. ... виж повече
При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 двуседмични вноски, двуседмичната Ви вноска ще е 48,01 лв. Общата дължима сума по кредита е 672,14 лв. ГПР в този пример е 49.39%, а ГФЛП е в размер на 40.34%. Двуседмичната Ви вноска по кредита с включена такса за експресно разглеждане ще бъде 63.41 лв. Пр... виж повече
Период: от 12 до 43 седмици. Пример: Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лв. със срок на погасяване 12 седмици, при ГПР (годишният процент на разходите) за настоящия пример 49,23% и фиксиран ГЛП 40%. Вноската е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задъл... виж повече
Срок: от 11 до 26 двуседмични вноски. Пример: ГПР по кредит от 1000 лв. при 26 двуседмични вноски е 41.71%. ГПР зависи от срока и сумата на кредита. ГЛП за кредит от 1000 лв. при 26 двуседмични вноски е 35%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия период на кредита. ... виж повече
Срок за погасяване: от 3 до 12 месеца. Пример: ГПР за кредит от 1000 лв. за период от 8 месеца е 42.7%. ГПР зависи от периода и сумата на кредита. ГЛП по заем от 1000 лв. за 8 месеца е 35%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия период и не подлежи на промяна. ... виж повече
Кредитен лимит БЕЗ месечна такса, а лихвата е САМО за дните, през които е ползван кредита. Усвояване и погасяване по всяко време.  ... виж повече
Бързи кредити само с лична карта

За бързите онлайн заеми с лична карта

Получаването на бързи заеми само с лична карта спестява много излишно време и ненужни формалности. По тази причина тези заеми са сред най-търсените на пазара и се предлагат от много от фирмите за бързи кредити. Личната карта удостоверява, че сте пълнолетен български гражданин и пълноправно можете да се ползвате от кредитни продукти. За разлика от потребителските кредити от банки и някои други кредитни продукти, при тези заеми няма нужда от трудов договор, годишни декларация за доходите, служебни бележки от работодателя и т.н.

 

Сравнение на онлайн заемите само с лична карта

В нашия сайт можете да съпоставите всички кредити с лична карта, можете да направите бърз избор и да кандидатствате онлайн директно от нашата платформа. От скролерите селектирайте размер на кредита и период на погасяване и вижте текущите условия по всяка от офертите:

 

Вноска: Вижте директна сравнение месечните погасителни вноски по всички представени кредити.

Обща сума за плащане: В крайната стойност е отчетена общата цена на кредита, вкл. получената сума и размера на лихвите и таксите за целия период на заема.

Срок за разрешаване и получаване: В нашата платформа са представени сроковете за одборение и начина на усвояване на кредитите във всяка компания.

Разяснения и предимства: Вижте положителните параметри и кратко разяснение на важните параметри на всяка от офертите.

Допълнителни коментари: Ако желаете да получите заем без поръчители, при част от кредитите е възможно да има изискване за плащане на допълнителна такса за издаване на гаранция.

 

Заяви кредит с лична карта онлайн, като кликнете на бутона за подаване на искане.

Пояснение: В нашата платформа можете да кандидатствате и към няколко компании, като ние препоръчваме да изберете най-подходящата една или две оферти и да изчакате одобрението.

Какво е оскъпяването при спешните кредити с лична карта?

Общата сума за погасяване или крайната цена на заема се определя от:

 
  • Размера на кредита: Естествено лихвите се начисляват на база сумата на кредита и оскъпяването е в права зависимост от размера на заема.
  • Период на издължаване: Разбира се, по-бързото погасяване определя по-големи вноски, но общата сума на разходите е по-ниска.
  • Такси: ГПР включва лихвите и таксите, но при някои кредити има такси за издаване на гаранции, които не се включват в ГПР.
  • Кредити на промоция: Вижте актуалните оферти за първи беплатен кредит само с лична карта и другите текущи оферти.

 

С плъзгачите в началото на таблиците може да изберете размер и срок на кредита и платформата ще визуализира месечните вноски на всички онлайн кредити с лична карта и без поръчители.

Кредитните калкулатори могат да Ви помогнат да калкулирате какъв онлайн кредит можете да изтеглите.

Условия за кандидатстване

Водещото изискване за кандидатстване е само валидна лична карта, като всяка кредитна компания има свои условия за одобрение. Може да подадете искане онлайн с натискане на бутона за кандидастване на избраната оферта. Одобрението е много бързи и лесно, както и без излишни документи и формалности. Тези кредити са без доказване на доходи, като при повечето компании се предлага и опция за получаване на заема без поръчители.

Размери на бързите кредити без документи

Бързите онлайн кредити без документи (само с документ за само личност) се предлагат в целия диапазон от разновидности - микро кредити до заплата и спешни пари с месечни вноски.

Какво значение има кредитната история при онлайн кредитите с лична карта?

Отделните фирми за бързи кредити имат различно разбиране за коректност и добра кредитна история - някои държат на коректното погасяване в своята собствена компния, други разглеждат справката в ЦКР за всички кредитни институции. При някои от дружествата се одобряват кредити при лоша справка от ЦКР при текущо добро състояние, докато други разрешават само при минимални просрочия или минали забави, но има и много кредитни компании, които държат добрата кредитна история съгласно ЦКР. Всички компании за спешни онлайн заеми са доста предпазливи при одобрението на кредитоискатели с влошена кредитна история и без допълнителни документи. Старанието да поддържаме добра кредитна история със сигурност ще бъде възнаградено с безпроблемно получавне изгодни кредити сега и в бъдеще. При възникнали неочаквани финансови затруднения и невъзможност редовно да покриваме кредититните си задължениям задължително следва да осъществим контакт с кредитната компания и да договорим приемлив план за погасяване или разсрочване на месечните вноски с цел да се предпазим от излишни наказателни такси и влошаване на кредитната история.

Често задавани въпроси за бъзите заеми с лична карта
Какво трябва да знам за спешните онлайн заеми с лична карта?

Тези кредитни продукти са типични за кредитния пазар, заради удобството за потребителите и желанието на компаниите да предлагат възможно най-бързи и ефективни услуги за микро кредитиране. Това улеснява много клиентите, защото спестява много време и излишни формалности. При кредитите срещу лична карта и без трудов договор, компаниите също правят анализ на риска, но без да изисват допълнителни документи.

Кой може да кандидатства за спешен онлайн кредит с лична карта?

Основно изискване е кредитоискателя да има навършено пълнолетие. При тези заеми няма изискване да доказвате доходите си с документи, но за да можете да погасявате задълженията си следва да разполагате със съответните постъпления за посрещане на плащанията по погасителните вноск

Мога ли да кандидатствам online?

Да, при нас можете да кандидатствате изцяло онлайн и именно в това се изразява и едно от големите предимства на нашата платформа. В нашия сайт имате възможност да сравните всички актуални оферти, да изберете най-подходящия кредит и да подадете искане директно от нашия сайт към избраните компании. Предимствата на онлайн кредитите са ясни - може да подадете искане от телефон, таблет или лаптопа от всячка точка с интернет и по всяко време на денонощието, късно през нощта и в почивни дни.

За какво мога да използвам кредита?

Няма ограничение за предназначение на парите. Можете да ги използвате кредита както прецените.
Използва се при нужда от пари за покриване на големи сметки за ток или други битови плащания, за спешни ремонти и неотложни разходи, медицински процедури, професионално или развлекателно пътуване, за семейни тържества и мероприятия, като пари за покриване на непредвидено плащане и др.

Трябва ли да имам добра кредитна история?

Добрата кредитна история е основна предпоставка за бързо и лесно получаване изгодни кредити, за това препоръчваме на всеки потребител да поддържа добра финансова дисциплина.
Дори и да възникнат финансови затруднения или временни проблеми свързани с възможностите за погасяване, препоръчваме да се свържете със съответната банка или кредитна компания и да обясните ситуацията, в която се намирате, за да договорите предоговаряне на условията, разсрочване или реструктуриране на финансовите задължения.
В различните банки и кредитни компаниии имат различно разбиране за добра кредитна история, но справката в ЦКР отчита текущи просоричия, броя на закъснелите плащания над 30 дни, забавено обслужване над 3 месеца и необслужвани кредити над 6 месеца. Ясно е, че малките просрочия биха могли да имат логочно обяснение, но големите забави за дълги периоди от време, които и към настоящия момент са просрочени се считат за сериозно влошаване на кредитната история. Ако търсите кредит с лоша кредитна история, може да разгледате специално създадената секция в сайта за кредити с т.нар. лошо ЦКР.

За колко време и как ще получа парите?

За да улеснят максимално своите потенциални клиенти голяма част от компаниите са изградили бърза и функционална система по лесно кандидатстване, бързи одобрение и получаване на парите. 
Все пак, скоростта на разрешаване и усвояване е различна в отделните дружества, като в нашата платформа можете да направите бързо сравнение и да кандидатствате за изборания продукт.

Относно самото усвояване на заема, практиката е парите да се получат чрез EasyPay, по сметка в банка, в брой и др.