Бързи кредити само с лична карта

Покажи:
Подредба:
Финансов пример за кредит CrediNet: Размер на кредита 1000 лв., 12 месечни вноски по 95,88 лв. Обща сума за погасяване 1150,56 лв., Фиксиран ГЛП 26,72%, ГПР 50% при 30 дни до първа вноска, административна такса за оценка на риска в размер на 70,00 лв. Максималeн ГЛП 28.82%, максимален размер на ГПР 50% Срок на изплащане от 3 до 12 месеца.
Коментар: Погасителната вноска е изчислено на база посоченото ГПР. За точно калкулиране натиснете бутона кандидатстване и вижте точните данни за цената на кредита.
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане)
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане)
При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски), двуседмичната Ви вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита е 637,77 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.30%.
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане)
При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски), двуседмичната Ви вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита е 637,77 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.30%.
Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант.
Пример: Сума на заема: 480.00 лв. Срок на заема: 30 дни. Лихва: 16.22 лв. Обща сума за плащане: 496.22 лв. ГПР: 49.85% Лихва за първи кредит 0% при срок на заема до 15 дни.
Пример за бърз кредит: Сума на кредита 900 лева, минимален период за връщане 3 месечни вноски по 320,75 лева, ГПР 49.22%, сума за връщане 962,25 лева, максимален период за връщане 11 месечни вноски по 99,49 лева, ГПР 49.47%, сума за връщане 1094,39 лева.
Представителен пример за финансов лизинг: Годишен процент на разходите (ГПР) при цена на автомобил от 12 500 лв., първоначална вноска от 2 500 лв. (20%), финансирана сума от 10 000 лв., 60 месечни вноски от 369.11 лв. е 45.05% при фиксиран годишен лихвен процент от 37.2% и еднократна такса ангажимент в размер на 100 лв. Общ разход по кредита 12 246.36 лв. Обща дължима сума от п
Ако кандидатстваш за кредит в размер на 400 лева и сключиш договор за продукта Макс Релакс, със срок за изплащане 6 месеца, твоят погасителен план ще бъде с 6 фиксирани месечни вноски. При ползване на доброволен пакет „Доверие”, размерът на вноската ти ще бъде 107,07 лева, а ГПР – 30,52 %. Общо дължимата сума по кредита ще бъде 642,42 лeвa.
Финансов пример, кредит за 500 лв.: При усвояване на кредит със стойност 500 лв. за 3 месеца годишният процент на разходите (ГПР) е 42.58%. Месечната вноска е 176,77 лв., като лихвата за посочения период възлиза на 30,31 лв. Общата сума за връщане е 530.31 Продуктите на Кеш Кредит се предлагат със срок от 3 до 18 месеца за суми от 100 до 2000лв и максимално ГПР 49,90%.
Пример за кредит от 1000 лв и срок 3 месеца: Лихвите за посочения период и сума са в размер на 68 лева. Обща сума за връщане - 1068 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) – 48.87%. Максимален срок за връщане - 3 месеца. Минимален - няма ограничение. Максимален ГПР, който може да бъде достигнат - 50%.
Финансов пример, кредит за 2000 лева, със срок на договора за погасяване в размер на 12 месеца. Ако кандидатът доведе двама гаранти или предостави банкова гаранция - размерът на месечната погасителна вноска е 200,92 лева. Общата дължима сума за връщане е 2411,09 лева,а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример е 42.58%.
Бързи кредити само с лична карта

Бързи кредити само с лична карта

 

Какво значи „бързи кредити само с лична карта“?

 

Наименованието на бързи кредити с лична карта идва от това, че за кандидатстването за бърз кредит в конкретна небанкова кредитна фирма се изисква единствено представяне на валидна лична карта. Личната карта удостоверява, че сте пълнолетен български гражданин и  пълноправно можете да се ползвате от кредитни продукти. Що се отнася до категорията бързи кредити срещу лична карта, то е редно да знаете, че от много голяма полза за отпускането им е да нямате лоша кредитна история или т. нар. лошо ЦКР.

 

Кандидатстването за бързи заеми само с лична карта спестява много излишни и отнемащи време дейности от гледна точка на кредитоискателя. Затова кредитните компании за бързи кредити, така са разработили пазара, че кандидатстване за бърз кредит само с лична карта е напълно възможно начинание. От момента на кандидатстване започвате да се ползвате от предимствата на бързите заеми само с лична карта, но естествено трябва и да отговаряте на условията и изискванията, които всяка отделна кредитна институция е поставила за своите бързи и изгодни кредити.

 

Сравнение на бързите „кредити срещу лична карта“

 

Тази секция в сайта е много важна, защото показва важни детайли за всички бързи кредити, които могат да се изтеглят само срещу лична карта; които са фирмите, които ги предлагат и най-важните подробности около всички бързи заеми.

 

Много е важно да знаете когато сте пред информацията засяга всички оферти за бързи кредити и конкретно за  “бързи заеми само с лична карта”, да правите разлика между самите кредитните продукти, защото такива има най-различни. Има вероятност дори една фирма да предлага два различни кредитни продукта с етикета бързи кредити срещи лична карта, но те да се коренно различни като философия на кредита.

 

Затова възползвайте се от сравнителната база в parite.bg, в която се намират легитимните сайтове за бързи кредити: като се започне от името на фирмата, името на вида бърз кредит и както следва:

 

Погасителна вноска: Стандартно бързите кредити сами с лична карта могат да варират както  като размер на отпусканата сума, така и като погасителна вноска. Тя може да бъде седмична, месечна погасителна вноска и т.н., в зависимост от вида бърз кредит, който сте взели

Обща сума за погасяване: В крайната сума за погасяване се вижда ориентировъчно каква е сумата, която връщате с начислените лихви. Моля да имате предвид, че може да бъдат добавени такси, които не са включени в общата сума за погасяване, но се калкулират допълнително и са посочени в описанието или коментарите, тъй като могат да бъдат различни.

Срок за одобрение и получаване: Всяка от кредитните фирми одобрява и предоставя сумите за различен времеви период; може да използвате бутона за сравнение, за да проверите за бързината на различните кредитни компании и да изберете.

Предимства и пояснения: В тези секции се прави сравнение на бързите кредити, като се посочват полезни предимства или определени характеристики и параметри на отделните заеми.

Коментари: Допълнително описание за съответния кредит, като най-често тук добавяме примерен вариант с определен размер кредит и посочваме съответните разходи и специфики.

 

Можете да кандидатствате за бързи кредити онлайн още тук на сайта, като натиснете бутона "Кандидатствай"

 

Забележка: Имате възможност да кандидатствате и в повече от една фирма за бързи кредити, но Ви съветваме да подадете заявка само към избраните от Вас компании.

 

Колко ще ми струва „бърз заем само с лична карта“?

 

Редно е вашият кредит да струва толкова колкото е посочено в крайната сума. Оскъпяването идва от ситуации, не плащате редовно погасителната си вноска или под някаква форма попадате в графата неизряден платец. Генерално обаче, цена на един бърз кредит зависи от:

 

Сумата на получения кредит: По-висок размер на кредита, означава и по-големи погасителни вноски и лихви.

За какъв срок погасявате кредита: Кратките срокове означават по-големи вноски, но по-ниски общи разходи за лихви за целия период на заема.

Такси и специфични изисквания: При този вид кредити без поръчители и гаранти, кредитните компании има допълнителни такси или специфични изисквания за разрешаване на бърз заем.

Индивидуални предложения: В някои от фирмите за бързи кредити има отстъпки за лоялни клиенти, в зависимост от дохода, за клиенти с добра кредитна история и др.

 

-       Изберете размер на кредита и срок на погасяване и вижте ориентировъчната месечна погасителна вноска по всички бързи кредити в платформата.

-       Преценете на базата на вашите приходи и разходи, погасителни вноски, които ще можете да си позволите.

-       Ползвайте и нашите калкулатори, с които да изчислите какъв кредит можете да получите.

 

 

Условия за получаване "бързи кредити само с лична карта"

 

Първото условие за бърз заем само с лична карта лежи в самото име на продукта, тоест необходима ви е валидна лична карта. Следващото условие е да имате добра кредитна история, тоест вашето присъствие в Централния кредитен регистър (ЦКР) на БНБ да носи информация, че сте изряден платец, що се отнася до изплащането на кредити е миналото или в конкретния момент.

 

Следващите условия, които може да срещнете относно бързите кредити само с лична карта са свързани с конкретните видове бързи кредити. При положение, че търсите бърз кредит до заплата само с лична карта, то трябва да можете да удостоверите, че получавате редовно заплата. Могат да се дадат още такива примери, при които условията за бързия кредит се променят според неговото наименование и според това, което е заложено в неговото предназначение и начин на реализиране. Разбира се, че за вас е важно да имате бързи кредити с лесно одобрение и бързи кредити с минимум документация, но първо трябва да прецените дали покривате условията засягащи търсените от вас бързи парични кредити.

 

При положение, че попаднете на бърз кредит, който е привлекателен за вас и отговаря на вашето финансово състояние, то можете да разберете още за кредитната фирма, която го предлага като посетите сайта й. Там ще намерите секция с „Общи правила“, така че да се запознаете с още детайли относно кредитната политика на тази фирма и следователно, условията, изискванията, предимствата, начина на кандидатстване и т.н.

 

Суми на бързите "кредити без поръчители"

 

Това което важи като информацията за сумите на бързите кредити, в голяма степен важи и за бързите кредити без лична карта. Всяка компания за бързи кредити има различен стандарт що се отнася до определянето на минималния и максималния размер на кредитите, различна политика за определяне на погасителни вноски и лихви по кредитите. Всичко това можете да проверите в сайта, за да бъдете информирани и ползвате информацията във ваш интерес. Иначе по въпроса за сумите на бързите кредити, ето това е актуалното положение на кредитния пазар:

 

-       Суми на кредитите до 100, 200, 300, 400 и 500 лв. се търсят под формата на кредит до заплата за срок от 1 седмица до 30 дни или за сравнително кратък период от време от 1 до 6 месеца.

-       Малките бързи кредити до 600, 700, 800 и 900 лв. се предлагат, както под формат на краткосрочни кредити за 1-2 месеца, но също и с погасително вноски до 1 или 2 години.

-       Средните по-размер заеми до 1000, 2000, 3000 и 5000 лв. най-често се търсят и отпускат на погасителни вноски съобразени с възможностите за погасяване на кредитоискателя.

-       Разбира се, на пазара се предлагат и кредити над 5 000 и над 10 000 лв., но дохода на кредитоискателя следва да позволява погасяването на желаната сума. За суми над 10 000, 15 000 или 20 000 лв., някои от компаниите предлагат бързи ипотечни кредити без доказване на доходи.

 

 

 

 

 

Често задавани въпроси

 

Какво стои зад видовете бързи кредити само срещу лична карта?

 

Бърз кредит с лична карта е кредитен продукт, при който кредитоискателят кандидатства за кредитен продукт само с личната си карта. Такива кредитни продукти вече са типични за кредитния пазар, заради бързината с която се развиват небанковите кредитни фирми. Това улеснява много хората от различни социални групи, защото им спестява куп проблеми свързани с намирането на подходящите документи, когато кандидатстват за кредити в банка.

 

Този вид бързи заеми с лична карта са много удобни за кредитоспособни хора, защото в момента, в който им потрябват бързи пари, те имат реална алтернатива и просто се насочват към най-близкия офис на небанкова кредитна фирма или отварят уебсайта на такава; при положение, че имат повече време, могат да направят и онлайн проучване на бързите кредити, за да имат база за сравнение и да вземат информиран избор.

 

При кредит срещу лична карта без трудов договор например, кредитната фирма има свои начини да определи дали има риск отпуснатият заем да не бъде върнат.

 

Кой може да кандидатства за бързи кредити с лична карта?

 

Всеки навършил пълнолетие, може да кандидатства за бързи и лесни кредити облечени в категорията „бързи заеми срещу лична карта“. Необходимо е той да бъде кредитоспособен човек, да има реални доходи, да има добра финансова култура и добре да е преценил дали ще се справи с погасителните вноски. Успешното реализиране на бързи парични заеми влиза в кредитната история и отваря възможност за лоялно партньорство с кредитна компания и бъдещо кандидатстване на кредит при още по-изгодни условия

 

Мога ли да кандидатствам за бързи кредити online само с лична карта?

 

Да, можете да кандидатствате и онлайн, само срещу информацията от личната Ви карта. Именно в това се изразява и едно от големите предимства на бързите кредити онлайн, че само срещу личната си карта, всеки кредитоспособен човек, може да кандидатства чрез Интернет платформа за бързи кредити.

 

Бързото кредитиране онлайн, дава възможност да се подаде заявка за бърз кредит на мига, в който ви потрябват спешно пари. Дори да е късно през нощта, дори да е в почивен ден информацията постъпва в интерактивната документация на кредитната фирма и при  първа възможност заемоискателят ще получи отговор, и съвсем скоро след това и парите.

 

Кандидатстването за бързи и изгодни кредити в офис също е валидно, просто трябва да знаете дали във вашето населено място има такъв офис.  Използвайте работното време в делничните дни, а ако ви трябват пари в събота и неделя то има фирми, които работят и в почивните дни. Тук в сайта, можете да получите информация относно работното време на  различни небанкови кредитни фирми и възможните начини за кандидатстване за кредит при тях.

 

Зa ĸaĸвo може дa се изпoлзвa "бъpз ĸpeдит само срещу лична карта" и кога е подходящ да се изтегли?

 

Понеже бързите кредити са привлекателни именно заради пословичната си бързина; лесно кандидатстване, бързо одобрение до минути и бързо получаване на парите, то бърз кредит само срещу лична карта може да звучи много привлекателно за най-различни физически лица, които имат нужда спешно от пари. За да не се създава илюзията, че бързите кредити са панацея, то следва да се каже, кога  са подходящи и кога е по-добре да не се рискува.

 

Бързият кредит е подходящ, когато със сравнително малка сума пари, можете да платите: разходи от битов характер, битови сметки, спешно плащане на ремонт; медицинска интервенция, професионално или развлекателно пътуване, семейно мероприятие. Тоест добре е да се възползвате от заем срещу лична карта заради основните причини, така че да покриете наложилото се непредвидено плащане и да погасите дълга си навреме.

 

Предимствата на бързите кредити срещу лична карта са само следствие от вида кредитен продукт и в тях няма икономическа логика да се тегли кредит заради самия кредит. Когато кредитът е изтеглен без предварително обмисляне на собствената финансова ситуация, тогава има всички предпоставки този кредит да се превърне в неподходящ и да ви дойде повече в тежест. Така че на пазара има различни оферти за бързи кредити само срещи лична карта, за различни кредитни продукти, използвайте сравнителния анализ в parite.bg, за да изберете от извадката изгодни и бързи кредити.

 

Взима ли се под внимание кредитната история при кандидатстване за бързи кредити с лична карта?

 

Не само че се взима под внимание кредитната история на заемоискателя, но тя е един от най-важните фактори при кандидатстване за бърз заем с лична карта. Самото кандидатстване може да идва с големите предимства на видовете изгодни бързи кредити, на бързото кредитиране онлайн, но за да може физическите лица да се възползват от тези предимства трябва да са кредитоспособни и да отговарят на изискванията на небанковите кредитни дружества.  Ето защо е важно да имате добро кредитно минало, но и да се стремите да го запазвате и в настоящето. Така че когато се окажете в трудна финансова ситуация, вие ще имате качествена алтернатива и лесен достъп до бързи пари.

 

Легитимни ли са кредитните фирми, които предлагат бързи пари на заем срещу лична карта?

 

В сайта parite.bg работим само с информация от легитимни според българското законодателство небанкови кредитни фирми. Българското законодателство в случая се проявява чрез официален Регистър на финансовите институции в БНБ. Там постоянно се обновява информацията за кредитни дружества, които могат да предлагат бързи изгодни заеми и освен вписаните дружества, в регистрите са и премахнатите такива. Така че винаги можете да направите справка по надлежния ред, особено ако имате съмнения за кредиторите, които сте избрали.

 

За колко време става одобрението и как получавам парите?

 

Съвременният кредитен пазар доста изравни позициите при небанковите кредитни фирми за бързи кредити и за бързи пари на заем. Тоест за да улеснят максимално своите потенциални потребители, повечето фирми са изградили бърза и функционална система по кандидатстване, бързи одобрение до час или до минути, и бързо получаване на парите. Все пак сроковете за одобрение също варират, а информацията за това се намира в частта за сравнителния анализ, който можете съвсем безплатно да направите в сайта.

 

Практиката е парите да се получат в офиса на кредитната фирма, по системата Easy Pay, по банков път.  

 

 

 

 parite.bg е с рейтинг 4,7 от 5 на база 221 мнения на клиенти