Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Намери най-изгодния ипотечен кредит

  • Заяви получаване на най-добрите оферти от всички банки
  • С договаряне на индивидуални преференциални условия за теб
  • Спести време, нерви и много пари

Заяви сега

Попълни твоите данни, за да намерим най-добрите условия за теб | 100% безплатно! Виж защо »

Жилищни кредити

Представителен пример за кредит на физическо лице, обезпечен с ипотека: При кредит в размер на 10 000 евро, за срок от 12 месеца, при 1% месечна променлива лихва за срока на кредита и изплащане чрез 12 месечни анюитетни вноски, всяка в размер на 888.49 евро, общите разходи по кредита са в размер на 915.24 евр... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване 20 г., задължителен превод на заплата в банката: Месечна вноска – 428.13 лв., лихвен процент – 5.95%, ГПР - 6.45 %. Oбща сума, дължима от потребителя в края на периода на кредита – 105 126.13 лв. ... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв., срок на погасяване 20 г., с превод на заплата в банката: Месечна вноска – 428.13 лв., лихвен процент – 5.95%, ГПР - 6.45 %. Oбща сума, дължима в края на периода на кредита – 105 126.13 лв. ... виж повече
Пример: ГПР 4.2% при ипотечен кредит с одобрен размер 80 000 лв., срок на кредита 30 г.; фиксирана лихва 3.50% за първите 3 г. и плаваща лихва до крайния срок на кредита, формиран от РЛП + фиксирана надбавка 4%. За първите 3 г. месечните вноски са в размер на 359.24 лв. и за следващите 27 г. вноски по кредита... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване 20 г., без превод на заплата в банката: Месечна вноска – 436.81 лв., лихвен процент – 6.20%, ГПР - 6.72 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 107 209.73 лв. ... виж повече
Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включ... виж повече
Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включ... виж повече
Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включ... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване 20 г., осигурителен доход над 1400лв., с превод на заплата в банката: Месечна вноска – 419.54 лв., лихвен процент – 5.70%, ГПР - 6.19 %. Oбща сума, дължима в края на периода – 103 064.42 лв. ... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв., срок 20 г., с осигурителен доход над 1400лв., без превод на заплата в банката: Месечна вноска – 428.13 лв., лихвен процент – 5.95%, ГПР - 6.45 %. Oбща сума, дължима от потребителя в края на периода – 105 126.13 лв. ... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на издължаване 20 г., без ангажимент за превод на заплата в банката, ползване на Пакет Комфорт и Пакет Сигурност+: Месечна вноска – 369.94 лв., лихвен процент – 4.20%, ГПР - 5.53 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 97 936.19... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв., срок на погасяване 20 г., с превод на заплата в банката, и ползване на Пакет Комфорт и Пакет Сигурност+: Месечна вноска – 362.01 лв., лихвен процент – 3.95%, ГПР - 5.28 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 96 032.24 лв. ... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв.,  срок на погасяване 20 г., с осиурителен доход над 1 400 лв., с превод на заплата в банката и ползване на Пакет Комфорт и Пакет Сигурност+: Месечна вноска – 354.17 лв., лихвен процент – 3.70%, ГПР - 5.03 %. Oбща сума, дължима... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване от 20 г., с осигурителен доход над 1400 лв., без превод на заплата в банката, и ползване на Пакет Комфорт и Пакет Сигурност+: Месечна вноска – 362.01 лв., лихвен процент – 3.95%, ГПР - 5.28%. Oбща сума, дължима от... виж повече

Кой е най-изгодния жилищен кредит?

Вижте всички актуални оферти за кредити за покупка на жилище и направете директно сравнение на лихвите, ГПР, собствено участие, погасителни вноски, изисванията за доходи и всички условия на отделните продукти.

Какъв жилищен заем да избера?

Изборът на жилищен кредит е много индивидуален, тъй като зависи от актуалните кредитни оферти, предлаганите условия и собствените изисквания.
Сравнения на условията на жилищните кредитите:
 

  • Лихви по жилищните кредити: Сравнение на ГПР, лихви и таксите на всички жилищни кредити.
  • Срок и погасителна вноска: Можете да изберете подходяща месечна погасителна вноска в зависимост от избрания срок.
  • Сравнение на условията: Направете сравнение на основните изисквания, условия и параметри за жилищните заеми.

 

Заяви консултация за жилищен кредит

 

Всички жилищни кредити - сравнение на условията

Какво търсим при съпоставяне на текущите оферти за ипотечни кредити за покупка на апартаменти и къщи:

 

По-ниски лихви и такси: Каква е цената или общото оскъпяване на съответния жилищен кредит се определя от всички лихви и такси чрез показателя на ГПР (годишен процент на разходите)). Допълнително следва да калкулираме цените и ползите от евентуално включване на съпътстващи услуги - такси по разплащателни сметки, цени и ползи от допълнителни банкови продукти, примия и покрити рискове при застраховка на жилището и застраховка живот (за сметка на банката или за сметка на клиента), застраховки при безработица / кредитна защита и т.н.

На какви условия отговаряте: Налични средства за осигураяване на самоучастие при покупката, разполагаем месечен доход, месечни погасителни вноски по ползвани заеми, жилището индивидуално ли се купува или като семейна собственост, вид на закупуваното жилище (нов апартамент, старо строителство, в процес на изграждане, панелен, тухлен и др.), местонахождение на имота (голям, среден или малък град, ваканционен имот, село и т.н.), вид на получавания доход (трудов договор, граждански договор, свободни професии, наеми, дивиденти и др.), доходите по банков път ли се превеждат, възраст на кредитоискателя при погасяване на кредита, ползвани банкови продукти, кредитна история, вид лихвен процент (фиксиран или променлив), желана валута и други.

 

Кои са основните индикатори за бързо първоначално сравнение на жилищните ипотечни кредити?

Вижте водещите показатели за предварителен преглед на предлаганите условия:

 
  • Самоучастие или процент финансиране: Какъв е процента на банковото финансиране и съответно каква е сумата, която следва да бъде осигурена под формата на самоучастие при покупката на жилището.
  • Годишен процент на разходите: Основен показател за сравнение на оскъпяването, който калкулира сумата на лихвите и всички първоначални, месечни и годишни такси за жилищния кредит (не вкл. застраховки и банкови услуги).
  • Лихви по кредита: Лихвени условия по представените кредити, без такси, застраховки, услуги и други разходи.
  • Погасителна вноска: Размер на вноската съгласно погасителния план за избрания размер на кредита, крайния срок и лихвените разходи.

 

Селектирате сума и период за погасяване с изполване на слайдърите и сравнете погасителните вноски на всички амтуални оферти за жилищни кредити.

Ако желаете да проверите какъв жилищен кредит можете да изтеглите, вижте нашия калкулатор за жилищни кредити.

Подробно сравнение на всички параметри по селектираните жилищни кредити

Ако сте се спрели на няколко жилищни кредита, в нашата платформа имате възможност да използвате функционалността за директно сравнение на всички параметри по представените банкови оферти. Вижте повече:

 

Сравни: Използвайте бутона "Сравни" и добавите избраните продукти в количката с любими кредити, за да имате възможност да сравните всички параметри, показатели и коментари.

Погасителен план: С използване на бутона "Погасителен план" можете да разгледате данните за лихвите и оскъпяването за целия срок на кредита, месечните вноски за целия период (в т.ч. лихвите и главницата) и т.н.

Безплатни консултации: С бутона "Заяви" можете да подадете запитване за получаване на безплатна професионална консултация, изготвяне на специални индивидуални оферти и съдействие за получаване на желания жилищен кредит с отчитане на всички специфики в отделните банки, изискванията и възможностите на клиента, както и особеностите при реализиране сделката.

 

Заяви безплатна консултация

 

 

Сравнение на лихвите на всички жилищни и ипотечни кредити:

 

 

Най-изгодните оферти от всички банки

Получаваш специални условия и сравнение на най-добрите оферти

Често задавани въпроси за ипотечните кредити
Какъв кредит мога да получа?

Използвайте нашия ипотечен калкулатор, с който можете да изчислите какъв е максималния размер кредит, който  можете да получите.

Кои банки и ипотечни кредити включвате в сравнението?

Ние сравняваме всички актуални оферти на водещите банки и кредитни компании в страната. 

Трябва ли да имам собствено участие?

За голяма част от кредити се изисква собствено участие от 10-15%, като в определени случаи се разрешава и 100% банково финансиране, а в други случаи има изискване за по-висок процент.
Нашите консултанти могат да предложат различни възможности за осигуряване на пълно банково финансиране, в зависимост от банката, в която се кандидатства за кредит.

Мога ли да спестя много пари или разлката е малка?

Ипотечните кредити най-често са със срок за погасяване от 15, 20, а дори и 35 години. По тази причина могат да се получат огромни разликви в разходите за целия период и общата сума за погасяване.
Знаете ли, че при ипотечен кредит от 100 000 лв. за 25 години можете да спестите повече от 50 000 лв. от разлики в лихвите и таксите? 
Калкулацията е само примерна, като е направена при 3.5% разлика в ГПР, каквито разлики има между различните оферти.
Допълнителна разлика и значително спестяване може да се постигне и ползването на допълнителните банкови продукти и застраховки.

Защо сравненията на ипотечните кредити и консултациите са безплатни?

Нашата дейност включва предлагането на всеобхватна и полезна информация за потребителите, както и актуално сравнение на всички кредитни продукти, полезни съвети и съдействие за получаване на кредити.
По този начин ние привличаме заинтересовани посетители на сайта, а нашите рекламодатели и партньори присъстват в платформата, за да достигнат до нови потенциални клиенти.
Финансови консултанти, с които работим имат сключени договори с почти всички банки и кредитни институции за получаване на възнаграждения за оказаното съдействие.
За нас е важно да останем независими, за да можем да бъдем максимално обективни и за това се стремим нашето възнаграждение да не зависи от изпращането на запитвания към определена банка или компания.

В коя банка са най-ниските лихви за ипотечни кредити?

Всеки си задава въпроса, къде са най-изгодните ипотечни кредити и може ли да получи най-ниската лихва на пазара? Предлаганите лихви по ипотечните кредити зависят от много условия и във всяка банка изискванията за получаване на най-ниска лихва са различни, като най-общо от значение е какъв е официалния доход на кредитоискателя или домакинството, какъв е процента на собственото участие, вида на закупувания имот, възраст на кредитоискателя, ползвани допълнителни банкови продукти или услуги, превод на заплата, къде работи кредотоискателя и от колко време и много други.  
По тези причини често за един или друг клиент най-изгодните условия могат да бъдат в различни банки.

Защо да ползвам професионална консултация?

Причините да ползвате професионална консултация са наистина много.
Най-съществените са, че ще спестите нистина много време от обикаляне от банка в банка, ще пропуснете дългите проучвания и бавни процедури, без нерви и инфарктни моменти при напредване на времето, а най-важното е, че консултациите са много удобни и спестяват наистина много пари. 
Възползвате се от най-добрите условия и получавате пълно съдействие за лесно разрешаване и финализиране на сделката. 
Заяви консултация за ипотечен кредит тук.