Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Бързи кредити без поръчители

Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 170
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Период на погасяване: от 4 до 9 месеца. Пример: ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 49.02%. ГПР зависи от срока и ползваната сума. ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 40 %. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Срок: от 3 до 12 месеца. Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант.  Вземи бързи кредити онлайн с Фератум. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Финансов пример: Главница 600 лева със срок на договора 90 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 41,46 лева. Общата сума за връщане е 641,46 лева, а ГПР – 49,65%. Минимален срок на погасяване 90 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Пример: С избор на пакет Basic в размер на 5 000 лв. за 12 мес.. месечна вноска е 512,36 лв. с фиксиран ГЛП 40% и ГПР 48,21%. Общата дължима сума до края на периода е 6 148,32 лв. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане) ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Първият заем е напълно безплатен - няма такси и е без поръчители. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Представителен пример: За кредит от 800,00 лева от дата 10.09.2019 г., с избран падеж 30-то число всеки месец и период на изплащане от 8 равни месечни вноски в размер 115,57 лева всяка, първата дължима вноска от потребителя ще бъде с падеж на 10.10.2019 г., при фиксирана лихва от 40.00 % и ГПР 48.20 %, обща с... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Срок: от 4 до 24 месеца. Максимален ГПР: 49.93%. Пример: Сума: 1000 лв.; Срок на кредита: 18 месеца.; Месечна вноска: 131.63 лв.; Фиксиран ГЛП: 41.00%, ГПР: 49.85%; Възнаграждение за избрани и закупени допълнителни услуги "Фаст" и "Флекси": 1000 лв.; Обща дължима сума с избрани и закупени допълнителни услуги ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Срок: от 3 до 18 месеца. При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Период: от 12 до 43 седмици. Пример: Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лв. със срок на погасяване 12 седмици, при ГПР (годишният процент на разходите) за настоящия пример 49,23% и фиксиран ГЛП 40%. Вноската е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задъл... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Срок: от 11 до 26 двуседмични вноски. Пример: ГПР по кредит от 1000 лв. при 26 двуседмични вноски е 41.71%. ГПР зависи от срока и сумата на кредита. ГЛП за кредит от 1000 лв. при 26 двуседмични вноски е 35%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия период на кредита. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Срок за погасяване: от 3 до 12 месеца. Пример: ГПР за кредит от 1000 лв. за период от 8 месеца е 42.7%. ГПР зависи от периода и сумата на кредита. ГЛП по заем от 1000 лв. за 8 месеца е 35%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия период и не подлежи на промяна. ... виж повече
Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 516Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 530Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 544
Кредитен лимит БЕЗ месечна такса, а лихвата е САМО за дните, през които е ползван кредита. Усвояване и погасяване по всяко време.  ... виж повече
Бързи кредити без поръчители

За бързите заеми без поръчители

Да се молим на близки и приятели, за да ни станат поръчители може да бъде еднакво мъчително, както за нас така и за нашите близки, тъй като това е свързано с ангажименти и отговорности. Едни такива взаимоотношения могат много да влошат отношенията с наши близки, пък дори и само за това, е са ни отказали да станат наши поръчители или са ни накарали да обясняваме с подробности за какво ни трябва кредита, да слушаме лекции за живота и т.н. По тази причина кредитите без поръчители са едни от най-търсените заеми на пазара, като липсата на поръчител се компенсира с други фактори: разрешават се на доказани клиенти, ползват се от клиенти с доказани доходи или поръчителството се компенсира с издаването на допълнителна гаранция, за която се заплаща такса. Бързите кредити без поръчители са известни още като бързи кредити без гарант, бързи кредити без обезпечение, бързи заеми без гаранти, както и бързи кредити без поръчители и без залог. За да се запознаете по-обстойно с тази категория кредити, може да разберете отговорите на най-често задаваните въпроси, които вълнуват потребителите по тази тема.

 

Сравнение на бързите онлайн кредити без поръчителство и залог

Сравнителната база в нашата платформа ще Ви позволи да се ориентирате много бързо и лесно в избора на най-подходящия за Вас кредит от всички оферти за заеми без гаранти, без залози и обезпечения. Изберете сума и срок и вижте актуалните параметри на всяка от офертите:

 

Сума за погасяване: Вижте сравнение на погасителните вноски на всички кредити, като изберете сума и срок на кредита.

Обща сума за погасяване: В крайната сума се калкулира цялото оскъпяване на кредита, вкл. главница, лихви и такси. Имайте предвид, че при голяма част от бързите заеми без поръчителство може да има изискване за издаване на допълнителна гаранция и начисляването на допълнителна такса.

Време за одобрение и усвояване: Всяка кредина фирма разглежда и предоставя сумата за ползване с различна скорост, като в нашата сравнителна таблица можете много бързо и лесно да съпоставите сроковете.

Предимства и разяснения: В тези секции се прави сравнение, като се посочват полезни предимства или определени параметри на всяка от кредитните оферти.

Допълнителни коментари: Допълнително описание за съответния продукт, като най-често тук добавяме пример с определена сума на заема и съответните разходи и такси.

 

Подайте онлайн искане за заем без гаранти и залози, като натиснете бутона за кандидатстване.

Забележка: Имате възможност да кандидатствате и в повече компании едновременно, но ние Ви съветваме да подадете заявка само към най-предпочитаната една или две компании.

Колко ще ми струва „бърз кредит без поръчител“?

Общото оскъпяване на кредита зависи от:

 
  • Сумата на заема: От размера на кредита зависят лихвите и част от таксите, като по този начин се формира общата абсолютана сума на оскъпяването.
  • Срок за погасяване: По-кратките периоди на издължаване определят по-големи месечни вноски, но и по-ниски общи разходи за лихви.
  • Такси: Освен таксите включени към ГПР, вижте и допълнителните такси за издаване на гаранции.
  • Промоции и преференции: Вижте офертите за получаването на първи безлихвен кредит без поръчители и гаранции.

 

Използвайте слайдъра и селектирайте сума и период на заема, като платформата ще покаже погасителните вноски на всички онлайн заеми без гаранти.

На база размера на погасителните вноски, можете да прецените какъв кредит и за какъв срок желаете да ползвате.

Вижте и нашите калкулатори, с които можете да калкулирате какъв размер кредит можете да получите.

Изисквания за получаване на бърз онлайн заем без гаранти и залози

Условията за получаване на бързи пари без поръчител са минимални, както и при другите видове спешни заеми. Изискванията са опростени, а получавенето е максимално улеснено и без излишни формалности. Най-често за кандидатстването е нужна само лична карта, като изискванията за одобрение са различни в съответните компании. В някои от фирмите има възможност за получаване на заем без гарант и без доказване на доходи, в други компании има изисквания за предоставяне на информация за начина на погасяване на кредита.

Размери на кредитите без съдлъжници и поръчители

Бързите заеми без съкредитополучатели, съдлъжници и поръчители се предлагат в цялата гама, от мини заеми до заплата, до по-големи кредити с месечни погасителни вноски. За високи размери имате възможност да кандидатствате и за заеми с обезпечения недвижими имоти, които също може да бъдат получени и без поръчители.

Значение на кредитната история при заемите без поръчители

Различните компании имат различен толеранс по отношение на кредитната история - в някои от тях се разрешават кредити при лошо ЦКР, докато други разрешават заеми само при минимални просрочия или минали забави, като има и кредитни компании, които държат много на добрата кредитна история и максималната коректност. Всички фирми за онлайн бързи заеми са изключително внимателни при разрешаване на кредити на клиенти с лоша кредитна история и без доказани доходи. За лесното получаване на онлайн кредити без поръчители е силно препоръчително да се опитваме да имаме добра кретина история и при евентуални проблеми при погасяването да се свържем с кредитната компания с цел да бъде договорен нов погасителен план или разсрочване на вноските и погасяваенето, с цел да се избегнат просрочия и закъснения, както и влошаване на кредитната история.

Notice: Undefined variable: loanType in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_journal2_template_product_category.tpl on line 1266
Често задавани въпроси за "бързите заеми без поръчители"
Какво представляват бързите кредити без поръчители?

Бързите онлайн кредити без поръчители са потребителски кредитни продукти, при който няма нужда от допълнителен съдлъжник или гарант на кредита. Този вид бързи заеми без поръчител е много удобен вид кредит за кредитоспособни хора, защото избягва една от най-трудните и правени с голямо нежелание дейности – тази на поръчителя или гаранта. Възможността да не се търсят поръчители е голямо облекчение за хората, защото така си спестяват трудни преговори, неприятни преживявания и дори конфликти ситуации, които  могат да сложат край на приятелство, бизнес партньорство и т.н.
В някои от кредитните компании за отпадане на поръчителството се предлага ползването на допълнителна гаранция с такса за издаването. Разбира се, още преди получаване на сумата, трябва да сте запознат с всички такси и условия.

Кой може да кандидатства за бързи кредити без поръчители и гаранти?

Всяка компания има свои базови изисквания за лицата имащи право да кандидатстват, като най-общо изискванията са за навършени 18 или 21 години и постъпления или доходи, с които може да се погасяват месечните вноски.

Мога ли да кандидатствам онлайн?

Да, в нашата платформа можете да сравните всички оферти и да кандидатствате директно онлайн.
Улеснение при онлайн кандидатстването е, че можете да попълните искането си по всяко време на денонощието и в почивни дни, като при разрешаване на кредита компанията ще се свърже с Вас и ще уточните начина на усвояване на сумата.

В какви случаи мога да ползвам такъв кредит?

Едно от предимствата на бързите кредити без поръчители и гаранти е, че можете да кандидатствате при нужда, без да губите време в излишни формалности. Одобрението е до минути, а получаването на сумите е лесно и удобно.
Сумата от кредита може може да се ползва при нужда от пари във всякакви ситуации - извънредни разходи, покриване на непредвидени задължения, спешни ремонти или медицинска интервенция, семейни мероприятия и празници и др. Разбира се, при тези кредити са подходящи при сравнително малки суми (до максимум 5-6 хиляди лева) и за срок за погасяване до 2-3 години. При по-големи размери кредити и при по-дълги срове за погасяване е препоръчително да ползвате банкови потребителски кредити.

Какво трябва да знам за кредитната история?

Всяка кредитна компания се стреми да предоставя кредити на лица, които ще имат възможност да погасяват задълженията си и един от критериите при одобрение е какво е кредитното минало и как кредитоискателя погасява задълженията си.
Разбира се, при отделните компания има различни изисквания по отношение на кредитната история - при някои са приемливи минимални текущи просрочия, при други кредити се разрешават при отминали проблеми в погасяването, като в някои от компаниите добрата кредитна история е от водещо значение.
За да можете да получавате бързо и лесно кредити с добри условия е препоръчително да се стремите да погасявате задълженията си редовно, като дори и при извънредни непредвидени финансови затруднения следва да направите връзка с банките и кредитните компании, от които ползвате финансиране с цел да предоговорите погасителния план или да направите разсрочване съгласно текущите възможности за погасяване.

Има ли възможност за отсрочване на плащания и удължаване на периода за погасяване?

Ако предварително имате притеснения относно размера на погасителната вноска е желателно да изберете погасителен план, който съответства на възможностите Ви за плащане.
Разбира се, при непредвидени обстоятелства водещи до нарушаване на възможностите за текущо изплащане на задълженията, трябва да се обърнете към кредитната фирма, която сте избрали, за да договорите промяна на плана за погасяване.
Всяка кредитна институция има своя политика по отношение на възможностите за предоговаряне на условията, удължаване на срока, реструктуриране или отсрочеване на определени плащания, но за всички банки и финансови институции е важно своевременното уведомяване и договаряне. 

Предлагат ли се безлихвени заеми без поръчители?

Периодично някои от компаниите предлагат различни промоционални условия за ползване на кредити без поръчителии, като можете да следите текущи актуализации на промоционалните оферти във всички компании директно в нашия сайт и да кандидатствате онлайн директно.

Какво е времето за одобрение и усвояване на кредита?

За да улеснят максимално своите потенциални потребители, почти всички компании са изградили бърза и функционална система за кандидатстване, одобрение и получаване на парите. 
Все пак сроковете за одобрение и получаване на сумите варират, като при нас можете да сравните предоженията на различните компании и да кандидатствате директно онлайн.
Практиката е парите да се получат в офиса на кредитната фирма, чрез Easy Pay, по банков път и др.