Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Рефинансиране и обединяване на бързи кредити

Период на погасяване: от 1 до 3 години. Пример: ГПР по кредит в размер от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 49.02%. ГПР зависи от срока и ползваната сума. ГЛП за кредит от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 40%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя. ... виж повече
Период на погасяване: от 4 до 9 месеца. Пример: ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 49.02%. ГПР зависи от срока и ползваната сума. ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 40 %. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя. ... виж повече
Срок: от 3 до 12 месеца. Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант.  Вземи бързи кредити онлайн с Фератум. ... виж повече
Финансов пример: Главница 600 лева със срок на договора 90 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 41,46 лева. Общата сума за връщане е 641,46 лева, а ГПР – 49,65%. Минимален срок на погасяване 90 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни. ... виж повече
Пример за Физически лица: Обратен лизинг на стойност 3 000 лв. със срок 6 мес. ГПР за примера от 48.21% и фиксиран годишен лихвен процент 40.00%. Размерът на мес. вноска ще бъде 559.93 лв., а общата сума за връщане 3 359.58 лв. ... виж повече
Първият заем е напълно безплатен - няма такси и е без поръчители. ... виж повече
Кредит без доказване на доходи и без значение от кредитната история. Суми над 5 000 лв. Одобрение до 30 мин. Лихва от 1% мес. ... виж повече
Представителен пример: За кредит от 800,00 лева от дата 10.09.2019 г., с избран падеж 30-то число всеки месец и период на изплащане от 8 равни месечни вноски в размер 115,57 лева всяка, първата дължима вноска от потребителя ще бъде с падеж на 10.10.2019 г., при фиксирана лихва от 40.00 % и ГПР 48.20 %, обща с... виж повече
Кредит без доказване на доходи и без значение от кредитната история. Суми над 8 000 лв. Одобрение до 1 час. Лихва от 1% мес. ... виж повече
Срок: от 4 до 24 месеца. Максимален ГПР: 49.93%. Пример: Сума: 1000 лв.; Срок на кредита: 18 месеца.; Месечна вноска: 131.63 лв.; Фиксиран ГЛП: 41.00%, ГПР: 49.85%; Възнаграждение за избрани и закупени допълнителни услуги "Фаст" и "Флекси": 1000 лв.; Обща дължима сума с избрани и закупени допълнителни услуги ... виж повече
При отпускане на кредит в размер на 2000 лв. за период от 12 месеца (12 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната погасителна вноска е в размер на 204,94 лв. Общата дължима сума по кредита е 2459,28 лв. ГПР в този пример е 49,02%, а ГЛП е в размер на 40%. ... виж повече
Пример: при изтегляне на кредит в размер на 2 000 лева за срок от 12 месеца, месечната вноска ще бъде 206.12 лв, а крайната сума за връщане възлиза на 2 473.38 лв. ГЛП 41.16%. БЕЗ НИКАКВИ ТАКСИ. ... виж повече
При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 двуседмични вноски, двуседмичната Ви вноска ще е 48,01 лв. Общата дължима сума по кредита е 672,14 лв. ГПР в този пример е 49.39%, а ГФЛП е в размер на 40.34%. Двуседмичната Ви вноска по кредита с включена такса за експресно разглеждане ще бъде 63.41 лв. Пр... виж повече
Условията се определят индивидуално. Отправи запитване още сега и очаквай обаждане за одобрение и уточнение на всички въпроси и параметри. Запитването не те обвързва с кредит и е безплатно.  ... виж повече
Срок: от 11 до 26 двуседмични вноски. Пример: ГПР по кредит от 1000 лв. при 26 двуседмични вноски е 41.71%. ГПР зависи от срока и сумата на кредита. ГЛП за кредит от 1000 лв. при 26 двуседмични вноски е 35%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия период на кредита. ... виж повече

Рефинансиране и обединяване на бързи кредити

Искате да рефинансирате стар бърз кредит или да обедините няколко заема в един?
Вижте най-изгодните кредити, сравнете условията и кандидатствайте директно онлайн.

 

Рефинансиране на стар бърз кредит в същата компания

Много често компаниите предлагат да подновите кредитита си преди падежа, като за целта се разрешава нов кредит за същата или по-висока сума и с него се погасява ползвания до момента кредит без да се налага да го погасяваете със собствени средства. Това е подходящ вариант, ако ползвате малки суми от една или две кредитни компании и имате желание да продължите срока за ползване на кредита.

Рефинансиране и увеличаване на сумата

В някои случаи се оказва, че търсите по-висок размер кредит, но в настоящата кредитна компания нямате възможост да получите увеличение.
Всяко кредитно дружество има определеми максимални лимити на кредитите или определени изисквания за разрешаване на по-високи суми.
В тази случаи може да се окаже подходящ вариант да кандидатствате за по-висок размер, с който да погасите текущите си кредити и да разполагате с исканото увеличение.

Обединяване на бързи кредити

Ако в течение на времето сте изтеглили два, три или повече бързи кредити, може да помислите за обединяване на всички заеми.
Това може да бъде подходящо решение, ако имате затруднения с погасяване на всички вноски, ако желаете да намалите вноските си, да преминете към по-удобно погасяване само в една компания или ако това ще доведе до намаляване на разходите.

Обединяване за преминаване от кредит до заплата към кредит на вноски

Изтеглили сте един или няколко кредита до заплата и всеки месец се налага да удължавате кредитите и да ги рефинансирате. Това понякога създава усещането за "порочен кръг", от който не можете да се измъкнете, тъй като постоянно подновявате кредитите, плащате такси и лихви, а кредитите не намаляват.
В такива случаи е удачно да помислите за преминаване към кредит на вноски, който да обедини ползваните кредити до заплата и да преминете към кредит на вноски, с който постепенно да погасите задълженията си и да намалите разходите за лихви и такси.

Рефинансиране и обединяване на кредити без доказване на доходи

При кредитите без доказване на доходи не означава, че не трябва да разполагаме с месечни приходи, с които да погасаяваме задълженията си. Иначе случаите, при които разполагаме с доходи без да имаме постоянен трудов договор са много, като например: по време на изпитателен срок при нова работа, при майчинство, при пенсионери, при самоосигуряващи се лица, при работа по граждански договори, надомна работа, работа по проекти, фрийленсъри, при открита нова фирма, сезонна работа и много други. По-малки кредити без доказване на доходи се предлагат от почти всички фирми за бързи кредити, но за рефинансиране или обединяване на по-висок размер кредити най-често се изисква допълнително обезпечение или поръчители.

Кредити от банки за рефинансиране и обединяване на бързи заеми

При натрупване на по-големи суми на бързите кредити, най-подходящия вариант може да се окаже получаването на един по-голям банков потребителски кредит, с който да погасите всичките си бързи кредити. За тази цел, обаче има някои много важни изисквания, на които трябва да отговаряте задължително - да нямате текущи забавени плащания и да имате добра кредитна история в миналото, да имате постоянни и документално доказуеми доходи, като например трудов договор от минимум 3-6 месеца и погасителните вноски да не надвишават 60% от доходите на кредитоискателя или общия доход на семейството (като може да се включи и поръчител, чийто доход може да бъде взет при изчисленията).

 

Изберете кредит и подайте искане онлайн

В нашата платформа можете да изберете кредит, да натиснете бутона за Заяви и да попълните данните за кандидатстване.

Защо най-често банките отказват да рефинансират бързи кредити?

Най-често банките отказват да рефинансират бързи кредити при текущи забавени плащания или минали проблеми съгласно ЦКР, поради невъзможност за доказване на доходи за погасяване на кредитите, при много на брой изтеглени кредити или при големи погасителни вноски. Какво трябва да направите, в различните ситуации за получаване на банков кредит:

 
  • Лоша кредитна история съгласно ЦКР - всяка банка има различно разбиране за лоша кредитна история, но със сигурност навякъде ще получите отказ, ако имате текущи просрочия и забавени плащания в предходните години за периоди над 90 или над 180 дни. Текущите забавени плащания и големите забави в миналото са основна причина за отказ във всички банки. Имате шанс за одобрение, ако в момента от няколко месеца плащате редовно (без закъсения) и в миналото сте имали еднократни или инцидентни забавени плащания до 30 или 90 дни.
    За съжаление банките са изключително рестриктивни и консервативни, ако имате текущи забавени плащания и за предходни периоди сте имали много на брой месеци с просрочия над 30 дни или още по-лошо над 90 или над 180 дни.
    В най-тежките случаи кредитната история се изчиства изключително трудно, тъй като в справката от ЦКР ще има информация за забавените плащания 5 години след пълно погасяване на проблемите кредити. За такива случаи вариант остава само финансирането от кредитни компании предлагащи заеми срещу обезпечение надвижим имот, залог на автомобил или други допълнителни гаранции.
    За потребителите, които имат текущи закъснения до 30 дни или инцидентни забавяния в миналото, вариантите са да преминат към редовно погасяване или да намалят вноските си с обединяване на кредитите в една кредитна компания, като едва след един или няколко месеца да преминат към рефинансиране с банков кредит, когато това може да бъде възможно, ако отговарят на останалите банкови изисквания.
  • Много на брой бързи кредити и големи месечни вноски - друга основна причина за отказ е, когато кредитоискателя има много на брой кредити с големи вноски, които трудно погасява. Въпреки, че може новата вноска да бъде по-ниска, банките считат, че кредитоискателя може отново да изтегли много нови кредити и да има проблеми с погасяването в бъдеще. Решението в тези случаи е да се направи обединяване и намаляване на вноските в кредитна компания, която предлага по-големи по размер кредити и след няколко месеца да се кандидатства за банков потребителски кредит, с който вноските и разходите да се намалят допълнително.
  • Друго основно изискване в банките е документалното доказване на доходите (напр. постоянен трудов договор) и непрекъснатите здравноосигурителни права - основно изискване е всички погасителни вноски да не надвишават 50-60% от доходите на кредитоискателя или общо на семейството. Ако дохода не е достатъчен, може да бъде привлечен поръчител, който да гарантира заема.

Какви суми можете да получите при обединяване на бързи кредити?

Всяка компания и банка предлага различни по размер кредити, като в нашата платформа имате възможност да селектирате желаната сума и срок, за да разгледате оферите, които отговарят на вашите изисквания.
При бързите кредити без обезпечение голяма част от дружествата предлагат суми до 1 500 лв., като по-малко са компаниите предлагащи до 2000-3000 лв. и само няколко дружества предлагат суми над 3000, 4000 и 5000 лв.
Разбира се, при добра кредитна история и документално доказани доходи, ако кредитоискателя отговаря на банковите изисквания, може да кандидатства и за по-големи суми.
При високи официални доходи, трудов стаж и безупречна кредитна история се разрешават и големи потребителски кредити без обезпечение, като тук от значение е погасителните вноски да достигат до 50-60% от месечните доходи на кредитоискателя, общо на семейството или на кредитоискателя и поръчителя взети заедно. В случай, че кредитоискателя не отговаря на банковите изисквания за получаване на кредит, остават само вариантите за кредити с обезпечение, като например със залог на автомобил или ипотека на недвижим имот.

Рефинансиране или обединяване на кредити с лоша кредитна история

За обединяване на задължения или за по-големи кредити, най-вероятно ще трябва да се насочите към кредитите с допълнително обезпечение, залог или допълнителни гаранции.
Разбира се, в някои случаи това може да бъде много полезно, защото бихте могли да обедините всичките си заеми, като намалите вноските си и удължите срока за погасяване.

Често задавани въпроси за бъзите заеми с лична карта
Какво трябва да знам за спешните онлайн заеми с лична карта?

Тези кредитни продукти са типични за кредитния пазар, заради удобството за потребителите и желанието на компаниите да предлагат възможно най-бързи и ефективни услуги за микро кредитиране. Това улеснява много клиентите, защото спестява много време и излишни формалности. При кредитите срещу лична карта и без трудов договор, компаниите също правят анализ на риска, но без да изисват допълнителни документи.

Кой може да кандидатства за спешен онлайн кредит с лична карта?

Основно изискване е кредитоискателя да има навършено пълнолетие. При тези заеми няма изискване да доказвате доходите си с документи, но за да можете да погасявате задълженията си следва да разполагате със съответните постъпления за посрещане на плащанията по погасителните вноск

Мога ли да кандидатствам online?

Да, при нас можете да кандидатствате изцяло онлайн и именно в това се изразява и едно от големите предимства на нашата платформа. В нашия сайт имате възможност да сравните всички актуални оферти, да изберете най-подходящия кредит и да подадете искане директно от нашия сайт към избраните компании. Предимствата на онлайн кредитите са ясни - може да подадете искане от телефон, таблет или лаптопа от всячка точка с интернет и по всяко време на денонощието, късно през нощта и в почивни дни.

За какво мога да използвам кредита?

Няма ограничение за предназначение на парите. Можете да ги използвате кредита както прецените.
Използва се при нужда от пари за покриване на големи сметки за ток или други битови плащания, за спешни ремонти и неотложни разходи, медицински процедури, професионално или развлекателно пътуване, за семейни тържества и мероприятия, като пари за покриване на непредвидено плащане и др.

Трябва ли да имам добра кредитна история?

Добрата кредитна история е основна предпоставка за бързо и лесно получаване изгодни кредити, за това препоръчваме на всеки потребител да поддържа добра финансова дисциплина.
Дори и да възникнат финансови затруднения или временни проблеми свързани с възможностите за погасяване, препоръчваме да се свържете със съответната банка или кредитна компания и да обясните ситуацията, в която се намирате, за да договорите предоговаряне на условията, разсрочване или реструктуриране на финансовите задължения.
В различните банки и кредитни компаниии имат различно разбиране за добра кредитна история, но справката в ЦКР отчита текущи просоричия, броя на закъснелите плащания над 30 дни, забавено обслужване над 3 месеца и необслужвани кредити над 6 месеца. Ясно е, че малките просрочия биха могли да имат логочно обяснение, но големите забави за дълги периоди от време, които и към настоящия момент са просрочени се считат за сериозно влошаване на кредитната история. Ако търсите кредит с лоша кредитна история, може да разгледате специално създадената секция в сайта за кредити с т.нар. лошо ЦКР.

За колко време и как ще получа парите?

За да улеснят максимално своите потенциални клиенти голяма част от компаниите са изградили бърза и функционална система по лесно кандидатстване, бързи одобрение и получаване на парите. 
Все пак, скоростта на разрешаване и усвояване е различна в отделните дружества, като в нашата платформа можете да направите бързо сравнение и да кандидатствате за изборания продукт.

Относно самото усвояване на заема, практиката е парите да се получат чрез EasyPay, по сметка в банка, в брой и др.