Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Калкулатор за рефинансиране

Рaзмер на кредита:
Лихви и такси (ГПР):
Оставащ срок за погасяване:
(в месеци)

Нова лихва и такси (ГПР):
Разходи за рефинансирането:
 

Kaлĸyлaтopът зa peфинaнcиpaнe нa ĸpeдити може да Ви бъде полезен, за да прецените колко ще спестите, ако рефинансирате Вашия кредит, като вземете нов кредит с по-изгодни условия и с него погасите текущи задължения с по-високи лихви.


Целта на калкулатора е да послужи за изчисление на крайния резултат след рефинансирането, т.е. да сравни колко бихте платили при настоящите условия и колко бихте платили след рефинансиране и след отчитане на разходите за прехвърляне на кредита.


Моля въведете внимателно всички параметри по ползвания кредит и какви са условията, които можете да получите при получаването на нов кредит за погасяване на старите задължения.


В полето "Размер на кредита" въведете сумата на настоящия ползван размер на кредита, в полето "Лихви и такси (ГПР)" следва да въведете сумата на лихвите и таксите по текущия кредит, в полето "Оставащ срок за погасяване" нанесете остатъчния срок до погасяване на текущия кредит в месеци, в полето "Нова лихва и такси (ГПР)" се попълва лихвата плюс таксите за новия кредит, а в полето "Разходи за рефинансирането" може да сумирате еднократните разходи за прехвърляне на кредита.


Натиснете бутона "Калкулирай", за да изчислите крайния ефект или каква сума можете да спестите след рефинансирането, както и с колко ще се намали месечната погасителна вноска.

Най-изгодните оферти от всички банки

Получаваш специални условия и сравнение на най-добрите оферти