Бързи кредити до заплата

Покажи:
Подредба:
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане)
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане)
Пример за бърз кредит: Сума на кредита 900 лева, минимален период за връщане 3 месечни вноски по 320,75 лева, ГПР 49.22%, сума за връщане 962,25 лева, максимален период за връщане 11 месечни вноски по 99,49 лева, ГПР 49.47%, сума за връщане 1094,39 лева.
Ако кандидатстваш за кредит в размер на 400 лева и сключиш договор за продукта Макс Релакс, със срок за изплащане 6 месеца, твоят погасителен план ще бъде с 6 фиксирани месечни вноски. При ползване на доброволен пакет „Доверие”, размерът на вноската ти ще бъде 107,07 лева, а ГПР – 30,52 %. Общо дължимата сума по кредита ще бъде 642,42 лeвa.
Представителен пример за финансов лизинг: Годишен процент на разходите (ГПР) при цена на автомобил от 12 500 лв., първоначална вноска от 2 500 лв. (20%), финансирана сума от 10 000 лв., 60 месечни вноски от 369.11 лв. е 45.05% при фиксиран годишен лихвен процент от 37.2% и еднократна такса ангажимент в размер на 100 лв. Общ разход по кредита 12 246.36 лв. Обща дължима сума от п
Пример: За сума 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв.(6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв при избор на личен гарант.
Финансов пример, кредит за 500 лв.: При усвояване на кредит със стойност 500 лв. за 3 месеца годишният процент на разходите (ГПР) е 42.58%. Месечната вноска е 176,77 лв., като лихвата за посочения период възлиза на 30,31 лв. Общата сума за връщане е 530.31 Продуктите на Кеш Кредит се предлагат със срок от 3 до 18 месеца за суми от 100 до 2000лв и максимално ГПР 49,90%.
В зависимост от размера на кредита има минимална промяна на ГПР (натиснете бутона за кандидатстване и ще видите точната сума за връщане)
Пример: Сума на заема: 480.00 лв. Срок на заема: 30 дни. Лихва: 16.22 лв. Обща сума за плащане: 496.22 лв. ГПР: 49.85% Лихва за първи кредит 0% при срок на заема до 15 дни.
Пример за кредит от 1000 лв и срок 3 месеца: Лихвите за посочения период и сума са в размер на 68 лева. Обща сума за връщане - 1068 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) – 48.87%. Максимален срок за връщане - 3 месеца. Минимален - няма ограничение. Максимален ГПР, който може да бъде достигнат - 50%.
Финансов пример, кредит за 2000 лева, със срок на договора за погасяване в размер на 12 месеца. Ако кандидатът доведе двама гаранти или предостави банкова гаранция - размерът на месечната погасителна вноска е 200,92 лева. Общата дължима сума за връщане е 2411,09 лева,а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример е 42.58%.
Коментар: Погасителната вноска е изчислено на база посоченото ГПР. За точно калкулиране натиснете бутона кандидатстване и вижте точните данни за цената на кредита.
Бързи кредити до заплата

Бързи кредити

Често задавани въпроси за "бързите кредити до заплата"
Какво представляват "бързите кредити до заплата"?

"Бързите заеми до заплата" най-често са краткосрочни кредити с бързо одобрение и срок на погасяване до 30 дни, до края на месеца или до две седмици.

Наименованието "бърз кредит до заплата" произтича от бързия отговор на запитването за кредит и сравнително краткия срок за погасяване в рамките от няколко дни, до няколко месеца. 
Отговорът на запитването се получава в рамките на няколко минути, а получаването на кредита е до няколко часа.

Този тип бъpзи ĸpeдити най-често се предлага от компании за бързи кредити представляващи нeбaнĸoви финaнcoви инcтитyции. 
Гoлямa чacт компаниите за бързи кредити предлагат кандидатстване oнлaйн и имат изключително лесни, удобни и достъпни условия.

Размерът на „бъpзите ĸpeдити до заплата“ е сравнително малък, като най-често се отпускат от 50 до 500 или максимум до 1000 лв. 
Разбира се, може да получите и бързи кредити над 500 или 1000 лв., но те най-често са с месечни погасителни вноски за по-дълъг период от време или най-често от 1 до 18 месеца. 

За разлика от потребителските кредити, бързите кредити до заплата се разрешават по-лесно, при облекчена процедура, без излишна бюрокрация и документация. 

Кой може да кандидатства за "бърз кредит до заплата"?

На практика за бърз заем могат да кандидатстват всички лица на възраст над 18 г., като е нужно единствено да разполагате с лична карта. Разбира се всяка от компаниите може да има свои изисквания или условия за одобрение на кредити.

Част от компаниите предлагат бързи заеми без доказване на доходи или без трудов договор, предлагат кредити на безработни, пенсионери, по време на майчинство и т.н., но други компании имат изисквания за доходи (дори и без да бъде нужно да ги доказвате).

По отношение на кредитната история също всяка фирма за бърз заем има своя политика и условия - някои от фирмите предлагат заеми и на хора с лошо ЦКР, но като цяло финансовите инстититуции предпочитат да отпускат кредити на клиенти с добрата кредитна история.

Кога и как мога да кандидатствам?

Почти всички компании за бързи кредити предоставят възможност за кандидатстване онлайн по всяко време на денонощието и през почивните дни.
Една част от компаниите работят през работно време, като една част от фирмите работят и през почивни дни.
В описанието на кредитите в нашия сайт можете да намерите информация за начините на кандидатстване и можете директно да подадете заявка за кредит.

За колко време ще имам отговор и ще получа парите?

Отговор за одобрение на искането за кредит се получава най-често в рамките от няколко минути до половин час.
Всяка компания има различно работно време - от някои от тях ще получите отговор в работно време, а други предоствят възможност за кандидатстване по всяко време.

Получаването на парите в различните компании може да бъде до няколко минуги след одобрение, до половин час или в рамките на същия ден. В нашите описания можете да намерите допълнителна информация за времето, за което можете да получите парите от съответната компания.

Зa ĸaĸвo може дa се изпoлзвa "бъpз ĸpeдит до заплата" и кога е подходящ?

"Бързите заеми до заплата" могат да се използват за всякакви цели, като поради техния размер и срока на погасяване най-често се теглят за покриване на извънредни или непредвидени разходи - извъндреден ремонт, покриване домакински разходи, ремонт нa aвтoмoбил, лечения, за подмяна или покупка на уреди и други активи.

"Бързите заеми до заплата" са подходящи за покриване на непредвидени разходи или суми, които можете да възстановите при получаване на следващата заплата или други постъпления.
Ето и най-честите причини за теглене на краткосрочни заеми за месец:

- При нужда от пари до заплата
- За бърза финансова помощ до края на месеца
- За спешни плащания или покупки 
- За покриване на непредвидени разходи
- За решение на временни финансови проблеми
- За временна или еднократна дупка в бюджета

В какви случаи "бързите кредити до заплата" не са подходящи?

Бързите заеми до заплата не са подходящи за плащане на разходи и покупки, които не можете да погасите със следващата заплата. В такива случаи, изберете кредит с месечни погасителни вноски.

"Бързият кредит до заплата" не е подходящ при:
- покупки или разходи, за които Ви трябват повече месеци за издължаване на кредита
- при постоянен недостиг за погасяване на дългосрочни заеми или кредити на вноски 
- за покриване на големи стари задължения, които не можете да покриете при следваща заплата
- ако не сте в състояние да изплатите заема в определения срок

При ползване на "заем до заплата" имате възможност да изберете от сравнително кратки срок за погасяване - до 1-2 седмици или до 1 месец (вижте конкретния кредит, който сте избрали).
Ако срокът за погасяване при бързите заеми ви изглежда прекалено кратък или сумата за погасяване е висока в сравнение с очакваните постъпления, може да помислите за бърз кредит с месечни погасителни вноски, които да отговарят на месечните ви разчети. 

Какви са възможностите за удължаване на срока и колко пъти може да се иска удължаване?

Всяка от компаниите за "бързи заеми до заплата" предлага различни срокове за удължаване и определен максимален брой удължавания.
Ако в самото начало допускате, че може да ви бъде необходимо удължаване на срока на погасяване, би следвало да разгледате с какъв срок може да бъде удължен кредита и колко пъти имате право да удължавате крайния срок за погасяване на заема.

Защо е полезно да имаме добра кредитна история и какво е ЦКР?

Важно е да обслужваме кредитите си редовно и да избягаваме просрочията, тъй като всяко просрочие със забава над 30 дни се регистрира в ЦКР (Централния кредитен регистър) в края на текущия месец и се запазва в кредитната история на клиента за период от 5 г. след погасяване на съответния кредит.

Добрата кредитна история е предпоставка за лесно разрешаване на кредити в бъдеще, тъй като финансовите институции имат достъп до ЦКР и проверяват кредитната история на своите клиенти при разрешаване на нови кредити.  
Цeнтралният кредитен регистър е информационна система на БНБ, в която всички банки и финансови институции публикуват информация за разрешените кредити, като съответно имат достъп за проверка по ЕГН на броя и сумата на разрешените кредити, остатъка по ползваните кредити, вида и срочността на кредитите, броя на кредитните институции и редовносттта на тяхното обслужване по текущи и погасени кредити.

Какво да направя, ако не мога да погася кредита си навреме?
Ако предварително смятате, че е възможно да не успеете да погасите кредита до заплата в предвидения срок, тогава е по-добре да изберете друг вид кредит, който ще бъде по-подходящ в зависимост от месечния ви бюджет (напр. кредит на вноски с по-дълъг период на погасяване).

Ако вече ползвате бърз кредит до заплата и имате неочаквани затруднения, препоръчваме да се свържете с компанията, от която сте получили заема и да съгласувате удължаване на кредита за срок, който ще ви позволи коректно издължаване.

Какво е поръчител и гаранция?

Поръчителят е лицето, което се ангажира или гарантира, в случай на евентуален проблем с погасяване на кредита.
Поръчителят или гарантът следва да бъде предварително одобрен от кредитната компания, в която кандидатствате за кредит.
Много често изискванията са гарантът да отговаря на условията за получаване на бърз кредит.
Поръчителят може да бъде сменен, но след изрично съгласие от страна на кредитиращата организация.

Привличането на поръчител може да бъде затруднение и ангажимент, като по тази причина много често се търсят кредити без поръчители.
В някои случаи включването поръчител осигурява предимства, като например по-ниски лихви, по-ниски такси и др.
 

Компаниите за бързи кредити в сайта проверени ли са?

Компаниите за бързи кредити подлежат на лицензиране от БНБ и съответно следва да бъдат вписани в Регистъра на фирмите за бързи кредити и небанкови финансови институции. Бързите кредити добавени тук са само от проверени фирми за бързи заеми. Допълнително тук можете да намерите и мнения на клиентите за съответната фирма за бързи заеми.