Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит – заплата

Има ли изискване за доходите, за да получите изгоден ипотечен кредит? Доходите са основният показател, който разглеждат банките, за да вземат решение дали да отпуснат искания кредит. На първо място се разглеждат доходите и след това обезпечението. Това са и двата най-важни фактора, оказващи влияние при вземане на решение по кредит.

 

 

Когато обследват доходите банките правят разграничение между официален и реален доход. Ако реалният доход е различен от официалния това има значение за банките, когато изчисляват кредитоспособността. Официалният доход се взема в пълен размер, а доходите, които се получават над него се намаляват с определен от банката процент. Задължително условие е да представите удостоверение за реалните доходи.

Имайте предвид, че някои от банките не приемат реални доходи, а само официалните. Затова, когато търсите оферти за кредит се насочете към тези банки, които разглеждат и реалните доходи.

 

Отправете запитване към нас и ще Ви съдействаме за получаване на изгодна оферта за ипотечен кредит. Ще Ви консултираме по всички въпроси и ще Ви съдействаме в процеса на отпускане на кредита.

 

Отпускане на ипотечен кредит без превод на работна заплата

 

Ипотечният кредит обвързан ли е с превод на работната заплата? По принцип не е задължително заплата да се превежда в банката, от която ползвате ипотечен кредит. При отпускането на кредита, обикновено се поставя условие за превод на определена сума ежемесечно по сметката като не е задължително превода да бъде правен от работодателя. Достатъчно е фиксираната от банката сума да постъпва всеки месец. Тази сума се определя в зависимост от профила на кредитополучателя и цялостна оценка на кредитоспособността.

 

Ако заплатата Ви се превежда в една банка, а ипотечния кредит е от друга банка, то е най-добре да прехвърлите и заплатата си в банката, от която ще ползвате кредита дори и да не е поставено подобно условие. По този начин ще спестите разходи за банково обслужване. Излишно е да поддържате сметки в две банки.

 

Потърсете информация в случай на превод на заплата по сметка в банката кредитор може ли да се договорят по-добри ценови условия. Това е много индивидуално и зависи от дохода, който ще се превежда. Затова трябва да обсъдите възможността за договаряне на условия с кредитен консултант.

 

Заявете консултация с кредитен консултант и ще получите информация по всички въпроси, както по отношение на тегленето на ипотечен кредит, така и за договаряне на ценови условия.

 

 

Подай запитване >>>

 

Отпускане на ипотечен кредит с минимална работна заплата

 

Отпускане на ипотечен кредит само на база на минимална заплата е невъзможно без наличието на допълнителни доходи. Информирайте се кои банки приемат реални и допълнителни доходи, защото само с официален доход, който е в размер на минималната заплата тегленето на кредит ще бъде невъзможно. Ако имате допълнителни доходи по граждански договори, наеми, хонорари, пенсия и други, то следва да представите съответните документи в банката и те ще бъдат взети в предвид.

 

По всички въпроси за теглене на ипотечен кредит направете консултация като заявите искането си в кредитни ни портал. Ние ще се свържем с Вас и ще изясним всички въпроси, които имате. 

 

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

Сравнение на всички кредити онлайн: