Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Потребителски кредити за пенсионери

Отпускане на кредит за пенсионери

 

Пенсионер сте и ви е необходима малка сума под формата на потребителски кредит? Какви са възможностите за финансиране?

Това, че сте пенсионер може да се окаже предимство, тъй като финансовите институции имат конкретни кредити насочени точно за тази група кредитоискатели. Доходът е постоянен и получаван по сметка в банка, което е още едно предимство, ако искате да теглите кредит. Естествено, има и изисквания, които банките съблюдават, за да отпуснат исканата сума.

 

 

 

Изисквания при потребителски кредити за пенсионери

 

  • Да нямате допускани закъснения по ползвани кредити – разглежда се кредитната история, която трябва да бъде без просрочия и със статус „редовен“;
  • Пенсията да се превежда по сметка в банката, която ще отпусне кредита;
  • Приемлива кредитна задлъжнялост – размерът на кредита ще бъде съобразен с получаваната пенсия.

 

Вижте и сравнете всички кредити >>>

 

Превод на пенсията не е достатъчно условие, за да ви отпуснат кредит. Важно е да се докаже и способността за обслужване на задължението без същото да затруднява кредитоискателя. Част от кредитните компании фиксират определен брой пенсии, които могат да бъдат отпуснати като кредит. Например, не повече от 4 пъти месечната пенсия или до максимум 6 пъти. В коя графа ще попаднете зависи от много фактори, като основни са кредитоспособността и размера на пенсията.

 

Какви документи са необходими за отпускане на кредит за пенсионери?

 

Достатъчно е да представите:

  • Лична карта
  • Удостоверение за размера на пенсията

 

Удостоверението не е задължителен документ. Ако кандидатствате в банката, в която се превежда пенсията не е нужно да представяте и удостоверение. Ако кандидатствате в друга банка, ще е достатъчно да представите извлечение от сметката си. От него ще е видно каква е сумата на ежемесечния превод.

 

Удостоверението се изисква единствено, ако до момента получавате пенсията си в брой. Тогава задължително трябва да удостоверите с документ от НОИ.

 

Ако получавате допълнителни доходи освен пенсията, то те също могат да бъдат приети от банката, ако ги докажете.

 

Заявете безплатна консултация в сайта ни, за да обсъдим искането и да ви помогнем да изберете най-добрата оферта за кредит.

 

Безплатна професионална консултация

 

Информация за потребителските кредити за рефинансиране:

 

Кои са най-ниските лихвите за потребителски заеми - вижте сравнение: