Връзка с нас

Връзки с клиенти

За консултации и отговори на запитвания, моля свържете се с нас:

Телефон: 0889 206 208
Email: customerservice@parite.bg
Работно време: 9.00 - 17.30 ч. / понеделник до петък

Реклама и маркетинг 

За запитвания за реклама, включване в сравнителните таблици, банери и партньорсто, моля свържете се с нас:

Телефон: 0899 95 35 25
Email: marketing@parite.bg
Работно време: 9.00 - 17.30 ч. / понеделник до петък

Офис мениджмънт 

За работа и сътрудничество, моля отправете запитване до:

Телефон: 0899 11 76 11
Email: office@parite.bg
Работно време: 9.00 - 17.30 ч. / понеделник до петък

Бизнес развитие 

За бизнес развитие и парньорство, моля пишете до:

Email: office@parite.bg
Работно време: 9.00 - 17.30 ч. / понеделник до петък

Преса и медии

За запитвания за медийни публикации, моля пишете на:

Email: office@parite.bg
Работно време: 9.00 - 17.30 ч. / понеделник до петък

Поддръжка и актуализации

За поддръжка и актуализиране на информация, моля пишете на:

Email: office@parite.bg
Работно време: 9.00 - 17.30 ч. / понеделник до петък

Нашите офиси

София

бул. Джеймс Баучер 76 
Близо до Hotel Marinela – Kempinski-Zografski
Представителен офис

Виж в Google Street View
Нашите офиси

Благоевград

ул. Иван Михайлов 2
Бизнес сграда срещу Американския университет 
Офис 1 – запитвания, поддръжка и администрация

Виж в Google Street View
Форма за контакт