Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Втора ипотека

Може ли да се учредят две ипотеки едновременно?

 

Какво означава втора ипотека и с каква цел се прави? Съществен въпрос е каква е целта на втората ипотека, какво цели кредитополучателят и какъв ефект може да се постигне?

Върху даден имот може да бъде учредена повече от една ипотека. Има различни причини, поради които може да бъде вписана втора ипотека като всяка една от тях има специфики.

 

 

 

  • Рефинансиране – когато искате да рефинансирате ползвания ипотечен кредит и сте се договорили с новата банка, то тя ще впише втора по ред ипотека. Това ще бъде така до момента, до който рефинансираната банка получи необходимите средства, за да погаси цялото задължение. След това ще заличи вписаната в нейна полза ипотека и върху имота ще остане отново една тежест – ипотеката вписана от новата Ви банка. При рефинансирането две ипотеки върху имота реално има за определен период от време и това е техническо необходимото време за заличаване на първата ипотека. При рефинансиране има точни и ясни правила и процесът се спазва и от двете банки. Рисковете на практика са минимизирани и кредитополучателят не е уязвим.
  • Продажба на имот закупен с кредит – искате да си купите имот, но се оказва, че върху него има вписана ипотека, тъй като продавачът е ползвал кредит, за да го придобие. Това не е пречка да получите ипотечен кредит и да закупите имота. Трябва много внимателно да се подхожда в подобни случаи. На първо място преди да стигнете до споразумение с продавача задължително проверете имота. Трябва да сте сигурни, че има само една ипотека върху него и да сте наясно коя е банката. Освен това, ще е необходима и информация какъв е размера на дълга, който следва да се погаси, за да се вдигне ипотеката. Задължението трябва да бъде погасено изцяло в противен случай банката няма да заличи ипотеката. Продавачът трябва да осигури писмо ангажимент от банката си, че след наличие на необходимата сума за покриване на цялото задължение се ангажира да заличи ипотеката.
  • Две ипотеки върху имот от една банка – ако желаете да получите допълнителни средства, то може да обсъдите с банката възможността за вписване на втора ипотека и увеличение на дълга. Подобно искане може да бъде под формата на нов ипотечен кредит с обезпечение същия имот или увеличение на съществуващия кредит. И в двата случая ще трябва да се впише втора ипотека. Подобно искане не може да се определи като рисково, но със сигурност е скъпо за кредитополучателя.
  • Две ипотеки от различни кредитни компании - ако банката, в която имате ипотечен кредит не е склонна да отпусне допълнителни средства, а са ви необходими ще прибегнете към друга финансова институция. Това начинание е доста рисково. В този случай влияние оказват много фактори. Трябва да сте наясно, че е твърде вероятно да не получите желаната сума и съответно няма да постигнете целта, за която са ви необходими парите. Единствено ще формирате ново задължение и може да се окажете в затруднена ситуация. Кредитната компания вписваща втора ипотека ще намали пазарната стойност на имота съгласно кредитната си политика и следва да прецени каква част от обезпечението ще остане свободно като предвиди дълга по първата ипотека. Всичко това означава, че ще получите минимална сума, за която ще трябва да направите разходи за вписване на ипотека. Това е рисково и за институцията, вписваща втора ипотека. При неплащане от страна на кредитополучателя тя ще може да се удовлетвори след първия кредитор. Следва дълга и сложна процедура и поради тази причина по-трудно бихте намерили кредитираща компания склонна да бъде втори по ред кредитор.

 

Все пак, поради каквато и да е причина ви се налага да прибегнете към втора ипотека първо трябва много добре да обмислите всичко. Ще формирате не малък дълг, който е обезпечен със собственост. В зависимост от конкретните условия може да се окажете уязвими и да се стигне до загуба на имота при неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Каквато и стъпка да предприемете първо се консултирайте с кредитен консултант.

 

Заявете безплатна кредитна консултация в сайта ни. Ще се свържем с вас и ще обсъдим възможностите за финансиране, като ще изберем най-изгодния вариант за получаване на ипотечен кредит. Ще получите професионална консултация и съвети как да се предпазите от риск и загуба на средства.

Най-изгодните ипотечни оферти

 

 

Сравнение на всички кредити онлайн:

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит