Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Банки с най-ниски лихви по кредитите

Кои банки предлагат на най-ниските лихви по кредити?

 

Търсите банката с най-изгодните лихви по кредитите? Искате да разберете в кои банки са най-добрите оферти за кредити? При нас можете да направите директно сравнение на лихвите, таксите и годишния процент на разходите на всички представени банки и кредитни компании. Можете лесно да изберете размер на кредита и срок за погасяване и да прегледате лихвите, погасителните вноски и оскъпяването на предлаганите банкови кредити за периода за погасяване. Кредитният пазар е много динамичен и банковите лихви и такси зависят от много променливи фактори, като това налага текущо обновяване на условията по представените кредити.

 

Най-ниска лихва или най-нисък годишен процент на разходите?

 

Знаете, че най-ниската лихва не означава непременно и най-евтин кредит, а показателят, който може да служи за сравнение на условията в различните банки е т.нар. ГПР или годишен процент на разходите. Той се разглежда, като индикатор за оскъпяване на кредита и калкулира лихвите и всички такси за ползване на кредита.

 

 

Каква е разликата между най-евтин и най-изгоден банков кредит?

Нормално е да търсим най-добрите условия, но невинаги най-евтино, означава и най-изгодно. Важно е да оценим какво получаваме срещу съответната цена. Може една банка да предлага лихвен процент от 5%, а друга да предлага лихва от 6% и втората оферта да бъде предпочетена от определен клиент.

 

 

Индивидуални оферти в зависимост от профила на клиента

 

В някои от банките се предлагат индивидуални оферти за кредити в зависмост от: размера на кредита, сумата на собственото участие, вида на закупувания имот, дохода, години опит, сферата на дейност, кредитната история, ползването на други банкови продукти (потребителски кредит, кредитна карта, комунални плащания, пакет за разплащателна сметка, електронно банкиране, получава превод на работна заплата по сметка, застраховка живот, спестовен влог и т.н.)

 

Най-ниски лихви по време на кредитни промоции

 

В определени случаи се предлагат кредити, които са с реално по-ниски лихви за даден период от време. Това се случва често, когато съответнаите банки се опитват да направят по-бързо увеличение на обема на кредитите и/или броя на клиентите. Следенето на текущите промоции по банковите кредити е наша задача и ние се стремим постоянно да предлагаме най-новите и атрактивни условия по предлаганите промоционални оферти.

 

Безплатна професионална консултация

 

Преференциални кредитни оферти

 

 • преференции за кредити за държавни служители - в някои банки се предлагат специални нисколихвени кредити за служители в държавната и общинската администрация
 • преференции за служители на корпоративни клиенти на съответната банка - в определени банки се предлагат специални преференции за определени корпоративни клиенти на банката или за избрани доказни компании с висока репутация, нисък риск за бизнеса и добри трудови възнаграждения за служителите
 • преференции за определени професии - всяка банка решава сама, дали да предложи специални кредити с ниски лихви за избрани свободни професии с висок доход, например зъболекари, лекари, адвокати и т.н.
 • преференции по сектори - определени банки избират да предлагат изгодни лихви за определени сектори, например в областта на високите технологии, енергетика, международен транспорт и логистика, за моряци и т.н.
 • най-ниски лихви при висок доход - най-често банките са склонни да предлагат най-изгодните си кредити именно на служители с натрупан опит и високи трудови възнаграждения
 • в зависимост от собственото участие - в определени случаи се предлагат ралични лихви в зависимост от предлаганото собствено участие (при ипотечни кредити)
 • при превод на заплата - често се предлага по-ниска лихва, ако работодателя и кредитоискателя са съгласни работната заплата да бъде превеждана по банков път по сметка на клиента в съответната банка
 • различни лихви в зависимост от валутата - в една банка може да бъде по-ниска лихвата в евро, а в друга да се предлага по-изгодна лихва при теглене на кредит в друга валута
 • наличие на поръчител - може да има различна лихва в зависимост от наличие или отсъствие на поръчител или гарант по кредита
 • приемате ли да ползвате други продукти на банката - в много от банките последно време се налага модел, при който цената на кредита зависи и от ползването на други банкови или финансови услуги (например по-ниска лихва се предлага при ползване на кредитна карта, застраховка живот или застраховка кредитна протекция, при застраховки със спестовен характер и много други)

 

 

Какъв кредит можеш да получиш?

 

 

Кои са най-ниските лихви за ипотечни кредити - вижте сравнение:

 

 

Кои са най-ниските лихвите за потребителски заеми - вижте сравнение:

 

 

Лихвите са различни за различните клиенти

 

Всяка банка предлага различни условия за различни типове клиенти, както и в зависимост от ползваните банкови услуги, доход, вид кредит, превод на заплата, поръчители и т.н.

 

 

Основни пазарни ценообразуващи фактори, които формират лихвите по кредитите

 

 

 • Цени на привлечния ресурс - това са лихви по депозити, разплащателни сметки, лихвите на средствата на междубанковия пазар и други
 • Цена на риска - какъв е риска, който всеки кредитор калкулира при разрешаване на съответния кредит, в т.ч. тук може да се калкулира пазарен риск, кредитен риск и други.
 • Общи разходи на банката по управление на кредитния ресурс - тук се калкулират всички банкови разходи
 • Начислена премия или печалба - в тази сума може да се каже, че се калкулира надценката за генериране на предвидената доходност

Защо изобщо правим коментар на ценообразуващите фактори, като това не би трябвало да има никакво значение за потребителя при избора на кредит? Да, в голяма степен ще бъдете прави, защото за всеки от нас е важна крайната цена на кредита. Разбирането на основните фактори формиращи цената на кредита и общото познаване на банковия пазар, обаче ни дава по-добра представа какво можем да очакваме, какви са тенденциите и кои са банките, на които бихме могли да разчитаме в дългосрочен план.

 

 

Как да получа най-изгодната оферта за ипотечен кредит?

 

Заявите кредитната консултация, която може да Ви помогне за проучване на индивидуалните специфики и извличане на най-добрите възможности за получаване на кредит при най-изгодни условия.

 

Поръчай безплатна консултация

 

 

Търсите ипотечен кредит без доказване на доходи?

 

Вижте секцията с кредити без трудов договор и без значение от кредитната история в ЦКР

 

Кредити срещу ипотека