Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Заличаване на ипотека

Вдигане на ипотека

 

Трябва да заличите вписана ипотека след пълно погасяване на ипотечен кредит? Каква е процедурата и какво се изисква от вас?

 

 

 

Как се заличава ипотека след погасяване на кредит

 

Цялото задължение по ипотечния кредит трябва да бъде погасено. Уверете се, че няма остатък или дължими лихви. След като нямате задължения, може да отправите молба за заличаване на ипотеката. Ако банката разполага с образец на молбата за заличаване попълнете нея и вземете задължително входящ номер. В противен случай, попълнете молба в свободен текст. Задължително опишете кредита и кога е погасен. След входиране на молбата в системата на банката, ще бъдат предприети стъпки за вдигане на ипотеката. За да се заличи една ипотека, банката има конкретни срокове. Затова е добре да имате входящ номер, за да може да проследите процеса.

 

Какви документи са необходими за заличаване на ипотека?

 

Достатъчно е да оформите молба съдържаща всички реквизити и да приложите документ за платени нотариални такси за заличаване. Не са необходими други документи. Реално банката разполага с цялата необходима информация, за да може да заличи ипотеката.

 

Какви са дължимите такси при заличаване на ипотека?

 

За да се ориентирате за дължимите такси може да ползвате калкулатор за заличаване на ипотека. Може да ползвате калкулатор само ориентировъчно. За да сте сигурни, че ще преведете точния размер на таксите за заличаване най-добрият вариант е да коментирате с банката. Потърсете информация за сумата, която следва да преведете, сметката и основанието, което следва да фигурира в платежното нареждане.

 

Какво е необходимо за заличаване на договорна ипотека?

 

Основно изискване е пълно погасяване на задължението, за което е била вписана договорна ипотека. От кредитополучателя се изисква осигуряване на дължимата сума, ако все още има остатък по кредита, платени нотариални такси и входирана молба за заличаване.

Ангажимент на банката е да изготви и придвижи молба за заличаване на ипотеката. След като се направят съответните проверки, представител на банката изготвя молбата и я заверява нотариално. Същата молба се внася в Агенция по вписванията, за да се извърши самото заличаване.

При извършена публична продан на имот, процесът по заличаване е идентичен като се съобрази начина на продажба на имота. Това е ангажимент на юрист на банката кредитор, с който може да коментирате всички особености и специфични моменти.

 

Какъв е срокът за заличаване?

 

От датата на подаване на молбата в банката, същата трябва да бъде внесена в Агенция по вписванията не по-късно то 14 дни от подаването й.

По принцип процесът по вдигане на ипотеката не е сложен. По-скоро банката спазва установените срокове и внася молбата съгласно тях. Ако ви е необходимо удостоверение, че е заличена по-бързо може да обсъдите възможността с представител на банката, когато подавате молбата за заличаване.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

 

Сравнение на всички кредити онлайн: