Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечни кредити - ГПР

Какво e ГПР или Годишен процент на разходите?

 

Годишният процент на разходите (ГПР) показва общата цена на кредита, като включва настоящите и бъдещи разходи за лихви, такси и други услуги. ГПР показва общото оскъпяване и винаги е по-висок от договорената лихва. Това е и причината в рекламите на банкови кредити да се акцентира на по-ниските лихвени проценти, а не на оскъпяване или ГПР.

 

Какви разходи са включени в изчислението на ГПР по ипотечните и жилищните кредити

 

Общите разходи по ипотечните кредити включват лихвите, таксите и комисионните, както и застрахователни премии по необходимите застраховки на имота. Общият разход включва и таксата за изготвяне на пазарна оценка на недвижимия имот, която се извършва от независим експерт оценител. Банката възлага изготвянето на оценката, но таксата за извършване на оглед и изготвянето й се заплаща от кредитоискателят.

Важно е да отбележим, че към общите разходи за жилищните и ипотечните кредити не се включват нотариалните такси, както и разходите за учредяване на обезпеченията. Може да предположим, че в оскъпяването не се включват и евентуални наказателни лихви, които кредитополучателя би плащал при неизпълнение на заложените в договора условия.

Годишният процент на разходите по ипотечните кредита показва действителното оскъпяване, като към лихвата по кредита се добавят и всички останали разходи, с изключенията посочени по-горе. ГПР е общата цена на кредита, изразена като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит.

 

Особености при калкулиране на ГПР

 

При изчислението на ГПР се допуска, че по кредита няма да настъпят промени на първоначалните условия, сумата и крайния срок на кредита. Всяка една промяна дава отражение в стойността на годишния процент на разходите (ГПР). Точно по тази причина, всяко изменение на лихвения процент ще се отрази на стойността на ГПР и ще доведе до разлики спрямо изчислената стойност при отпускане на кредита. В тези случаи при изчисляване на ГПР приемаме, че лихвения процент и останалите разходи и такси остават без промяна спрямо първоначалните им стойности.

Някой банки дават възможност първоначалната такса за управление и обработка да бъде приспадната от сумата на кредита. Въпреки това, тя също е част от годишния процент на разходите, тъй като е част от цената и следва да бъде добавена в общата сума на оскъпяването.

 

Какви разходи не се включват в изчислението на ГПР?

 

Трябва да сме наясно, че при ползване на кредит винаги има съпътстващи банкови разходи, които не са включени в ГПР. Такива разходи са месечните такси за обслужване на разплащателна сметка, разхоходите за ползване на дебитна или кредитна карта, интернет банкиране, пакети за комунални плащания, различни застраховки и други. С други думи, освен годишния процент на разходите, трябва да обърнем внимание и на таксите за банково обслужване и разходите за всички ползвани услуги, които по някакъв начин са обвързани с ползвания ипотечен кредит.

 

Заяви консултация за ипотечен кредит

 

Какво се крие зад ГЛП и ГПР?

 

Годишен лихвен процент (ГЛП) представлява лихвата, която кредитополучателя заплаща в рамките на 1 година спрямо ползвания кредит. Годишния процент на разходите (ГПР) е цялостното оскъпяване на кредита. При сравнение на оскъпяването на различни ипотечни кредити, трябва да обърнем вниманиe, както на ГЛП, така и на ГПР. Така например е възможно кредит с по-висок лихвен процент реално да бъде по-евтин от кредит с по-ниски лихви и по-високи такси.

 

Сравнение на ГПР по жилищни и ипотечни кредити

 

Съветът ни е винаги да сравнявате годишните проценти на разходите, като съпоставяте стойностите при кредити с еднакви суми, валута и срок на погасяване. По този начин ще получите реална представа коя оферта е най-добра и съответно да изберете най-подходящия вариант. За коректното сравнение на ГПР има значение какъв е избрания срок на кредита, защото за различни периоди на погасяване може да се окаже, че по-изгодния кредит е различен. Например един кредит може да бъде по-евтин при кратък срок, а друг да бъде по-изгоден за дългъг срок. Как може да се получи така?Основната причина за формирането на различно ГПР в зависимост от срока са първоначалните или еднократните такси в началото. Съответно едни по-високи първоначални такси “натежават” повече при по-кратък срок, но при дълъг период се “разпределят” за повече време и дела им в общото оскъпяване на намалява. Така кредит с по-ниски първоначални такси може да бъде изгоден при малък срок, а друг кредит да бъде много по-евтин при голям перод на изплащане.

 

Изисквайте оферти с подробна информация за разходите по кредита

 

При кандидатстване за ипотечен кредит e важно да изискваме подробна информация за всички разходи и такси, за да сме абсолютно наясно каква е цената на нашия кредит и колко ще ни струва полването на заемните средства. В офертите си банките са задължени да ни информират за годишния процент на разходите по кредита. А ако все пак е пропуснато, ние като потребители имаме право да получим тази информация и е наш ангажимент да я изискаме.

 

 

Кой е най-изгодния кредит?

 

 

Защо да ползвам консултант за сравнение на офертите за всички ипотечни кредити и получаване на най-добрите условия?

 

Професионалната кредитна консултация може да спести много време, нерви и пари. Кредитният консултант извършва пълно сравнение на условията в отделните банки и предлага най-добрите оферти за ипотечни кредити в зависимост от Вашите изисквания и възможности, като ви показва предимствата на различните кредити и ви предпазва от специфични уловки или особености.

 

Заяви консултация за ипотечен кредит

 

 

Сравнение на ГПР и лихвите на всички ипотечни кредити:

 

 

Как да получа ипотечен или жилищен кредит с най-ниско ГПР?

 

Подайте заявка за безплатна консултация, която ще да Ви помогне в избора на най-добрите ипотечни кредити на българския пазар.

 

Заяви безплатна консултация