Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Рефинансиране на кредит от друга банка

Какви са възможните изгодни варианти за рефинансиране на кредит?

 

Взели сте решение за рефинансиране на кредит от друга банка? Условията, при които изплащате кредита не са актуални, банката не желае да ги преразгледа и ви остава само един вариант – рефинансиране.

 

 

Много често действията се развиват именно по този начин. Това, обаче не трябва да се разглежда като негатив. При условие, че обслужващата банка по една или друга причина не желае да преразгледа условията по кредита не означава, че кредитополучателят трябва да продължава да плаща кредита при неизгодни за него цени.

 

Кои са важните условия за рефинансиране?

 

На първо място е важно да се определи ефектът от евентуално рефинансиране. Това става след като се направят точни изчисления на всички разходи по рефинансирането и се съпоставят с оскъпяването по кредита при новите условия. Трудоемък процес, но без конкретни изчисления и определяне на ефекта са безсмислени всякакви действия.

 

Освен чисто икономическият ефект трябва да се съобразят и допълнителните условия, както и обезпечението по кредита. Направете сравнение и на изискванията за обезпеченост. В случай, че по-голяма част от кредита е изплатен може да се договори друго обезпечение. Важно е и какви са допълнителните условия, които е възможно да бъдат поставени и дали изпълнението им ще Ви затрудни.

 

Не бива да предприемате рефинансиране, ако условията като цяло ценови и неценови са не достатъчно благоприятни.

 

Рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка - възможности

 

Важен елемент при рефинансиране е лихвеният процент, но сам по себе си цифровото му изражение не е достатъчна информация, за да се определи дали офертата за рефинансиране е изгодна. Необходимо е да се направи съпоставка на всички разходи – такси по кредита, такса предсрочно погасяване, за изготвяне на пазарна оценка, нотариални такси, такси при ползване на съпътстващи продукти на банката, застраховки и други.

С други думи, за да получите реална оценка на оферта за рефинансиране трябва да се направи сравнение и съпоставка на всички условия по кредита.

 

Срокове за рефинансиране на ипотечен кредит

 

От избор на банка до финализиране на сделката може да отнеме между месец и месец и половина. Необходимо е и технологично време за получаване на одобрена ценова оферта, както и одобрение на кредита. Освен това, вписването на ипотеката с удостоверяването й, както и заличаване на действащата ипотека също ще отнеме минимум 7 дни. трябва да предвидите по-дълъг срок до финала.

 

Процесът по рефинансиране е продължителен. Изборът на банка трябва да бъде много внимателен и след обстоен преглед на всички параметри.

 

В това начинание ще ви помогнем ние след като заявите безплатна консултация в сайта ни. Ще направим сравнение на офертите на банките и ще ви съдействаме в целия процес.

 

Безплатна консултация за рефинансиране

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн:

Сравнение на условията на ипотечните кредити във всички банки:

 

Заяви най-изгодната оферта онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

Полезни кредитни калкулатори