Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Прехвърляне на кредит

Прехвърляне на кредит на друго лице или в друга банка?

 

По ред причини е възможно да се наложи кредита, който ползвате да бъде прехвърлен на друго лице или в друга кредитна институция. Как се случва на практика? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси, въпреки че всяка една отделна ситуация е много различна и специфична.

 

Прехвърляне на кредит на друго лице

 

Привличането на трето лице, което да изпълнява задължението на досегашния кредитополучател заедно с него или вместо него е известно като встъпване или заместване в дълг. Разбира се, третото лице може да встъпи в дълг като съдлъжник след решение от страна на банката кредитор. След одобрение на подобно встъпване в дълг, същото не може да бъде отменяно. В този случай кредитополучателят и встъпилият в дълга съдлъжник отговарят солидарно към банката кредитор.

В определени ситуации е възможно трето лице да замести кредитополучателят с изрично съгласие на банката. При този случай заместеният длъжник се освобождава от отговорност към банката. Няма изисквания лицето заменящо длъжника да е негов роднина, но задължително трябва да отговаря на основните минимални изисквания за финансиране на физически лица, а именно:
• Доказани добри доходи
• Редовно плащани осигурителни задължения
• Добра кредитно история
Дори и ако лицето, което ще замени длъжника отговаря на изброените изисквания, отново не е сигурно, че банката ще освободи от отговорност длъжника. Вземането на подобно решение не е честа практика. В подобни ситуации, банките предпочитат трето лице да встъпи в дълга заедно с кредитополучателят, като по този начин си осигурява своеобразна гаранция за изплащане на задължението.

 

Прехвърляне на кредит от една банка в друга

 

Прехвърлянето на ипотечен или потребителски кредит в друга банка се нарича рефинансиране.
За да се осъществи прехвърлянето на кредита или рефинансирането, следва да получите одобрение от новата банка.
Процедурата по прехвърляне на кредит в друга банка е стандартна, като изискванията за одобрение са като за нов кредит, а именно достатъчен размер на доказуемите доходи за покритие на погасителните вноски и добра кредитна история.

 

Прехвърляне на ипотечен кредит на друго лице

 

Прехвърлянето на ипотечен кредит на друго лице се различава от прехвърлянето на потребителски кредит, тъй като освен прехвърляне на заема следва да бъде прехвърлена и собствеността на недвижимия имот (в общия случай, но не винаги).
Най-често когато става въпрос за прехвърляне на ипотечен заем всъщност сделката е покупко-продажба на недвижим имот, който е закупен с кредит.
Тук процедурата също е много стандартна, тъй като тези сделки са сравнително чести.
За целта купувача на имота може да го закупи със собствени средства или с нов кредит от същата или друга банка.
Условията и изискванията за одобрението на новия собственик или кредитополучател са идентични, като при всеки друг кредитоискател (доходи, добра кредитна история и евентуано собствено участие в зависимиост от случая).

 

Прехвърляне на поръчителство по кредит на друго лице

 

Един друг често срещан въпрос е има ли възможност един поръчител да отпадне или да се замести с друг. За да може да се случи отпадане или прехвърляне на поръчителство, следва да бъде подадено такова искане и банката да го разгледа. Още предварително може да знаем, че за одобрението на такова искане банката разглежда кредитоспособността на кредитополучателя и на новия поръчител, като банката трябва да се убеди, че смяната на поръчителя или отпадането няма да засегне обслужването и гарантирането на кредита.
В общия случай, прехвърлянето на поръчителство се приема, когато новия поръчител има същите или по-добри възможности за гарантиране на ползвания кредит. Отпадането на поръчител може да се приеме, ако кредита е с много намален размер и/или кредитоискателя е с много по-добри и сигурни доходи в сравнение с профила при първоначалното одобрение.

 

Трябва ли да прехвърлим кредита си, ако заминаваме в чужбина?

 

Ако Ви предстои заминаване в чужбина за по-дълъг период от време е добре да уведомите банката. Разбира се, трябва да продължите да погасявате кредита си като осигурявате своевременно месечните си погасителни вноски по кредита. Може да захранвате сметката си с преводи от чужбина, а също така бихте могли да ангажирате роднини да внасят от Ваше име месечните вноски.

 

 

Вижте сравнение на офертите за рефинансиране и прехвърляне на кредит в друга банка: