Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Покупка на апартамент с потребителски кредит

Покупката на жилище с потребителски кредит е възможна, но какво е важно да знаем? 
При нас можете да разберете за всички възможности и да изберете най-подходящия кредит при най-изгодните условия. 
Преди да предприемем стъпка към покупка на жилищен имот с потребителски кредит е добре да сме наясно с предимствата и недостатъците на този вид кредитиране.


Предимства на покупката на жилище с потребителски заем от банка

  1. Одобрение в кратки срокове – обикновено процеса по разглеждане и одобрение на потребителски кредит е между няколко часа и максимум 2 дни.
  2. Такси по кредита – при потребителския кредит се заплаща еднократна такса за управление, докато при ипотечните кредити таксата управление е ежегодна, начислявана върху остатъка по кредита. Освен това се заплаща такса за изготвяне на пазарна оценка, застраховка на имота, такса за изготвяне на ипотеката, нотариални и държавни такси при изповядване на сделката при нотариус и др.
  3. Силната конкурениця между банките наложи появата на големи по размер потребителски кредити, като максималният размер достига до 70 000 лв. При условие, че кредитоискателят отговаря на критериите на банката и му бъде отпуснат максималният размер потребителски кредит и ако разполагаме с останалта сума за покупката, то е напълно възможно покупката да се осъществи с потребителски кредит.

 

Специфики при покупката на имот с потребителски кредит

  1. Лихва – лихвата при потребителските кредити е по-висока, но тя е възможно да се компенсира с липса на такси, които изброихме по-горе. Поради тази причина при еднакъв срок на кредитите е възможно да се постигне приблизително еднакво ГПР. Ето защо е добре да направим сравнение на ГПР-то по кредитите, за да вземем най-правилното решение от гледна точка на цена на кредита.
  2. Срок на кредита – максималният срок на потребителски кредит е 10 години. При ипотечните кредити варира между 30-35 години. Но пък по-краткия срок предполага по-висока месечна вноска, което рефлектира размера на вноската спрямо наличните доходи и възможностит ени за погасяване (т.нар. процент на задлъжнялост). Всяка банка има допустим процент на задлъжнялост, над който не се допуска финансиране. В такива случай се прибягва до намаляване размера на кредита. Ако ползваме средствата за закупуване на жилище, то евентуално намаление на кредита е възможно да попречи да бъде реализирана покупката.


Изисквания към кредитоискателите за разрешаване на потребителски заем

Ползването на потребителски кредит за покупка на жилище е възможно, но едновременно с това кредитоискателите трябва да отговарят на определени критерии.

Едно от най-съществените и важни условия е дохода. Необходимо е да бъде постигнат добър коефициент на задлъжнялост, за да може банката да одобри необходимата сума на потребителския кредит. Ако съотношението на вноската спрямо дохода е високо, може да се очаква, че банката ще редуцира размера на кредита до постигане на приемлива задлъжнялост.

Освен доказан добър доход задължително изискване е превод на възнаграждение по сметка в банката.

Друг важен момент е кредитоискателят да бъде с безупречна кредитна история.

Имайте предвид, че ако вашия работодател е корпоративен клиент на определена банка, е възножно да ползвате и преференциални условия за кредитиране на служителите. Ето защо е възможно да се договорят и много изгодни условия на финансиране.

Така, че при кредитоискатели с доказани добри доходи стои алтернативата за покупка на жилище с потребителски кредит, която алтернатива може да бъде напълно обоснована при налична възножност за погасяване на кредита и при наличие на достатъчно добри условия, с които този кредит да бъде по-изгоден в сравнение с ипотечния заем.

 

 

 

Kредитни калкулатори

Погасителните планове / месечни погасителни вноски в зависимост от доходите

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

Сравнение на потребителските кредити:

 

 

Кои банки отпускат най-лесно ипотечни кредити: