Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Кредит в левове или кредит в евро?

Какъв кредит да изберем - лева или евро?

 

Една от най-честите дилеми при теглене на кредит е дали да бъде в лева или евро. Основното изкушение е свързано с по-ниските лихви на евровите кредити.

 

Ипотечни кредити - съвети

Да се изкушаваме ли от по-ниските лихви в чуждестранна валута и какви са рисковете?

 

Друго изкушение е свързано с ползването на кредити в други валути, например в долари или франкове, но тези видове кредити крият съществени валутни рискове, свързани с евентуално покачване на цената на съответната валута и съответно повишаване на погасителната вноска в левова равностойност.

 

 

Общото правилото е да се избира кредит във валута, която съответства на валутата, в която получаване доходите си.

 

За кредитите в лева и евро, може да се каже, че в голяма степен този риск е минимизиран, тъй като на практика двете валути са с фиксиран курс, който е определен от наличието на валутен борд. Освен това, може да се отчете, че съществен дял от външната търговия и кредитите на големите компании са в евро, което определя сравнително висока степен на евровизация на българската икономика.

 

 

Какво трябва да знаем за кредитите в лева и евро?

 

Имайки предвид, че левът е „вързан“ за еврото, кредитите в евро са по-специфичен случай. При промяна стойността на еврото на световние пазари, същата промяна се отразява и в стойността на лева. На пръв поглед това означава, че няма валутен риск, т.е. ползването на кредит в евро е равносилно на ползването на кредит в лева. Това е абсолютно вярно, ако фиксирания курс остане такъв за целия срок на кредита. Очакванията са за запазване на курса, но е трудно да бъдем сигурни, дали той ще останe фиксиран за целия период на кредита. Може да се мисли и по въпроса, какъв би бил курса между лева и евро при свободна валутна търговия, но ние считаме, че на този етап обсъждането на този въпрос би било спекулация. От съществено значение е срочността на кредита, като колкото по-дългосрочен е кредита, толкова по-голям е валутния риск, свързан с него. На този етап можем да приемем левовите и евровите кредити равнозначно и при фиксиран курс.

 

 

Отчитане на курсовите разлики при превалутиране между левове и евро

 

При ползването на кредит в чужда валута следва да отчетем и допълнителните разходи свързани с разликата между курсовете купува/продава на двете валути, т.е. трябва да се съобразим с курс “продава”, за покупката на съответното количество левове или друга валута. Често тези допълнителни скрити разходи се пропускат при избора на кредит лева, евро или в друга валута, като за коректно сравнение на офертите следва да отчетем и тези разходи за целия период на погасяване или за по-лесно калкулиране може да се изчисли курсова разлика за общата сума на кредита. При сравнение на офертите за левови и еврови кредити, следва да съпоставим общата сума на лихвените разходи за целия период при двата кредита и да отчетем и допълнителните разходи за курсови разлики. Възможно е да се окаже, че спестяваме значителни средства при по-ниските лихви в евро и си заслужава да помислим за кредит в евро. В случай, че разликата е минимална и получавате заплатата си в лева, може да се насочите към кредит в лева, но ако разликата е съществена получаването на евров кредит може да бъде много по-изгодно.

 

 

Разлики в лихвите на кредитите в лева и евро

 

Разликите в лихвите на кредитите в лева и евро може да се променята в зависимост от конкуренцията, пазарните условия и от обемите на привлечените средства в лева и евро в банките. Трудно е да се прави точно дългосрочното прогнозиране на крайния резултат в общата сума на оскъпяването, тъй освен посочените по-горе фактори, следва да имаме предвид, че плаващите лихвени проценти на левовите и евровите кредити за физически лица се формират на базата на различни пазарни индекси или имат различни основи за формиране. Най-използваните пазарни лихвени индекси за лева и евро са съответно SOFIBOR и EURIBOR. Въпреки наблюдаваната зависимост при промяна на индикаторите, в дългосрочен план разликата в лихвите в евро и лева може да се увеличи или намали при промяна на основата формираща плаващия лихвен процент.

 

 

Ипотечна консултация безплатно

 

Изборът на валута е дългосрочно решение при избор на ипотечен кредит

 

Решението за избор на правилната валута и най-изгодните условия е много важно при кандидатстване за дългосрочен кредит. Разбира се, след врeме при появата на по-добри пазарни условия и възможности да спестите пари от лихви и такси, можете да предприемете действия за рефинансиране или превалутиране при по-изгодни условия. Tова е свързано с допълнителни разходи, които трябва да бъдат преценени, но ако разликите си заслужават може да решите да предприемете и решение за превалутиране или рефинансиране.

 

 

Какъв размер можете да получите?

 

 

Сравнение на лихвите на всички кредити в лева и евро:

 

 

Как да получите ипотечен кредит лесно и изгодно?

 

Подайте запитване за безплатна ипотечна консултация, която ще Ви помогне за получаване левов или евров кредит при отчитане на всички изисквания и индивидуални условия.

 

Безплатна ипотечна консултация