Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Консултация за ипотечен кредит

Консултанти за ипотечни кредити

 

Изборът на ипотечен кредит е важно решение с дългосрочен характер, а вземането на това решение и всички процедури по избора на оферти, кандидатстването, одобрението и усвояването на ипотечния кредит имат своите многобройни специфики и нужда от компетентна професионална помощ.

 

За какво е полезна кредитната консултация?

 

Ползвайте личен финансов консултант за получаване на информиран избор с най-добрите преференциални условия и помощ за лесно разрешаване и усвояване на кредита.
Една финансова консултация Ви осигурява полезна и актуална информация за вземанена адекватно решение в зависимост от конкретните изисквания, специфики по отношение на имота, доходите, собственото участие, размера на кредита, лихвите, таксите, застраховките и всичко свързано с получаването на най-добрите преференциални условия.
Информираният избор при кандидатстване за ипотечен кредит е гаранция за добре осмислен ход с дългосрочно значение за кредитоискателя и цялото семейство.

 

Консултации за ипотечен кредит

 

Ипотечното кредитиране е свързано с многобройни реклами и широко афиширани оферти от банките и кредитните институции, като във всяко от многобройните предложения освен “атрактивен рекламен призив” има и различни видими и не толкова явни специфики, предимства, недостатъци, дългосрочни ангажименти и задължения.
Консултациите за избор на ипотечен кредит целят именно сравнението на всички характеристики на актуалните предложения на пазара, изясняване на предимствата и недостатъците на отделните продукти и избор на най-подходящите варианти за получаване на кредит.
Конкуренцията между банките създава динамична среда изпълнена с постоянни промени на банковите продукти и многобройни параметри, което затруднява сравнението на офертите дори и от банковите специалисти, които познават добре кредитите на съответната банка, но им е трудно. Именно, в този момент максимално съдействие ще получите, ако заявите консултация с кредитен консултант.

 

Заяви безплатна консултация

 

Съдействие от независим кредитен експерт за получаване на кредит

 

Ипотечният кредит е дългосрочно обвързване и това изисква от Вас да бъдете бдителни и внимателни, за да направите информиран избор, при който на преден план да бъде Вашия интерес. В този ред на мисли на помощ идва кредитната консултация. Тя се осъществява от експертно лице, което е упълномощено да предостави търсената от Вас информация за ипотечното кредитиране, при това на разбираем език.
Извършването на кредитни консултации се извършва от независими кредитни експерти, които са регистрирани в БНБ и имат застраховка професионална отговорност. Това са мерки гарантиращи контакта Ви с професионалист, който ще Ви предостави независима и актуална информация за ипотечните кредити, които циркулират на кредитния пазар.

 

Сравнение на офертите за ипотечни кредити:

 

С какво ще ви помогне кредитният консултант?

 

Професионалните кредитни консултации следват определена последователност, но най-важен е индивидуалният подход и анализ на конкретната ситуация на база основните приоритети, изисквания и специфики.
Важна стъпка към реализирането на сделката е отчитане на най-важните параметри по отношение на доходи, собствено участие, стойност на имота, погасителни вноски по други ползвани кредити, пазарни оценки, нужда от кредити за завършване и т.н.
Следва изготвяне на сравнителен анализ на различните оферти заедно с тяхната финансова оценка, детайли, бележки и обосновка на всяко предложение.
Отпускането на ипотечен кредит е свързано с множество контакти с най-различни отговорни лица: кредитни инспектори, застрахователи, нотариуси, оценители, продавачи на желаното жилище и т.н. Кредитният консултант следва да оказва незаменима помощ в отношенията Ви с тези лица, които се явяват представители на различните институции.
Отношенията с кредитния консултант са свързани с изясняване на детайлите и съдействие на всеки един етап от проучването, избора, получаването на преференциална оферта, при кандидатстване, съдействие при разрешаване на кредита, както и пълна помощ при реализиране на сделката ипотека и прехвърляне на имота, тежести върху имота, усвояване на кредита и плащане на продавача и т.н.
Кредитният консултант съдейства за подготовката на всички документи на всеки етап от кандидатстването за кредита. Съдействието се разпростира и при преговори за по-добри условия, за договаряне на дребни детайли, които може да се окажат важни в близко или в далечно бъдеще, когато изплащате получения кредит.
Консултантът може да предложи и различни алтернативни решения за постигането на най-добрите условия за кредитополучателя.
Професионалният кредитен консултант ви спестява много време и нерви, които иначе ще изхабите. От изключително значение за Вас като кредитоискатели е възможността да получите съдействие и експертна подкрепа до края на процеса, който ще завърши с получаването на желаната сума и покупка на мечтания имот.

 

Заяви безплатна консултация за ипотечен кредит