Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Какво е ГПР?

Кредитни калкулатори и сравнение на ГПР във всички банки и кредитни компании!

 

Обикновено търсейки кредит се интересуваме основно от това на каква лихва се предлага и така сравняваме оферти на различните банки. Това обаче не е обективен индикатор за добра оферта. За да може да преценим коя банка предлага най-благоприятна ценова оферта е необходимо да направим сравнение на показателя Годишен процент на разходите (ГПР). Разбира се самото оскъпяване по кредита може да бъде изчислено и по други начини, като например общата изплатена сума в края на срока на кредита, размер на месечната вноска и други.

 

Изчисление и сравнение на ГПР във всички компании и банки

По-голу ще намерите пълна информация за формирането и изчислението на ГПР, а тук можете да директно да направите сравнение на ГПР на всички представени кредитни оферти.

 

Калкулатори за ГПР - изчисление

Калкулатори и изчисление на погасителните планове при различни срокове и лихви.

 

Лихва

 

Лихвеният процент може да бъде индикатор за цената на кредита само на пръв поглед. Сама по себе си лихвата по кредита не дава пълната информация, тъй като наред с лихвата, която ще плащаме по кредита има и редица разходи свързани с разглеждане и отпускане на кредита. А когато говорим за ипотечен кредит, тогава има и допълнителни такси свързани с оценка на обезпечението и неговото ипотекиране в полза на банката кредитор. Също така при жилищните кредити освен застраховка Живот, се застрахова и недвижимият имот предмет на сделката или имот служещ за обезпечение по кредита. Често пъти застраховката на имота е за сметка на кредитополучателя. Това разбира се е съществен разход, тъй като обикновено е процент от пазарната стойност на имота или се начислява върху остатъчната стойност на кредита. Върху коя от двете стойности ще се изчислява се определя от конкретната банка, но и в двата случая е разход, който не е за пренебрегване.

 

Месечна погасителна вноска

 

Сама по себе си месечната погасителна вноска също не може да бъде пълен и точен индикатор за цената на кредита. Изчислени платените суми за целия срок на кредита получаваме информация за оскъпяването, но информацията отново не е пълна, тъй като не са калкулирани годишните такси по кредита.

 

Общо платена сума в края на периода

 

Общата изплатена сума по кредита ни дава по-точен ориентир, тъй като в нея са включени и всички дължими годишни или месечни такси. Така може да определим оскъпяването. Ако прибавим разходите по застраховките и съпътстващи разходи, то тогава ще получим ясна представа за цената на различните оферти.

 

Годишен процент на разходите

 

И все пак, най-точният и обективен показател за измерване цената на кредита си остава Годишният процент на разходите. В него освен лихвата са калкулирани и всички такси по кредита. Разбира се, така погледнато тази информация я получаваме и сравнявайки общо изплатените суми по кредита в края на периода. Но ГПР съдържа в себе си много повече информация. Ето защо е важно до сме информирани за размера на ГПР и сравнявайки го ще изберем наистина най-добрата оферта.
ГПР има две съществени предимства пред другите възможни варианти за определяне на оскъпяването.
На първо място годишният процент на разходите освен, че ни дава представа за цената на кредита, но и отчита реалната стойност на парите във времето. Това е от съществено значение, тъй като може да се окаже, че е по-добре да платим един по-висок разход под формата на такси на по-късен етап от изплащане на кредита, отколкото ако направим разхода за съответните такси сега и те са с по-ниско процентно изражение. ГПР отчита и този факт във времето.
Друго важно предимство и ориентир може да ни бъде сравнението на ГПР с лихвата. Всяка банка е длъжна да обявява в офертите си ГПР и така няма да ни се налага самостоятелно да правим съответните изчисления. В офертата фигурира и лихвата. Може да направим лесното сравнение на лихвата с изчисленият ГПР. Колкото годишният процент на разохдите е с по-близка стойност до лихвеният процент, то офертата е по-изгодна.
Подобни сравнения не могат да ни дадат другите методи за оценка на оскъпяването. Най-точен е годишният процент на разходите. Ето защо, ако не е обявен в офертите, които сте получили, трябва задължително да потърсите информация от кредитният експерт. ГПР по закон трябва да фигурира винаги, но често пъти при консултация на място в офис на банка, същият не се изчислява и не се свежда до знанието на потребителя. Незнаейки стойността на показателя със сигуност не бихте могли да изберете най-добрата за вас оферта от гледна точка на цена.

 

Сравнение на погасителните вноски и ГПР в различните банки и кредитни компании

 

При нас можете да сравните директно ГПР и погасителните планове на всички заеми за физически лица.

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв кредит можем да изтеглим?

 

 

Сравнение на условията на ипотечните кредити във всички банки:

 

 

Сравнение на потребителските кредити във всички банки:

 

 

Сравнение на бързите кредити в България:

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит