Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Жилищен кредит без ипотека

Възможно ли е да си купим жилище ползвайки кредит, но без да учредяваме ипотека в полза на банката? 

Ако сме поставени пред избор дали да чакаме разглеждане на кредит и отговор в рамките на два дни максимум 1 седмица или два месеца при ипотечен кредит, то кой вариант бихме избрали. Разбира се, че ще предпочетем първия вариант, т.е. ползвайки потребителски кредит да си закупим жилище с цел да спестим време и разходи.


Можем ли да получим кредит за покупка на недвижим имот без обезпечение?
Въпросът, обаче е дали такъв вариант въобще е постижим – с потребителски кредит да си закупим жилище. В повечето случай отговорът е не, защото потребителските кредити са с ограничен максимален размер и максимален срок.

В период на силна конкуреция между банките, предлаганите възможности са големи, тъй като максималния размер на потребителски кредит, който предлага почти всяка банка е 50 000 лева. Ако вземем предвид и свързаните кредитни продукти, които могат да ни бъдат отпуснати към потребителския кредит, то може да получим сума до 70-80 000 лева. Една такава сума ще осигури по-голяма част от покупната цена на жилището или в пълен размер в зависимост от това какво и къде е жилището.

Възниква, обаче втори съществен въпрос – ограничението на максималния срок при потребителските кредити, означава че месечната вноска по кредита ще бъде по-висока, което предполага и по-високи доходи, т. е. трябва да имаме доказуеми високи доходи достатъчни, за да покажем добра кредитоспособност пред банката. При ипотечните кредити максималния срок може да бъде до 35 години в зависимост от възраста на кредитополучателят. Освен това, задължително изискване при потребителските кредити е работната заплата да се превежда по сметка в банката. Това, обаче не гарантира, че банката няма да поиска по кредита да бъде включен и поръчител като допълнителен гарант при отпускане на максималния размер на потребителски кредит.


Ще мога ли да получа потребителски кредит в максимален размер?

Минималните изисквания за получаване на потребителски кредит в максимален размер може да бъдат обобщени, както следва:

  • Доказване на висок осигурителен доход на база трудов договор или приравнеи към него приходи
  • Възможност за превод на работната заплата по сметка в банката
  • Отлична кредитна история

Също така не трябва да се изключва възможността да осигурим поръчител по сделката.

Дори да отговаряте на посочените критерии следващия момент преди да кандидатствате за такъв кредит е добре да проучите на каква цена ще получите кредита. Трябва да се направи сравнение на годишния процент на разхода (ГПР) при потребителски и при ипотечен кредит.

Не са без значение таксите по кредитите. Ако при потребителския кредит има само такса за разглеждане на документи и еднократна такса за управление, то при ипотечния кредит освен тези такси, се заплаща такса за изготвяне на пазарна оценка на имота, застраховка на имота и застраховка Живот, такси по учредяване на ипотеката. Ето защо, дори и лихвения процент при потребителския кредит да е по-висок, се компенсира с липсата на повечето такси, които се заплащат при ипотечния кредит, което понякога води до изравняване на ГПР при съпоставим срок на кредитите.

По потребителския кредит биха могли да се договорят и много изгодни условия, ако работодателят при който работите е корпоративен клиент на банката и ползва допълнителни преференции. Също така, ако осигурителния Ви доход е над определена сума (над 2000 лева в повечето случай), то тогава може да получите отсътпки и като ВИП клиент на банката.

Ползването на потребителски кредит в максимален размер освен, че има своите плюсове от гледна точка на намалени разходи изключващи вписване на ипотека и минимален период от време за разглеждане и одобрение има и недостатъци и не трябва да ги пренебрегваме. Трябва да сме наясно дали по-високата месечна вноска няма да ни затрудни в периода на изплащане на кредита, имаме ли възможност да осигурим поръчител по кредита и други.


Ако все пак се затрудните в избора какъв кредит да ползвате, при условие, че сумата, която Ви е необходима не надхвърля максималния възможен размер за потребителски кредит, винаги може да ползвате професионална консултация от кредитен консултант, който да Ви насочи към най-подходящия в конкретния случай кредит, за да бъде избран най-изгодния и подходящ за Вас кредит от всички банки.

 

 

Kредитни калкулатори

Погасителните планове / месечни погасителни вноски в зависимост от доходите

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

Кои банки отпускат най-лесно ипотечни кредити:

 

 

Сравнение на потребителските кредити: