Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечни кредити - доходи

Доходи за получаване на ипотечен кредит

 

Когато се интересувате да изтеглите максималната възможна сума при ипотечен кредит от банка, трябва да знаете, че изискванията за доходи ще изиграят решаваща роля, както за самото разрешаване на кредита, така и за лихвените условия, които можете да получите. Банковите институции се интересуват от това колко ще можете да отделите като максимална погасителна вноска и в зависимост от желания срок може да се определи и максималния размер кредит, който може да бъде разрешен.

 

Изисквания за доходите при кандидатстване за ипотечен кредит

 

Търсите ипотечен кредит, но не сте запознати как точно Вашите доходи влияят на Вашата кредитоспособност и от какво значение са те за банките и кредитните институции! Останете с нас в текста, където ще обърнем внимание на финансовата страна на въпросите, които засягат ипотечното кредитиране, за да придобиете повече увереност, познания и сигурност за вас, преди да пристъпките към кандидатстване за ипотечен заем.

 

 

Максимален размер кредит в зависимост от дохода

 

Независимо от това, че имате недвижима собственост, която може да бъде гаранция за ипотечен кредит, Вашите доходи са от съществено значение за определяне на максималния размер и възможностите за получаване на ипотечен кредит. Когато кандидатствате за ипотечен заем, банката прави анализ на Вашата кредитоспособност. И понеже всяка банка има собствена кредитна политика, в зависимост от дохода в различните кредитни институции може да получите различни по размер кредити.

 

 

Максимална погасителна вноска в зависимост от доходите

 

Можете да кандидатствате за кредит според разолагаемия личен или семеен доход, като най-често размерът на заема се основава на максималната погасителна вноска, която можете да си позволите. Максималната погасителната вноска се базира на доходите, като най-често банките считат за приемливи вноски, които не надвишава 50-60% от месечните доходи на домакинството. Заедно с това общо правило, има вероятност да се изисква и минимален месечен доход от страна на други работоспособни членове на семейството Ви.

 

Безплатна консултация

 

Какво значение имат постоянните доходи и доброто кредитно минало

 

За банките е важно да се убедят, че Вашите доходи са стабилни, като прогнозата за бъдещето се базара на информацията за доходите през последната година, развитие на доходите, отчитането на постоянство или промени в местоработата, наличие на постоянен трудов договор и т.н. Други фактори, които влияят на размера на кредита и на неговото отпускане са свързани с добрата кредитна история и редовното плащане на осигуровките. Кредитната история се счита за важна в почти всички банки, защото показва финансовото минало на кредитоискателя, възможностите за погасяване в миналото и коректността към кредиторите. Преди кандидатстване за ипотечен кредит, следва да сте добре запознати с кредитното си минало, като може да имате предвид, че справките в ЦКР съхраняват информация за кредитите 5 години след тяхното погасяване. Забавянето на осигурителните вноски също може да има негативен ефект при решението на банката да разреши кредита, затова бъдете изрядни и в това отношение.

 

 

 

Видове доходи за разрешаване на ипотечен кредит

 

Размерът на ипотечният кредит, който можете да получите зависи от индивидуалните изисквания на банките за приемливост на различните видове доход и отделните компоненти формиращи месечните постъпления, като например как се приемат доходите над официалното възнаграждение по трудов договор, как се приемат бонусите и други премиални възнаграждения, доходи по граждански договори, доходи от почасова работа, наеми, дивиденти и много други. Банките имат различни критерии към хора, които получават доходи от свободни професии, към бизнесмени със собствени фирми, към хора получаващи пари от наеми и собственост, към държавни служители, фрийленсъри и т.н. Това са предпоставки за промяна на базата, от която стартира определянето на кредитоспособността, размерът на кредита и размерът на погасителната вноска.

 

 

 

Разполагаем нетен доход за погасяване на искания ипотечен кредит

 

Кредитоспособността най-често се изчислява на база нетния доход на кредитоискателя или домакинството. Това е чистият доход, от който са приспаднати данъците и осигуровките. Допълнително от нетния доход се приспадат всички останали погасителни вноски, които имате към момента по други кредити, включително кредитни карти и овърдрафти. Разбира се, в определени случаи може да погасителните вноски по текущите кредити да бъдат променени с предварително погасяване на кредитите или с рефинансиране. След изваждане на всички погасителни вноски, следва да бъдат отчетени постоянните месечни разходи за издръжка на домакинството, за да може да се калкулира остатъчния доход, който може да послужи за погасяване на искания ипотечен кредит.

 

Какъв кредит можеш да получиш?

 

 

Получаване на ипотечен кредит с трудов договор

 

Сред основните начини за доказване на доход е представянето на постоянен трудов договор. Обикновено банките се интересуват от постоянните доходи в един определен период преди кандидатстването за кредита (най-често в рамките от 6-12 месеца преди кандидастването). За разрешаването на ипотечен кредит се счита за важно кредитоискателя да е в изпитателен срок и да има минимум 3-6 месеца на последното работно място. Негативно може да повлияе и честото излизане в неплатен отпуск или болнични. Когато има голяма разлика в доходите в определения срок преди кандидатстването, тогава сумата се определя средно аритметично или се подхожда консервативно при приемане на дохода (всяка банка има различни критерии).

 

 

 

Получаване на ипотечен кредит с доходи от граждански договор

 

Разбира се, за ипотечен кредит се кандидатства и с доказване на доходи от граждански договор или на доходи от свободни професии. Тогава банките имат съвсем други критерии, защото гражданските договори осигуряват доход в конкретна времева рамка. Затова, когато кандидатствате за ипотечен заем, а доходите Ви са от граждански договор, трябва да покажете информация, че ще получавате дългосрочно устойчиви доходи, които ще позволят регулярно погасяване на задълженията по ипотечния кредит. В подобни случаи банките изчисляват кредитоспособността на базата доходите от годишна данъчна декларация за изминалата година или дори и за изминалите 3 години.

 

 

 

Ипотечен кредит с доходи от свободни професии, наеми, дивиденти, като ЕТ и други

 

Ипотечен кредит може да бъде получен и с доказване на доходи от свободни професии, доходи от наеми, дивиденти от участия в дружества, доходи като едноличен търговец и други. Всеки отделен случай е конкретен казус, при който са важни детайли, като вид дейност, доходи за последната година или дори за последните 2 или 3 години, постоянство на доходите, устойчивост на приходите и др. От съществено значение за доказване на доходите е показването на достатъчни доходи в миналото, както и създаване на достатъчната увереност за устойчивост на доходите и в бъдеще.

 

 

Ипотечни кредити:

 

 

 

Ипотечни кредити без доказване на доходи

 

Документалното доказване на доходи е важно за всички банки. Разбира се, на пазара има и различни небанкови финансови компании, които предлагат ипотечни кредити срещу обезпечение, без доказване на доходи, както и с компромиси по отношение на кредитната история на кредитоискателя.

 

Ипотечни кредити без доходи

 

 

 

Какъв кредит мога да получа в зависимост от дохода?

 

В заключение бихме Ви насочили към получаването на качествена кредитна консултация! Защото всички специфики свързани с доказване на доходите са само част от изискванията на банките, като допълнително можете да добавите различните проценти на признаване на доходите, начина на доказване на собственото участие, процента на банковото финансиране, различните пазарни оценки, проценти на дисконтиране на различните видове имиоти, различните срокове за погасяване и много други.
Кредитната консултация може да Ви помогне за проучване на индивидуалните специфики и извличане на най-добрите възможности за получаване на кредит при най-изгодни условия с индивидуални отстъпки.

 

Какъв кредит можеш да получиш?