Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит за земеделска земя

Ипотечен кредит за земеделска земяПолучаването на финансиране, което е обвързано с ипотекирането на земеделска земя е тип заем, който е насочен предимно към предпиемачите в областта на селското стопанство.
 

Напоследък на кредитния пазар се предлагат все повече ипотечни заеми с цел покупка на земеделска земя или за покупка на активи с ипотека на земеделска земя.
За покупка на земя с банков заем, най-често се ипотекира закупуваната земя, като може да бъде необходимо и допълнително обезпечение (напр. ипотека на други недвижими имоти, съоръжения, машини, и прочие).


С развитието на селското стопанство и европейските програми за подкрепа на земеделието и животновъдството, на кредитния пазар се предлагат все повече специализирани продукти за финансиране на селскостопанските производители.

 

По тази причина, банките и кредитните компании предлагат и финансиране конкретно за покупка на земеделска земя или за финансиране на бизнеса, но с обезпечение земя.

 

От голямо значение за кредиторите е, дали кредита се разрешава на физическо лице или фирма, тъй като кредитните продукти може да бъдат коренно различни.

 

От съществено значение при някои от банките е каква е целта на кредита и доказването на източника за погасяване на кредита или с какви доходи или печалба ще се погасява заема.

 

Естествено, за да се стигне до получаване на заема се стартира с искане за кредит, оценка на финансовото състояние на кредитоискателя и експерна оценка на земеделската земя, която се предвижда да бъде заложена за обезпечаване на заема.

 

Последните години на пазара се предлага и финансиране срещу ипотека на земеделска земя, без доказване на доходи и източник за погасяване.

 

За да се отпусне един ипотечен заем със земеделска земя, главното е банката да прецени, че предложената земя е достатъчна, за да се покрие размера на заема.


За да сме убедени, че получаваме най-добрите условия, следва да сравним всички оферти за ипотечни земеделски заеми.

 

След като пристъпим към решение за получаване на заем, следва да проучим условията на отделните финансови институции, като от значение за вземането на решение следва да бъдат:

  • Да уточим как искаме да купим земята – като физическо лице или с фирма
  • Устройва ли ни срока на кредита, който ни предлагат – целта е да не сме притиснати с погасителните вноски
  • Какви са лихвите и таксите за получаване на финансирането
  • Каква ориентировъчно може да се очаква да бъде оценката на заемята, която предвиждаме да ипотекираме
  • Финансовата институция какъв процент финансиране предлага спрямо пазарната оценка на земята
  • Ще има ли изискване за допълнително обезпечение и какво може да бъде
  • Има ли изискване за залог на субсидиите, който може да бъдат получавани при упражняване на стопанска дейност
  • Какви са изискванията за доказване на кредитоспособност или как трябва да докажем, че можем да погасяваме кредита
  • Ще бъде ли необходимо да бъде привлечен солидарен длъжник или поръчител
  • Какви са цените за пазарна оценка и заплащат ли се правните услуги на банковите юристи

Следва да имате предвид, че банките най-често финансират физически лица и фирми, които имат дейност над 1 или 2 години.

Освен банките има и специализирани финансови институции за финансиране на земеделци или срещу ипотека без доказване на доходи.

Разбира се, за да вземете решение следва да прегледате предлаганите условия и дали те отговарят на вашите нужди и изисквания.