Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история

Кредитната история става все по-важна, тъй като тя доказва, че един клиент е коректен при погасяване на заеми към банки и финансови дружества.


Всеки е запознат, че при кандидатстване за заем в почти всички банки и финансови дружества се прави справка в ЦКР. При своевременно погасяване на кредитите се гради добра кредитна история и безупречно кредитно досие, което се доказва със справките от ЦКР.

 

Тази публикация ще се опита да внесе повече светлина в този не толкова добре познат ъгъл от финансовата култура.

Финансовите дружества получават информация за кредитната история от т.нар. ЦКР или Централен кредитен регистър на БНБ, където се съхранява в архива на централния кредитен регистър (НКР). Той е на разположение на Българската Народна Банка и главната му роля е да пази статистиката, свързана с точността на плащанията по заемите на гражданите и фирмите, като тази информация се пази 5 години.

 

Освен текущото кредитно състояние и платежност, в кредитното досие или справката от ЦКР фигурират и данни за предишни кредити за последните 5 години, както и дали вноските им са били погасявани навреме.

С получаването на тази информация за обслужването на ползваните заеми банките виждат, дали техния кредитоискател е бил коректен платец.

На тази база, в зависимост от профила на отделния потребител банката преценява, дали очаква коректно поведение или клиента е по-високо рисков.

Разбира се, информацията за погасяването не може да се разглежда еднозначно, защото може клиента да е имал минимални просрочия преди 3 години поради някакви временни финансови затруднения, но да се е справил и да е коректен платец. В такива случаи е ясно, че потребителя е имал коректно отношение, а проблемите са били обективни и последните години е напълно редовен платец.

 

 

Хората е добре да знаят, че кредитното досие играе роля на портфолио и когато човек веднъж развали кредитната си история, финансовите дружества започват да се отнасят по внимателно при разрешаването на кредити при загубено доверие.

Иначе казано, изчистването на т.нар. “лошо ЦКР” и формирането на положителна кредитна история е не е никак лесна задача, защото е нужно регулярно погасяване за много дълъг период от време.

Най-добрия вариант за формиране на добра кредитна систория е да се прави всичко възможно за погасяване на вноските навреме, като по този начин може да си изгради перфектна кредитна история, от която да можете да се възползвате.

 

Информацията има за цел да увеличи успеваемостта на гражданите при подаване на заявление за кредит пред банкова или небанкова кредитна институция.


Какво ви дава добрата кредитна история:

  • лесно и бързо получаване на бързи и потребителски кредит
  • разрешаване на ипотечни кредити
  • получаване на по-големи суми кредити
  • получаване на заеми без поръчители и гаранти
  • получаване на кредити с по-ниски лихви и по-изгодни условия

До какви проблеми може да доведе лошата кредитна история или т.нар. “лош ЦКР”:

  • затрудено получаване на финансиране от повечто банки
  • по-малки суми на кредитите
  • може да бъде изисквано да привлечете поръчител
  • по-високи лихви по заема
  • по-високи изисквани за обезпчаване със залог или ипотеки

Ако все пак, имате влошена кредитна история има много голямо значение, дали проблемите при погасяването са били временни, дали забавянето е било над 1 месец, над 3 месеца или кредита е бил необслужван над 6 месеца и отчетен в загуба.

В случай, че проблемите са били временни и в момента ползваните кредити се обслужват редовно, вероятно ще можете да обясните временните си финансови затруднения преди време, тъй като всеки може да изпадне подобни ситуации.

 

И все пак, ако имате влошена кредитна история, какви са възможностите за получаване на бърз кредит? Някои от компаниите за бързи кредити предлагат заеми и на хора с “лошо ЦКР”, като всяка компания има своя политика: в едни фирми за бързи кредити имат изискване клиента да е бил коректен към фирмата, други имат изискване клиента да е редовен в момента, някои от фирмите допускат финансиране, ако закъснението е до определен период от време и т.н.

 

 

 

Ако обаче искате да ползвате ипотечен кредит с лоша кредитна история от банка, тогава вероятно ще се наложи добре да обясните причините за просрочията в ЦКР и към момента да обслужвате заемите си редовно.

Разбира се, има и финансови компании, които разрешават ипотечни кредити с “лоша кедитна история” или това са по-скоро т.нар. “кредити срещу ипотека”.

Ако имате лоша кредитна история и желаете да кандидатствате за “ипотечен кредит”, може да подадете запитване.