Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Как да получа ипотечен кредит с минимална заплата?

 

Притеснявате се, че имате трудов договор на минимална работна заплата, но искате да получите по-голям ипотечен кредит за покупка на жилище, ремонт или строителство. Знаете, че основният критерий за определяне на максималната сума на ипотечния кредит е личния или семейния доход, а едва на следващо място е стойността на имота, които искате да закупите или да ипотекирате за получаване на кредит. При кандидатстване за кредит с минимален доход по трудов договор, от значение ще бъде каква сума ще искате да изтеглите, както и дали имате доходи над сумата, на която се осигурявате. Разбира се в изчисленията за разполагаемия доход за погасяване, ще бъдат калкулирани общите доходи в домакинството, ако сте семейни.

 

Мога ли да получа ипотечен кредит с минимална заплата?

 

Може да си мислите, че получаването на минимална заплата затваря всички врати за получаването на ипотечен кредит, но това не е така. Разбира се, когато се интересувате от ипотечен кредит, доходите играят съществена роля за размера на кредита и лихвения процент, който можете да получите. От много голямо значение е какви са реалните доходи, които получавате месечно, защото това е основата за определяне на кредита, който можете да получите. Може да има много примери за разлики между официалния доход по трудов договор и други доходи, които формират общата сума, която получавате, например: допълнителни суми получавани над сумата по трудов договор, додход от допълнителна заработка, бонуси, граждански договори, надомна работа, доходи от наем и др.

 

 

Изисквания за получаване на кредит с ниска работна заплата?

 

За получаване на ипотечен кредит трябва да отговоряте на минималните изисквания за кредитоспособност, които са различни в различните банки и кредитни институции и зависят от индивидуталните условия. Основните критерии за разрешаване на кредит са наличието на редовни доходи, положителна кредитна история, липсата на неплатени данъци и осигуровки, както и имот, които отговаря на изискванията.

 

 

Какъв ипотечен заем мога да получа при минимална заплата?

 

Всяка от банките има свои изисквания и правила по отношения на максималната сума на кредита спрямо дохода, като в някои от банките е допустимо кандидатстването с минимална заплата, но други имат по-високи изисквания за доход. Разбира се, от основно значение е какъв кредит желаете да получите и дали се осигурявате на минимална заплата или реалния доход е на минимална заплата.

 

Какъв заем можеш да получиш?

 

Каква ще бъде погасителната вноска спрямо дохода?

 

Можете да кандидатствате за ипотечен заем според разполагаемия личен или семеен доход, като парите, които може да ви бъдат отпуснати зависят от максималната погасителна вноска, която можете да си позволите. Тук идва момента с доходите от минималната работна заплата, която заедно с другите месечни доходи на семейството, служи за база, на която се определя погасителната вноска. Общо правило при по-ниски доходи е погасителната вноска да бъде до 50-60% от месечните доходи на домакинството.

 

 

Какъв е остатъчния нетен доход, който може да служи за погасяване на новия кредит?

 

Кредитоспособността най-често се изчислява на база нетния доход на кредитоискателя или домакинството. Това е чистият доход, от който са приспаднати данъците и осигуровките. От нетната заплата заедно с всички получавани доходи, следва да бъдат приспаднати разходите за издръжка на домакинство и погасителните вноски по текущи кредити, за да се калкулира остатъчната сума за погасяване на желания нов кредит.

 

Безплатна консултация

 

 

Вижте сравнение на всички ипотечни кредити:

 

 

Ипотечни кредити без доказване на доходи

 

Документалното доказване на доходи и добрата кредитна история са важни за почти всички банки. На пазара се предлагат ипотечни кредити срещу обезпечение на недвижим имот и с компромиси по отношение на кредитната история и доходите, като тези кредити са с по-високи лихви в сравнение с банковите.

 

Кредит без доказване на доходи