Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Потребителски кредити – сравнение

Сравнение и избор на потребителски кредит

 

Може ли да получите потребителски кредит при изгодни ценови условия? Търсите кредит и искате да изтеглите най-изгодния? Как може да го получите?

 

 

Най-сигурният начин, че ще изтеглите потребителски кредит при най-добри условия е като направите сравнение на самите условия. Този процес изисква време, но може да го направите само за минути ползвайки нашите услуги. Разгледайте възможностите в сайта ни и заявете консултация. Ще обсъдим всички условия по кредитите, които се предлагат, след което ще може да изберете и конкретно предложение.

 

Как да изберете потребителски кредит?

 

Необходимо е да разполагате с цялата информация по кредита, за да може да се направи реално сравнение на условията, за да изберете и най-изгодния заем. Важно е да знаете:

  • Лихвен процент, начин на формиране и предпоставки за изменение;
  • Такси по кредита – първоначални и годишни такси;
  • Обезпечение – какви са изискванията за обезпечаване на заема. Необходим ли е поръчител или превод на месечно възнаграждение.
  • Максимален срок на погасяване;
  • Погасителен план
  • Застраховки – какви застраховки е задължително да сключите и какви са изискванията;
  • Разходи по ползваните съпътстващи продукти и услуги на банката.

 

Сравнението на всички тези параметри между отделните оферти ще ви даде точна информация коя оферта да изберете.

 

Вижте и сравнете всички кредити >>>

 

На какви изисквания трябва да отговоря кредитоискателят?

 

Сравнението на условията, при които се отпускат потребителските кредити не е достатъчно, за да вземете окончателно решение за теглене на кредит. На база на ценовите условия може да сте се спрели на конкретна оферта, но следва да разгледате и изискванията, които има кредитната компания към кредитополучателите си. Ако отговаряте на всички изисквания, то ще може да бъде отпуснат и желания кредит.

 

Основните изисквания са по отношение на кредитната история и доходите.

  • Чиста кредитна история – без допускани закъснения по действащи и погасени кредити и лизинги.
  • Доказани доходи – размерът на доходите да е достатъчен за безпроблемното погасяване на месечните вноски.

 

Ако отговаряте на тези две изисквания, то се вписвате в желаните от банките кредитоискатели. Разбира се, има и допълнителни изисквания по отношение на задлъжнялост и кредитоспособност, които се разглеждат от всяка една банка. Те се определят на база на сумата, която искате да изтеглите и в зависимост от срока, за който ще се погасява заема. Спрямо тези показатели се определя и максималният размер на кредита, който може да бъде отпуснат.

 

Всяко едно условие, при което се отпускат кредити е важно. Важни са и изискванията към вас като кредитополучатели. Трябва да се направи една комплексна оценка, след което да се определи и най-изгодната оферта за потребителски кредит. За всичко това ще получите пълно съдействие, след като подадете запитване в сайта ни.

 

Безплатна професионална консултация

 

Информация за потребителските кредити за рефинансиране:

 

Кои са най-ниските лихвите за потребителски заеми - вижте сравнение: