Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Покупка на жилище с кредит

Какво трябва да знаем за покупката на жилище с ипотечен кредит?

 

В повечето случаи закупуването на жилище е свързана с ползване на ипотечен кредит. С какво трябва да сме наясно, когато ни предстои да теглим кредит за покупка на жилище и какви са стъпките и разходите от кандидатстване до финализиране на сделката?

Целият обем от информация може да бъде объркваща, ето защо е необходимо последователно да проучим някой въпроси, а именно:

 

Най-изгодните жилищни кредити

 

Разходи и стъпки при закупуване на жилище с банков кредит?


Целият обем от информация може да бъде объркваща, ето защо е необходимо последователно да проучим някой въпроси, а именно:

  • Коя да бъде финансиращата банка при закупуване на жилище с кредит?
    Всички банки на пазара предлагат ипотечни кредити за покупка на жилище. Всяка банка има свои специфични продукти за ипотечно кредитиране. Ето защо, когато изберем банката или се колебаем между няколко е добре да проучим и параметрите на всеки един от кредитите подходящи за конкретния случай. Обикновено се насочваме първо към обслужващата ни банка и получаваме нейните условия. Предполага се, че ако фирмата, в която работим ползва преференциални условия за служителите си, би следвало условията да са най-изгодни. Но разбира се това трябва да бъде проучено и да бъдат направени съответните сравнения между банките. Важно е да разберем има ли промоционални периоди и ако има такива, то кои параметри са преференциални през тези периоди.

Всичко това може да се случи много бързо и лесно чрез сравнение на условия на банките в интернет, което е изключително полезно, тъй като сравнението се прави между всички кредитиращи институции и по критерии зададени от вас. За много кратко време, може да се ориентирате към кои институции да се насочите и така да спестите време и нерви. Освен това, може да продължите проучването чрез избрания кредитен портал и да заявите индивидуална консултация.

Какви са разходите при покука на жилище с ипотечен кредит?

Обикновено рекламирайки ипотечните кредити, финансовите институции наблягат на лихвения процент и най-вече, че е преференциален. Но лихвата сама по себе си не означава нищо, дори да бъде съвсем минимална. Това е така, защото е важно какъв е лихвния процент – променлив или фиксиран, ако е фиксиран има ли период, в който е фиксиран и следпромоционален период, в който става променлив. Също така, важно е да сме наясно с годишният процент на разходите (ГПР), тъй като в него са калкулирани и таксите по кредита. Добре е да проучим таксите за кредита – такса за разглеждане и оценка на кредитния риск, такса за управление на кредита, такса ангажимент. В промоционалните периоди някой от тези такси не се дължат или са с намален размер.

Най-добрият ориентир за цената на кредита е ГПР, тъй като ни дава информация за реалната цена на кредита при конкретни параметри. Ето защо сравнявайки оферти трябва да изчислим или да поискаме информация за стойността на ГПР по сделката.

Какъв е рискът при ползване на кредит с промоционален период?

В случай, че ще ползвате ипотечен кредит с промоционални условия трябва да сте наясно от самото начало в какво се изразява промоцията и най-вече до кога продължава промоцията по кредита. Ако промоцията е в ползване на по-ниска лихва или ползване на фиксирана лихва за определен период, то трябва да знаем до кога ще бъде валидна промоцията – 6 месеца, 1 г., 5 г. и др. Също така, след изтичане на този период какви ще бъдат условията. Това не е за пренебрегване, тъй като месечната вноска след промоцията не следва да ни затруднява.

Необходимо самоучастие при жилищните заеми

След като сте избрали жилище, трябва да имате готовност да заплатите капаро, за да сте сигурни, че жилището ще бъде спряно от продажба. Обикновено авансът е в размер на 10% от покупната цена. Тъй като процеса по разглеждане и одобрение на ипотечен кредит отнема до 10-15 дни, средствата за плащане на капарото трябва да бъдат подсигурени предварително от купувача. Това плащане ще бъде признато като самоучастие по сделката, когато се разглежда искането за кредит. Освен за капарото е необходимо да бъдат осигурени средства от кредитополучателя за всички такси по кредита, нотариални такси по прехвърляне на имота и такси за вписване на ипотеката.

Необходими документи за кредит за покупка на жилище

При осигуряване на пълния комплект от документи за разглеждане на искане за ипотечен кредит, решението ще бъде получено в кратък срок. Ето защо е важно след избора на банка, да потърсите списък с необходими документи и да представите наведнъж всички документи за доходите и имота. Банката има ангажимент да възложи изготвяне на експертна оценка, която се заплаща от кредитоискателя. Паралелното разглеждане на документите за доходите и имота и изготвянето на пазарна оценка от независим експерт оценител гарантира одобрение в кратък срок и съответно се скъсява и срока за финализиране на сделката.

Финализиране на сделкатастъпки за завършване на покупката с кредит

След положително решение от банката за отпускане на ипотечен кредит, следва подписване на договор за кредит и всички съпътстващи документи. Упълномощено лице на банката, обикновено юрист, уговаря дата за изповядане на сделката при нотариус. Нотариусът се избира от кредитополучателя. В деня на прехвърляне на имота от продавача на купувача се подписва и договорна ипотека, с която имота се залага в полза на банката. Или с други думи казано в деня на сделката се подписват два нотариални акта – за покупко-продажба на имота и за договорна ипотека. Следва вписване на ипотеката в Агенция по вписванията от нотариуса по сделката. Едва след като банката получи удостоверине, от което да е видно, че има вписана първа по ред ипотека в нейна полза, може да бъдат усвоени суми от кредита. С усвоените средства се извършва превод по сметка на продавача. Това е и финала на сделката.

Като допълнителна информация е добре да знаете, че всички документи по сделката, включително и договора за кредит могат да бъдат подписани от упълномощено от вас лице в случай, че сте възпрепятствани да присъствате. Банката оформя пълномощното съгласно всички изисквания и се заверява нотариално обикновено при нотариуса по сделката.

Предсрочно погасяване на жилищни заеми

Въпреки, че предсрочното погасяване не е задължителен елемент от сделката, е добре да сте запознати с условията в случай на погасяване със собствени средства или чрез рефинансиране. Тъй като ипотечните кредити са дългосрочни кредити е възможно през срока му на действие да получите по-изгодни условия за финансиране от други банки. Важно е да знаете таксите в случай на погасяване през първите 12 месеца от срока на кредита и след изтичане на този период.

Покупка на жилище без акт 16 и опции за финансиране на покупка на жилище с кредит на акт 14 или акт 15

Покупката на имот без наличието на акт 16 е възможна, но трябва да сте наясно на първо място за причините за липсата му или защо се бави получаването. Това е важен документ, с който на практика се получава разрешение за ползване на сградата. Липсата на този акт може да означава, че има разминаване между одобрените проекти за строежа и реално изпълненото строителство, което може да се окаже непреодолима пречка за получаването му.

Банките финансират закупуване на имот в строеж с наличието на акт 14 или акт 15, но рестрикциите са много повече. Освен, че пазарната цена на имота е ниска и процентът на финансиране е по-нисък, т.е. размерът на кредита ще бъде минимален. Също така може да бъдат поставени и допълнителни условия от страна на банката за усвояване на суми след получаване на акт 16.

Ето защо покупката на жилище без акт 16 трябва да бъде по-сериозно обмислена, тъй като наред с рисковете от строителна гледна точка, съществуват и редица ограничения при ползване на кредит от банка.


При нужда от съдействие или консултации за покупка на жилище с ипотечен кредит не се колебайте да отправите безплатно запитване!

 

Заяви консултация за покупка с кредит

 

 

Полезни калкулатори за жилищни кредити:

 

Сравнение на жилищни кредити: