Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Промоции по кредити

Кога най-често се предлагат промоционални оферти от банките?

 

Обикновено банките изготвят промоционални оферти по кредити 3 пъти в годината – през пролетта, за лятото и есента и в края на годината. Разбира се, няма точно определени срокове, тъй като всяка банка индивидуално решава, в кой период желае да засили продажбите на определени кредитни продукти с предлагането на преференциални оферти.

 

Какви най-често са промоциите по кредитите?

 

Промоциите зависят от конкуренцията между банките, поставените цели за ръст на кредитирането в съответната банка, вида на кредита, желанието на съответната банката или кредитна компания за привличане на определена група клиенти и много други фактори.

Промоциите по ипотечните кредити най-често включват: по-ниска лихва за определен период или за целия срок на кредита, фиксирана лихва по кредита за целия срок на кредита или за определен период, без такси за разглеждане, по-ниски такси или без такси за оставащия срок на кредита, гратисен период, безлихвен период, без такси за оценки, безплатна застраховката на имота (за сметката на банката), отстъпки и много други.

Промоциите по потребителските кредити включват по-ниски лихви, без такси или намалени такси, безлихвени периоди, фиксиран лихвен процент, безплатни свързани продукти, безплатни застраховки или други отстъпки.

При стоковите кредити често се предлагат безлихвени кредити, които на практика са за сметка на търговеца.

Промоциите при бързите кредити включват безплатен първи кредит, безлихвен кредит до заплата, безлихвен кредити при коректно погасени предходни кредити и много други.

 

 

За всички ли важат промоционалните оферти по кредитите?

 

Всички промоции са насочени към определена целева група – най-често промоциите са за привличането на нови клиенти, за лоялни клиенти, за клиенти с определени доходи, потребители от определени сектори и много други. При ипотечните кредити промоциите най-често за закупуване на ново жилище или за рефинансиране на кредити от други банки, като съответно промоционалните оферти не се отнасят за клиенти, които вече ползват ипотечен кредит на други условия.
При потребителските кредити промоциите най-често за привличане на нови клиенти, за рефинансиране или обединяване на кредити от други банки или за увеличаване на експозицията в настоящата банка.
Нефинансовите кредитни компании са особено креативни при промотирането на кредити за нови клиенти, тъй като голяма част от компаниите целят разширяване на клиентската база. Освен това всяка от сериозните компании се стреми да запази добрите си клиенти и по тази причина се предлагат промоции за коректните настоящи клиенти на компаниите.

 

Вижте и сравнете всички кредити >>>

 

С каква продължителност са промоциите по кредити и как да не ги изпуснете?

 

Продължителността на една кредитна кампания най-често е около 3 месеца, но може да бъде и само 1 или 2 месеца, а може и да продъдължи повече от 3 месеца.
Възможно е дадена промоция да бъде удължена след изтичане на първоначално обявения срок. Това се определя в процеса на действие на промоцията, като причина за удължаването може да бъде завишената активност и съответно банката вижда възможност за раелизиране на повече продажби и по-добра доходност.
Ако оферираните параметри от промоцията покриват вашите критерии е достатъчно в срока на кампанията да подадете искането си за кредит с първоначалния комплект документи. Така ще се счита, че искането е входирано в срока на действие на промоцията и ще можете да се възползвате от по-благоприятните условия.

 

 

По какво се различават промоционалните оферти през различните периоди?

 

Обикновено всички промоции имат сходни или идентични характеристики. Най-често банките наблягат в промотирането на по-благоприятни лихвени нива или намалени такси. Различията могат да бъдат в начина на формиране на лихвата – фиксирана лихва за определен период, нулева лихва за няколко месеца, по-ниски лихви и такси за определен период и други. Разнообразието в начина на представяне на промоционалните оферти е много голямо, но основно се представят оферти с по-ниска лихва спрамо стандартните условия на банката, без такси за кандидатстване или други преференции по съпътстващи услуги и застраховки. Но винаги проверявайте в какво точно се изразява промоцията, за да не се окаже, че ще изберете скъп кредит, въпреки промоцията. А, за да бъдете напълно сигурни ползвайте професионална консултация.

 

 

За какво да внимаваме при промоциите по кредитите?

 

Всяка промоция има своите положителни и отрицателни страни. Ето защо трябва да бъдем изключително внимателни, когато разглеждаме промоционални оферти за кредити. От съществено значение е да проследим намалението на едни параметри по кредита да не води до увеличение в други. Или с други думи казано, намалението на лихвата, не би трябвало да води до увеличение на годишната или месечна такса за обслужване. Това са основни фактори определящи годишния процент на разходите (ГПР). Ето защо е добре да сме информирани какво е ГПР при предлаганата оферта от промоцията на банката. Не трябва да пропускаме и месечните и годишни такси. Банките промотират премахването на конкретна такса, но само за определен период от време, а не за целия срок на кредита. За това е важно да сме наясно до кога е валиден промоционалния период, за да имаме реална представа за разходите по кредита.

 

 

Къде са най-изгодните кредити?

 

Направете сравнение на всички актуални оферти за кредити, за да изберете най-изгодните условия от всички промоции и най-добрите предложения на пазара.

 

 

Вижте всички промоционални и стандартни условия по кредитите:

 

 

Струва ли си да изберем промоционален кредит?

 

Трудно е да бъдат разграничени две или повече оферти през промоционален период, тъй като параметрите са много различни и съпоставянето им би отнело време и изчисления. Въпреки това, чрез промоциите по кредитите банките се стремят да привлекат повече клиенти, тъй като конкуренцията между тях е засилена, т.е. стремежа е да предложат по-добри оферти. Промоциите по кредитите стават все по-честа практика, а от това само може да извлечем ползи.

 

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

Може ли промоционалната оферта да бъде по-скъпа от стандартната в друга банка?

 

Това, че една банка или кредитна компания предлага определени преференциални условия, не означава, че друга конкурентна банка не предлага по-добри и по-изгодни условия при стандартните си оферти или с индивидуално договаряне.

 

 

Какво е наистина важно при сравнението на промоционални кредити и финалния избор?

 

Без значение, дали един кредит е на промоция или при стандартни условия, най-важното е каква е крайната цена, която плащаме за целия период на погасяване. За това е най-добре да сравним общото оскъпяване на конкурентните оферти (без значение, дали са стандартни или промоционални), като това може да стане със сравняване на ГПР и общата сума за погасяване за избрания период на кредита. По този начин ще елиминираме трудното калкулиране на промоционални лихви и отстъпки от таксите за определени периоди от време или други уловки, които трудно може да бъдат оценени самостоятелно. Разбира се, трябва да отчетем и всички допълнителни фактори, като цени на застраховките, допълнителни услуги, вида на лихвата (фиксирана или променлива), какви са допълнителните изисквания (има ли нужда от превод на заплата или поръчител) и т.н. Освен това, трябва да знаем, че при по-големи кредити за добри клиенти може да се изготвят индивидуални оферти, както и да се договарят преференциални условия.

 

 

Виж какъв кредит можеш да получиш?

 

Как да получите най-изгодните условия по ипотечни кредити?

 

За целта можете да ползвате професионален кредитен консултант, който може да съдейства за изготвянето на индивидуални оферти и спестяването много време, нерви и пари.

 

Заяви безплатна консултация