Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Фиксиран или плаващ лихвен процент

Фиксиран или плаващ лихвен процент да изберем?

 

Когато решим да ползваме кредит, има много параметри, които трябва да съобразим, а лихвата е един от основните, тъй като не само сумата на кредита и месечната вноска са от значение. Важно е да сме наясно какви са лихвените условия, ще се променят ли през срока на ползване на кредита, има ли възможност да останат фиксирани и каква ще бъде сумата на заплатената от нас лихва за целия срок на кредита. Размера на кредита се определя от финансовата институция, но изборът на лихвен процент зависи от нас, т.е. ние избираме от офертите с фиксиран или плаващ лихвен процент. Това решение е от съществено значение, защото избора на лихва ще се отрази на цената на кредита. Именно поради тази причина е добре да сме наясно какви са предимствата и недостатъците на двата вида лихвени проценти.

 

Какво означава фиксиран лихвен процент?

 

Това е лихвеният процент, който не се променя за определен период от време или през целия срок на кредита – договаря се в началото и не подлежи на промяна независимо от промени в конюнктурата и пазарните лихвени индекси. Предимството при ползване на фиксирана лихва е сигурността, която получаваме, изразяваща се в това, че месечните вноски са еднакви за договорения период или за целия срок на кредита, като по този начин сме наясно с плащанията и се предпазваме от евентуално нарастване на месечните внсоки. Лихвата е постоянна и не търпи промяна независимо от динамиката на пазара, т.е. ако лихвените проценти се вдигат, това няма да се отрази на погасителните вноски по ползвания кредит. Недостатък е, че при евентуално понижение на пазарните лихви, този спад също няма да се отрази в намаление на вноските и погасяването на кредита ще продължи съгласно договорената лихва в началото.

 

Какво означава плаващ лихвен процент?

 

Това е лихвен процент, който може да се промени през срока на ползване на кредита. Плаващият лихвен процент се формира от променлива част (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка, която не се променя за целия срок на кредита. Всяка финансова институция задължително трябва да публикува начина на изчисляване на референтния лихвен процент и при какви условия се променя.
 

Референтният лихвен процент може да бъде:

  • Пазарен индекс – взависимост от валутата на кредита, EURIBOR (за лихвени проценти в евро), LIBOR (за лихвени проценти в щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове и др.)
  • Основен лихвен процент (ОЛП) – определя се от БНБ
  • Базов лихвен процент – определя се индивидуално от всяка банка в зависимост от нейната методология
  • Комбинация от пазарен индекс и индикатори

За референтен лихвен процент банките най-често използват определен пазарен индекс. Когато пазарният индекс се промени, настъпва промяна и в лихвения процент. Промяната е валидна и двете посоки – и на увеличение и на намаления. От тук се поражда и основното предимство на променливия лихвен процент – ако пазарният индекс се понижи, лихвата по кредита също ще се намали. Като обратния процес също е валиден – при нарастване на пазарния индекс, лихвата по кредита се увеличава, което е основния недостатък на променливия лихвен процент.
При избор на кредит с променлив лихвен процент е важно да сме наясно как се формира той, за да можем лесно да се ориентираме как и кога промените на пазара биха се отразили на ползвания от нас кредит.

 

 

Буфер при покачване или намаление на лихвените проценти при плаваща лихва

 

Някой банки предвиждат т. нар. буфер за промяна на плаващата лихва. Този буфер е определен вид защита при нарастване на лихвите, тъй като увеличението на лихвите няма да рефлектира незабавно по ползвания кредит. Всяка банка определя индивидуално при какво изменение настъпва актуализиране на лихвите, като обикновено този буфер е между 0,5 и 1 пункта. Когато условията на пазара се променят до такава степен, че се надхвърли този буфер, едва тогава се променя и лихвата по кредита, като нараства или намалява в зависимост от промяната в избрания референтния лихвен процент. В договора за кредит задължително трябва да бъде посочено при какви условия и как се изменя лихвения процент, за да сме наясно точно как би се променил процента по ползвания от нас кредит. Освен това при промяна на лихвата, банката е задъжена да уведомява клиентите си.

 

 

Вижте и сравнете всички кредити >>>

 

Комбинация от фиксиран и плаващ лихвен процент

 

Много често банките предлагат комбинация от фиксирана и плаваща лихва при ползване на ипотечни или потребителски кредити. Най-често фиксираната лихва се предоставя за определен период от време – между 6 месеца и 10 години, а до крайния срок на кредита действа променлив лихвен процент. При дългосрочните ипотечни кредити подобна комбинация от фиксиран и плаващ лихвен процент дават голяма доза сигурност, тъй като в първите години на изплащане на кредита, лихвата няма да претърпи промени и бихме могли по-точно да планираме плащанията си. Освен това, избора на такава комбинация от лихвени проценти е удачна, ако планираме предсрочно погасяване на кредита или рефинансиране на по-късен етап при намаляване на експозицията. В този случай отново си гарантираме постоянни плащания през периода на валидност на фиксираната лихва.

 

Защо кредитите с плаващ лихвен процент са по-изгодни от кредитите с фиксиран лихвен процент?

 

Традиционно заемите с променлива лихва са по-изгодни от заемите с фиксирана лихва. Причината е, че при кредитите с фиксирана лихва банките калкулират вероятността от покачване на лихвите, като този риск остава за сметка на банката или се хеджира допълнително.
За клиента фиксирания лихвен процент представлява сделка, която го предпазва от покачване на лихвите, която има своята цена с малко по-високата лихва. Разликата между променливите и фиксиранит лихви може да бъде различна в различните банки, като зависи също от срока на кредита или срока с фиксирана лихва, както и от валутата и общата пазарна конюнктура.
Разбира се, в някои банки може да се намерят оферти за кредити с фиксирани лихвени проценти със сходни или дори по-изгодни лихвени нива в сравнение с кредитите с променлива лихва в същата или други банки.

 

Какъв лихвен процент да изберем?

 

Това е изключително важен въпрос, отговора на който се определя от това, какво точно е важно за самите нас. Ако предпочитаме сигурността, избираме кредит с фиксирана лихва. Така още при подписване на договора за кредит сме наясно, че за договорения период или за целия срок на кредита лихвения процент няма да се промени, и съответно знаем общо колко точно лихва ще платим общо до края на периода. Ако търсим по-ниска цена и очакванията са, че пазарните проценти ще останат стабилни или се очаква да намаляват, то плаващя лихвен процент е по-добрия вариант. Кредитите с плаващ лихвен процент като цяло са по-евтини от тези с фиксиран, но когато лихвените индекси са с изключително ниски нива, можем да очакваме, че тенденцията няма да е само надолу и в дългосрочен план може да се очаква покачване. Така, че трябва да бъдем внимателни при избора на фиксиран или плаващ лихвен процент като преценим внимателно плюсовете и минусите между тях.

 

Заяви консултация за ипотечен кредит

 

 

Сравнение на кредитите с фиксирана лихва:

 

 

Сравнение на всички кредити: