Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Kредит за операция

Търсите кредит за операция в страната или чужбина?


Вижте какви са вариантите за получавне на кредит за операция и сравнете всички оферти. Вижте къде условията са най-добри и изберете най-подхоящия бърз или банков кредит за спешна или планова медицинска операция.

 

Кредит за операция


Предстои Ви операция и се нуждаете от средства. Бихте могли да ползвате както банков кредит, така и кредит от небанкова финансова институция.
Ако ползвате конкретно разработен кредитен продукт свързан с медицински разходи, банката ще изиска да бъдат представени предварително направени изследвания, експертизи и заключения за нуждата от извършване на операцията. На база на заключенията от лекар, както и след като се направят необходимите проверки на доход и кредитна история, банката може да Ви даде предварителен отговор дали е възможно исканият кредит да бъде отпуснат.
Тъй като кредитът ще бъде целеви – за извършване на операция, то банката ще иска да проследи плащанията от него. Възможните варианти са два – или банката да направи превод на средствата директно по сметка на болницата, в която е извършена операцията и разбира се, след като същата е извършена или Вие да наредите превода, но след това да представите разходооправдателни документи, които ще Ви бъдат дадени от болницата (фактура, касов бон, бележка за получено плащане).
Когато става въпрос за лечение е възможно да договорите по-добри параметри на кредита, включително и гратисен период за изплащане на главницата като същият може да бъде съобразен с престоя в болницата и възстановителния период.

 

 

Кредит за пластична операция


Кредитен продукт единствено за пластична операция няма, но може да ползвате потребителски кредит за заплащане на операцията към клиниката, която сте избрали. В зависимост от това дали пластичната операция е по медицински показания или е естетика се определят и условията по кредита. Това се комуникира с кредитния консултант, който ще Ви даде конкретни насоки за това какви облекчения бихте могли да ползвате в случай, че се налага операция по медицински причини (травма, деформация и др.). В тези случай, банката би могла да съобрази таксите по кредита, както и начина на погасяване на задължението. Възможно е да се договори индивидуален погасителен план съобразен с постоперативния период и времето необходимо за възстановяване. Ето защо е добре да обсъдите причините и необходимостта от финансиране с кредитен консултант.

 

 

Бързи кредити за операция / кредит от небанкова компания


За отпускане на кредит към определена клиника може да заявите искането си и на място в клиниката. Това е възможно, тъй като някои клиники са сключили договори с небанкови финансови институции. Ако отговаряте на определени изисквания, то може да сключите договора за кредит със сумата на съответната интервенция и след това да започнете погасяване на заема към компанията отпуснала Ви средствата. Клиниката ще бъде един своеобразен посредник между Вас като пациент и финансовата институция. Процесът е облекчен и бърз. Негативен момент е, че няма възможност за договаряне на условия.
Но пък може да видите всички представени бързи кредити в нашия портал, да сравните и изберете най-добрия вариант, след което да кандидатствате на момента онлайн.

 

 

Банкови кредити за операция


Банковият кредит за операция е потребителски кредит с възможност за изключения от основните парамтри при стандартните потребителски кредити. Изключенията се състоят в калкулиране на дължимите такси към сумата на кредита и същите да бъдат изплащани разсрочено с месечните вноски; гратисен период по главницата; по-нисък лихвен процент в първите месеци; по-дълъг срок на кредита и др.
Ограничение съществува по отношение на размера на кредита. Банката ще отпусне точната сума необходима за заплащане на операцията, като се включва освен цената на операцията и разходите за изследвания преди извършване на самата операция, както и ако са необходими изследвания след определен период. Всички допълнителни съпътстващи разходи могат да бъдат финансирани при стандартни условия или заплатени със собствени средства.
Заедно може да обсъдим вариантите за финансиране на операция като отправите онлайн запитване, а ние ще Ви консултираме безплатно.

 

 

Вижте сравнение условията на всички кредити, калкулатори и полезни инструменти

 

 

 

Полезни кредитни калкулатори

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем можете да получите?

 

 

Оферти за банкови потребителски кредити:

 

 

Бързи кредити - заяви онлайн: