Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Намери най-изгодния ипотечен кредит

  • Заяви получаване на най-добрите оферти от всички банки
  • С договаряне на индивидуални преференциални условия за теб
  • Спести време, нерви и много пари

Заяви сега

Попълни твоите данни, за да намерим най-добрите условия за теб | 100% безплатно! Виж защо »

Жилищни кредити

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 BGN със срок на погасяване 22 години и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв, месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степен... виж повече
Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 лв. със срок на погасяване 22 г. и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв., месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степ... виж повече
Пример: При одобрена сума на ипотечен кредит 80 000 лв., срок 20 г. съобразено с изискването максималната възраст на кредитополучателя при погасяване на кредита да не е повече от 70 г.; фиксирана лихва за 1 г. 3.20%, а за останалия период плаваща лихва, погасителния план ще е с месечни анюитетн... виж повече
Пример при размер ипотечен кредит от 120 000 лв. за период от 30 години и фиксиран лихвен процент от 3% за първата година и променлив ихвен процент (СЛП + надбавка) за целия срок за погасяване съгласно посочените условия по кредита и при напълно усвоен заем, както и с допускането, че кредитоискателят получава... виж повече
При разрешен ипотечен кредит 80 000 лв., за срок от 25 г., фиксирана лихва за първата година 3.30% и плаваща лихва за останалия срок, формирана от 6М EURIBOR + фиксирана надбавка; такси, както следва: за разглеждане на документи 100 лв., за откриване на сметка 2 лв., месечна такса за поддържане на разплащател... виж повече
Пример: При одобрение на ипотечен кредит в размер на 70 000 лв., за срок от 20 г., при фиксирана лихва от 3.5% за първата година и променлив лихвен процент до крайния срок на кредита, такса за разглеждане 0.30% върху размера на искания кредит, месечна такса за разплащателна сметка 1.20 лв., такса за експертна... виж повече
Пример при отпускане на жилищен ипотечен кредит кредит за покупка на недвижим имот с размер 70% от стойността на предоставеното обезпечение, сума на кредита е 50 хиляди евро, за срок от 20 г., с плаващ лихвен процент за първата година не по-малко от 4.80% формиран от 12М EURIBOR + надбавка, работна ... виж повече
При заем от 50 000 евро за 20 г. и променлив лихвен процент за първата година не по-малко от 4.80%, при получаване на доходите по сметка в банката, с такса за разглеждане от 150 лв., включена дебитна карта за 1.50 лв., абонамент за разплащателна сметка за 1.99 лв., включена услуга "Вр... виж повече
При ползване на кредит в размер на 100 001 лв., със срок на погасяване 10 г., плаваща лихва 3.00%, формирана от ОЛП + фиксирана надбавка, като калкулираме и съответните такси: 130 лв. такса за разглеждане на искането за кредит; 130 лв. такса за експертна оценка на недвижимия имот ползван за обезпечение по кре... виж повече
Пример при ползване на ипотечен кредит за покупка на имот в чужбина в размер на 50 000 евро със срок 20 г., променлив лихвен процент в размер на не по-малко от 4.80%, формиран от 12М EURIBOR и надбавка, такса за дебитна карта 1.50 лв., такса за разглеждане от 150 лв., такса за сметка обслужваща кредита 1... виж повече
Пример при рефинансиране на ипотечен кредит с размер 50 000 евро, срок на издължаване 20 г., променлива лихва формирана от 12М EURIBOR + надбавка и не по – малко от 4.60%, такса за издаване на дебитна карта – 1.50 лв., превод на работна заплата, без такса за разглеждане, такса за разплащателна сметка 1.99 лв.... виж повече

Кой е най-изгодния жилищен кредит?

Вижте всички актуални оферти за кредити за покупка на жилище и направете директно сравнение на лихвите, ГПР, собствено участие, погасителни вноски, изисванията за доходи и всички условия на отделните продукти.

Какъв жилищен заем да избера?

Изборът на жилищен кредит е много индивидуален, тъй като зависи от актуалните кредитни оферти, предлаганите условия и собствените изисквания.
Сравнения на условията на жилищните кредитите:
 

  • Лихви по жилищните кредити: Сравнение на ГПР, лихви и таксите на всички жилищни кредити.
  • Срок и погасителна вноска: Можете да изберете подходяща месечна погасителна вноска в зависимост от избрания срок.
  • Сравнение на условията: Направете сравнение на основните изисквания, условия и параметри за жилищните заеми.

 

Заяви консултация за жилищен кредит

 

Всички жилищни кредити - сравнение на условията

Какво търсим при съпоставяне на текущите оферти за ипотечни кредити за покупка на апартаменти и къщи:

 

По-ниски лихви и такси: Каква е цената или общото оскъпяване на съответния жилищен кредит се определя от всички лихви и такси чрез показателя на ГПР (годишен процент на разходите)). Допълнително следва да калкулираме цените и ползите от евентуално включване на съпътстващи услуги - такси по разплащателни сметки, цени и ползи от допълнителни банкови продукти, примия и покрити рискове при застраховка на жилището и застраховка живот (за сметка на банката или за сметка на клиента), застраховки при безработица / кредитна защита и т.н.

На какви условия отговаряте: Налични средства за осигураяване на самоучастие при покупката, разполагаем месечен доход, месечни погасителни вноски по ползвани заеми, жилището индивидуално ли се купува или като семейна собственост, вид на закупуваното жилище (нов апартамент, старо строителство, в процес на изграждане, панелен, тухлен и др.), местонахождение на имота (голям, среден или малък град, ваканционен имот, село и т.н.), вид на получавания доход (трудов договор, граждански договор, свободни професии, наеми, дивиденти и др.), доходите по банков път ли се превеждат, възраст на кредитоискателя при погасяване на кредита, ползвани банкови продукти, кредитна история, вид лихвен процент (фиксиран или променлив), желана валута и други.

 

Кои са основните индикатори за бързо първоначално сравнение на жилищните ипотечни кредити?

Вижте водещите показатели за предварителен преглед на предлаганите условия:

 
  • Самоучастие или процент финансиране: Какъв е процента на банковото финансиране и съответно каква е сумата, която следва да бъде осигурена под формата на самоучастие при покупката на жилището.
  • Годишен процент на разходите: Основен показател за сравнение на оскъпяването, който калкулира сумата на лихвите и всички първоначални, месечни и годишни такси за жилищния кредит (не вкл. застраховки и банкови услуги).
  • Лихви по кредита: Лихвени условия по представените кредити, без такси, застраховки, услуги и други разходи.
  • Погасителна вноска: Размер на вноската съгласно погасителния план за избрания размер на кредита, крайния срок и лихвените разходи.

 

Селектирате сума и период за погасяване с изполване на слайдърите и сравнете погасителните вноски на всички амтуални оферти за жилищни кредити.

Ако желаете да проверите какъв жилищен кредит можете да изтеглите, вижте нашия калкулатор за жилищни кредити.

Подробно сравнение на всички параметри по селектираните жилищни кредити

Ако сте се спрели на няколко жилищни кредита, в нашата платформа имате възможност да използвате функционалността за директно сравнение на всички параметри по представените банкови оферти. Вижте повече:

 

Сравни: Използвайте бутона "Сравни" и добавите избраните продукти в количката с любими кредити, за да имате възможност да сравните всички параметри, показатели и коментари.

Погасителен план: С използване на бутона "Погасителен план" можете да разгледате данните за лихвите и оскъпяването за целия срок на кредита, месечните вноски за целия период (в т.ч. лихвите и главницата) и т.н.

Безплатни консултации: С бутона "Заяви" можете да подадете запитване за получаване на безплатна професионална консултация, изготвяне на специални индивидуални оферти и съдействие за получаване на желания жилищен кредит с отчитане на всички специфики в отделните банки, изискванията и възможностите на клиента, както и особеностите при реализиране сделката.

 

Заяви безплатна консултация

 

 

Сравнение на лихвите на всички жилищни и ипотечни кредити:

 

 

Най-изгодните оферти от всички банки

Получаваш специални условия и сравнение на най-добрите оферти

Често задавани въпроси за ипотечните кредити
Какъв кредит мога да получа?

Използвайте нашия ипотечен калкулатор, с който можете да изчислите какъв е максималния размер кредит, който  можете да получите.

Кои банки и ипотечни кредити включвате в сравнението?

Ние сравняваме всички актуални оферти на водещите банки и кредитни компании в страната. 

Трябва ли да имам собствено участие?

За голяма част от кредити се изисква собствено участие от 10-15%, като в определени случаи се разрешава и 100% банково финансиране, а в други случаи има изискване за по-висок процент.
Нашите консултанти могат да предложат различни възможности за осигуряване на пълно банково финансиране, в зависимост от банката, в която се кандидатства за кредит.

Мога ли да спестя много пари или разлката е малка?

Ипотечните кредити най-често са със срок за погасяване от 15, 20, а дори и 35 години. По тази причина могат да се получат огромни разликви в разходите за целия период и общата сума за погасяване.
Знаете ли, че при ипотечен кредит от 100 000 лв. за 25 години можете да спестите повече от 50 000 лв. от разлики в лихвите и таксите? 
Калкулацията е само примерна, като е направена при 3.5% разлика в ГПР, каквито разлики има между различните оферти.
Допълнителна разлика и значително спестяване може да се постигне и ползването на допълнителните банкови продукти и застраховки.

Защо сравненията на ипотечните кредити и консултациите са безплатни?

Нашата дейност включва предлагането на всеобхватна и полезна информация за потребителите, както и актуално сравнение на всички кредитни продукти, полезни съвети и съдействие за получаване на кредити.
По този начин ние привличаме заинтересовани посетители на сайта, а нашите рекламодатели и партньори присъстват в платформата, за да достигнат до нови потенциални клиенти.
Финансови консултанти, с които работим имат сключени договори с почти всички банки и кредитни институции за получаване на възнаграждения за оказаното съдействие.
За нас е важно да останем независими, за да можем да бъдем максимално обективни и за това се стремим нашето възнаграждение да не зависи от изпращането на запитвания към определена банка или компания.

В коя банка са най-ниските лихви за ипотечни кредити?

Всеки си задава въпроса, къде са най-изгодните ипотечни кредити и може ли да получи най-ниската лихва на пазара? Предлаганите лихви по ипотечните кредити зависят от много условия и във всяка банка изискванията за получаване на най-ниска лихва са различни, като най-общо от значение е какъв е официалния доход на кредитоискателя или домакинството, какъв е процента на собственото участие, вида на закупувания имот, възраст на кредитоискателя, ползвани допълнителни банкови продукти или услуги, превод на заплата, къде работи кредотоискателя и от колко време и много други.  
По тези причини често за един или друг клиент най-изгодните условия могат да бъдат в различни банки.

Защо да ползвам професионална консултация?

Причините да ползвате професионална консултация са наистина много.
Най-съществените са, че ще спестите нистина много време от обикаляне от банка в банка, ще пропуснете дългите проучвания и бавни процедури, без нерви и инфарктни моменти при напредване на времето, а най-важното е, че консултациите са много удобни и спестяват наистина много пари. 
Възползвате се от най-добрите условия и получавате пълно съдействие за лесно разрешаване и финализиране на сделката. 
Заяви консултация за ипотечен кредит тук.