Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на жилище, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на жилище, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 400000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение След представяне на пълния комплект от необходими документи, както за дохода, така и за имота, банката се ангажира за отговор в кратък срок.
Пояснения
Пояснения Изискване към кредитоискателя е да работи на постоянен трудов договор.
Без ангажимент за превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на завършен имот.
За ремонт, реконструкция и подобрения.
За покриване на текущи нужди.
За строителство.
За рефинансиране на ипотечни кредити.
Гратисен период До 12 месеца по главницата при покупка на имот.
При кредит за финансиране на текущи нужди не се допуска гратисен период.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Променлива лихва за целия срок на кредита - 4.19%.
3.70%-5.19% - лихвата се фиксира в посочения диапазон след определяне на рисковия профил.
Вид лихва Начин на формиране на плаващата лихва - РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи и оценка на риска - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Няма такси за следващи години от срока на кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса се дължи в зависимост от периода на извършване на погасяването, а именно:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна През периода на кредита е възможно предоговаряне на условия, за което се заплаща такса:
- при предоговаряне на лихвени условия - 1%, начисляван върху остатъка от кредита, макс 500 лв.;
- при преразглеждане на неценови параметри - 50 лв. фиксирана такса;
- без такса при промяна датата на месечната вноска .
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението В зависимост от вида на имота:
- за оценка на апартамент - 120 лв.;
- за оценка на къща - 160 лв. + 32 за всеки следващ етаж след първия, не повече от 224 лв.
Пазарната оценка се възлага от страна на банката, заплаща се от кредитополучателя и се изготвя от независим експерт оценител.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Изготвяне на ипотека - 25 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще бъдат обсъдени таксите, начина на начисляване и възможността за договаряне на допълнителни отстъпки.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат коментирани лихвените условия и възможностите за договарянето им.
Отстъпки и промоции По кредита е възможно допълнително договаряне на отстъпки след първоначален преглед на документите.
Застраховки
Информация за застраховане Необходимите застраховки по сделката ще бъдат обсъдени подробно при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква сключване на полица Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка със застрахователна премия от 0.10%.
Премията е годишна и се начислява върху стойността на имота.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Допустима кредитоспособност не повече от 70% и остатъчен чист доход на член от семейството 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) До 95% - при рефинансиране.
До 90% - при покупка.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит - по образец.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без превод на доход по сметка в банката от страна на работодателя.
Поръчители По сделката не се изискват поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 75 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Без опция за чужденци.
Приемат се доходи на българи работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продукти Всички изисквания на банката могат да бъдат обсъдени при заявена безплатна консултация.
Пояснения на условията Срокът на кредита зависи от вида на обезпечението:
- при обезпечение с жилищен имот - 30 г.;
- при обезпечаване с нежилищен имот - 25 г.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране до 90%.
Кредитът може да се ползва за покриване на текущи нужди.
Гратисен период до 12 месеца.
Възможност за индивидуален погасителен план.
Без застраховка Живот на кредитоискателя.
ЗАЯВИ Сравни