Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на жилище, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на жилище, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеСлед представяне на пълния комплект от необходими документи, както за дохода, така и за имота, банката се ангажира за отговор в кратък срок.
Пояснения
ПоясненияИзискване към кредитоискателя е да работи на постоянен трудов договор.
Без ангажимент за превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на завършен имот.
За ремонт, реконструкция и подобрения.
За покриване на текущи нужди.
За строителство.
За рефинансиране на ипотечни кредити.
Гратисен периодДо 12 месеца по главницата при покупка на имот.
При кредит за финансиране на текущи нужди не се допуска гратисен период.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ЛихваПроменлива лихва за целия срок на кредита - 4.19%.
3.70%-5.19% - лихвата се фиксира в посочения диапазон след определяне на рисковия профил.
Вид лихваНачин на формиране на плаващата лихва - РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на документи и оценка на риска - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма такси за следващи години от срока на кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетМесечна такса за разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяванеТакса се дължи в зависимост от периода на извършване на погасяването, а именно:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промянаПрез периода на кредита е възможно предоговаряне на условия, за което се заплаща такса:
- при предоговаряне на лихвени условия - 1%, начисляван върху остатъка от кредита, макс 500 лв.;
- при преразглеждане на неценови параметри - 50 лв. фиксирана такса;
- без такса при промяна датата на месечната вноска .
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоВ зависимост от вида на имота:
- за оценка на апартамент - 120 лв.;
- за оценка на къща - 160 лв. + 32 за всеки следващ етаж след първия, не повече от 224 лв.
Пазарната оценка се възлага от страна на банката, заплаща се от кредитополучателя и се изготвя от независим експерт оценител.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeИзготвяне на ипотека - 25 лв.
Други таксиПоръчай безплатна консултация, на която ще бъдат обсъдени таксите, начина на начисляване и възможността за договаряне на допълнителни отстъпки.
Коментар за лихвите и такситеПри консултация ще бъдат коментирани лихвените условия и възможностите за договарянето им.
Отстъпки и промоцииПо кредита е възможно допълнително договаряне на отстъпки след първоначален преглед на документите.
Застраховки
Информация за застрахованеНеобходимите застраховки по сделката ще бъдат обсъдени подробно при консултация.
Застраховка ЖивотНе се изисква сключване на полица Живот.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗадължителна застраховка със застрахователна премия от 0.10%.
Премията е годишна и се начислява върху стойността на имота.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Допустима кредитоспособност не повече от 70% и остатъчен чист доход на член от семейството 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)До 95% - при рефинансиране.
До 90% - при покупка.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит - по образец.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплатаБез превод на доход по сметка в банката от страна на работодателя.
ПоръчителиПо сделката не се изискват поръчители.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Не повече от 75 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиБез опция за чужденци.
Приемат се доходи на българи работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продуктиВсички изисквания на банката могат да бъдат обсъдени при заявена безплатна консултация.
Пояснения на условиятаСрокът на кредита зависи от вида на обезпечението:
- при обезпечение с жилищен имот - 30 г.;
- при обезпечаване с нежилищен имот - 25 г.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране до 90%.
Кредитът може да се ползва за покриване на текущи нужди.
Гратисен период до 12 месеца.
Възможност за индивидуален погасителен план.
Без застраховка Живот на кредитоискателя.
ЗАЯВИ Сравни