Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит в лева | С поръчители | Без превод на доходи | Променлива лихва | Текущи нужди или за обединяване на задължения | Продукт Кредит Актив - Свободна професия| ЦКБ

Потребителски кредит в лева | С поръчители | Без превод на доходи | Променлива лихва | Текущи нужди или за обединяване на задължения | Продукт Кредит Актив - Свободна професия| ЦКБ
Организация: ЦКБ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 200
Максимална сума 60000
Срок на кредита
Минимален срок 3 месеца
Максимален срок 120 месеца
Одобрение и получаване
Време за одобрение
Време за получаване на сумата
Пояснения
Пояснения За хора упражняващи свободни професии.
Със или без превод на доходи.
Информация за кредита
Цел на кредита Текущи нужди.
За обединяване на задължения.
Валута Лева
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 9.60%
Вид лихва Променлива лихва.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на докумените за кредит:
- 30 лева - до 5000 лева
- 80 лева от 5000 до 20 000 лева
- 100 лева от 20000 до 30 000 лева
- 180 лева - над 30 000 лева
Месечни и годишни такси за кредита
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 1.6 лева - Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка.
Такса за предсрочно погасяване Няма
Такса за предоговаряне / промяна
Други такси Поръчай безплатна консултация
Коментар за лихвите и таксите Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система.
Отстъпки и промоции Облекчени условия за лихвения процент при ползване на други продукти:
При ползване на дебитна карта - 0.10% При ползване на кредитна карта - 0.20%
При ползване на застрахователни услуги - 0.10%
При осигуряване във фонд на ПОАД ЦКБ Сила - 0.20%
Застраховки
Информация за застраховане Не се изисква задължителна застраховка.
Информация за одобрение
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит
Лична карта
Докумени за доходи от стопанска дейност.
Документ за извършване на съответната дейност.
Други документи по преценка на банката.
Превод на заплата Със или без превод
Поръчители 1 поръчител при кредит до 25000 лв.
2 поръчители при кредит над 25000 лв.
Обезпечение
Условия за чуждестранни граждани Допълнителна консултация
Изисквания за други услуги или продукти Откриване на разплащателна сметка и ползване на дебитна карта и ползване на кредитна карта.
Пояснения на условията Кредитният продукт е подходящ за: Частни земеделски производители, собственици на ЕТ, ЕООД или съдружник в ООД, лекари и стоматолози, хора упражняващи свободни професии, както и за хора хора получаващи доходи от наеми, ренти, хонорари и други.
Свържи се с нас за Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подай запитване още сега.
Предимства
Предимства За клиенти, които получават доходите си по сметка в ЦКБ - 8,1% независимо от валутата на кредита
За лекари и стоматолози, които получават доходите си в ЦКБ - 6% независимо от валутата на кредита
ЗАЯВИ Сравни

Годишният процент на разходите е 7,89% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и плаващ лихвен процент 7,5% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 7,1%). Обща дължима сума 21 446.51 лева и размер на месечната вноска 178.05 лева.