Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит в лева | Със и без поръчители | С превод на заплата | Променлива лихва | Текущи нужди или за обединяване на задължения | Добър осиг. доход | Продукт Кредит Днес | ЦКБ

Потребителски кредит в лева | Със и без поръчители | С превод на заплата | Променлива лихва | Текущи нужди или за обединяване на задължения | Добър осиг. доход  | Продукт Кредит Днес | ЦКБ
Организация: ЦКБ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 200
Максимална сума 50000
Срок на кредита
Минимален срок 3 месеца
Максимален срок 120 месеца
Одобрение и получаване
Време за одобрение
Време за получаване на сумата
Пояснения
Пояснения С превод на заплата.
Без поръчители до 15000лв.
Добър осиг. доход.
Информация за кредита
Цел на кредита Текущи нужди.
За обединяване на задължения.
Валута Лева
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 6.30%
Вид лихва 4.7% - Фиксирана през първата година.
6.3% - Променлива за останалия период.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на докумените за кредит:
1% от размера на одобрения кредит с минимум 50 лева
Месечни и годишни такси за кредита
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 1.6 лева - Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка.
Такса за предсрочно погасяване Няма
Такса за предоговаряне / промяна
Други такси Поръчай безплатна консултация
Коментар за лихвите и таксите Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система.
Отстъпки и промоции Облекчени условия за лихвения процент при ползване на други продукти:
При ползване на дебитна карта - 0.10% При ползване на кредитна карта - 0.20%
При ползване на застрахователни услуги - 0.10%
При осигуряване във фонд на ПОАД ЦКБ Сила - 0.20%
Застраховки
Информация за застраховане Не се изисква задължителна застраховка.
Информация за одобрение
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Лична карта.
Документи за трудови доходи.
Докумени за доходи от стопанска дейност. (Заверена данъчна декларация за предишната година.)
Други документи по преценка на банката.
Превод на заплата С превод
Поръчители Без поръчител - до 15000 лв.
1 поръчител при кредит от 15000 до 30000 лв.
2 поръчители при кредит над 30000 лв.
Обезпечение
Условия за чуждестранни граждани Допълнителна консултация
Изисквания за други услуги или продукти Откриване на разплащателна сметка и ползване на дебитна карта и ползване на кредитна карта.
Пояснения на условията Кредитният продукт е подходящ за:
Хора работещи на трудов договор.
Хора упражняващи свободни професии.
Свържи се с нас за Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подай запитване още сега.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва през първата година.
ЗАЯВИ Сравни

Годишният процент на разходите е в размер на 5,55% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит, лихвен процент за първата година – 4,9% и 5,4% за останалия срок. Лихвеният процент се формира от аналитичен референтен лихвен процент за потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка. Обща дължима сума 19444.89 лева и размер на месечната вноска 158.37 лв. за първите 12 вноски и 161.71 лв. за останалия период.