Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит в лева | Без поръчители | С превод на заплата | Променлива лихва | Текущи нужди или за обединяване на задължения | Осиг. доход над 1250 лв. | Продукт За теб| СиБанк

Потребителски кредит в лева | Без поръчители | С превод на заплата | Променлива лихва | Текущи нужди или за обединяване на задължения | Осиг. доход над 1250 лв. | Продукт За теб| СиБанк
Организация: Сибанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 15000
Максимална сума 35000
Срок на кредита
Минимален срок 12 месеца
Максимален срок 72 месеца
Одобрение и получаване
Време за одобрение
Време за получаване на сумата
Пояснения
Пояснения С превод на доходи.
Без поръчители.
Осиг.доход над 1250лв.
Залог върху вземания.
Информация за кредита
Цел на кредита Текущи нужди.
За обединяване на задължения.
Валута Лева
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 5.99%
Вид лихва Променлива лихва.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на докумените за кредит:
- 200 лева - до 30000 лева
- 250 лева над 30 000 лева
Месечни и годишни такси за кредита 40 лв.
Такса управление на кредитна карта
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3 лева - Месечна такса пакет Класика.
Такса за предсрочно погасяване Няма
Такса за предоговаряне / промяна 1% - такса за предоговаряне условия по кредита.
Други такси Поръчай безплатна консултация
Коментар за лихвите и таксите Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система.
Отстъпки и промоции Преференциална по-ниска лихва при по-кратък срок за погасяване:
4.79% (РЛП плюс надбавка 4.09 пункта) - погасяване до 48 месеца;
5.50% (РЛП плюс надбавка 4.80 пункта) - погасяване до 60 месеца.
Застраховки
Информация за застраховане Не се изисква задължителна застраховка.
Информация за одобрение
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Лична карта.
Докумени за доходи.
Други документи по преценка на банката.
Превод на заплата С превод
Поръчители Без поръчители
Обезпечение Залог на бъдещи вземания от трудови правоотношения.
Условия за чуждестранни граждани Допълнителна консултация
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пакет Класика, включващ кредитна карта
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подай запитване още сега.
Предимства
Предимства
ЗАЯВИ Сравни

При потребителски кредит с размер 35 000 лв., срок 72 месеца и годишен лихвен процент 6,84% , с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит 250 лв. и плаващ лихвен процент 5,99%, годишна такса по револвираща кредитна карта – 40 лева и месечна такса за поддръжка на разплащателен пакет „Класика“ – 3 лева. Обща дължима сума 42 457.78 лева и размер на месечната вноска 579.89 лева.