Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | KBC Банк България | За жилище или рефинансиране | Без превод на заплата | С пакет Комфорт и Сигурност +

Ипотечен кредит в лева | KBC Банк България | За жилище или рефинансиране | Без превод на заплата | С пакет Комфорт и Сигурност +
Организация: KBC Банк България
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума10000 лв.
Максимална сума800000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок3 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеПериодът на одобрение зависи от разполагаемите документи.
Пояснения
ПоясненияКредитът е за работещи по трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище.
За строителство.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен периодВъзможен гратисен период по главницата до 12 месеца.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ЛихваФиксирана лихва за 1 г. - 4.25%.
Вид лихваФиксирана лихва за първата година и плаваща лихва след първата година.
(РЛП + надбавка).
Еднократни такси за кредитаТакса за проучване и разглеждане на документи - 0.25%, минимум 120 лв.
Месечни и годишни такси за кредитаПрез периода на действие на кредита, не се дължат други такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетMeceчнa тaĸca зa Пaĸeт Koмфopт - 4.90 лв.
Включените в пакета услуги ще бъдат обсъдени при консултация.
Такса за предсрочно погасяванеДължимата такса в случай на предсрочно погасяване е:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промянаПри искане от страна на кредитополучателя за промяна на ценови условия се начислява такса от 1%, минимум 100 лв.
При искане за промяна на неценови условия - 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоБанката дава възможност за избор на експерт оценител за изготвяне на пазарна оценка.
Таксата се определя съгласно ценовата политика на съответното оценителско бюро.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeЗа правно становище не се дължи такса.
Други таксиПоръчай безплатна консултация за коментар на ценовите условия по сделката.
Коментар за лихвите и такситеПри провеждане на консултация ще бъде коментирано ценообразуването.
Отстъпки и промоцииВъзможно е договаряне на отстъпки при определени условия.
Застраховки
Информация за застрахованеВъзможност за ползване на застрахователен пакет Сигурност Плюс с покрити рискове по застраховка Живот.
Застраховка ЖивотЗастрахователна премия 0.043% месечно върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa ИмотГодишна застрахователна премия в размер на 0.10%.
Начислява се върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)В зависимост от процента на финансиране от банката, се определя и кредитоспособността, но не може да надвишава 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Максимум 85% от изготвената пазарна оценка от експерт оценител.
Изисквания и необходими документиИскане за кредит по образец.
Документи за самоличност - лична карта.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплатаБез превод на месечното възнаграждение по сметка в банката.
ПоръчителиБез поръчители, но в процеса на разглеждане на искането е възможно да бъде поставено като условие.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Не повече от 70 г. за жените и за мъжете при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чуждестранни граждани.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за информация и консултация.
Пояснения на условиятаПрофесионално съдействие по всички възникнали въпроси и параметри на сделката.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваФиксирана лихва за 1 г.
Процент на финансиране до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на издължаване 20 г., без ангажимент за превод на заплата в банката, ползване на Пакет Комфорт и Пакет Сигурност+: Месечна вноска – 369.94 лв., лихвен процент – 4.20%, ГПР - 5.53 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 97 936.19 лв.