Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | KBC Банк България | За жилище – апартамент, къща, или рефинансиране | С пакет Комфорт и Сигурност +

Ипотечен кредит в лева | KBC Банк България | За жилище – апартамент, къща, или рефинансиране | С пакет Комфорт и Сигурност +
Организация: KBC Банк България
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума10000 лв.
Максимална сума800000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок3 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеЗависи от възможността за набавяне на необходимите документи.
Пояснения
ПоясненияИзискване на банката е кредитополучателят да работи на постоянен трудов договор и работодателят да превежда заплатата по сметка в Райфайзенбанк.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на строителство.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период12 месеца по главницата.
ВалутаBGN
Лихви и такси
Лихва3% - фиксирана лихва.
Вид лихваФиксирана лихва за 1 г., след което в сила е плаващ лихвен процент, формиран от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредитаЗа разглеждане на искане за кредит се начислява 0.25% върху размера на кредита, но не по-малко от 120 лв.
Месечни и годишни такси за кредитаПрез срока на действие на кредита не се дължат годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетТакса зa пакет Koмфopт - 4.90 лв.
Пакета включва комплексни услуги на банката за разплащания и онлайн банкиране.
Подробно ще бъдат обсъдени при консултация.
Такса за предсрочно погасяване1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна1%, минимум 100 лв. - при промяна на лихвени нива;
100 лв. - при промяна на неценови условия (срок, обезпечение, дата на вноска и др.).
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоТаксата се определя от оценителската фирма в зависимост от вида на оценявания имот.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeНе се дължи такса за правно обслужване.
Други таксиПоръчай консултация за коментиране на таксите по кредита.
Коментар за лихвите и такситеПри провеждане на консултация ще обсъдим лихвите и ценообразуването на банката.
Отстъпки и промоцииДопълнително договаряне на отстъпки по кредита е възможно.
Застраховки
Информация за застрахованеПолзването на застрахователен пакет Сигурност Плюс и ползите от него, ще бъдат обсъдени при заявена консултация.
Застраховка ЖивотПри сключване на полица Живот, се начислява месечно 0.043% върху размера на кредита.
Покрити са всички основни рискове.
Зacтpaxoвĸa Имот0.10% е застрахователната премия при имуществено застраховане.
Годишна премия, начислявана върху стойността на имота.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Не повече от 60% може да бъде съотношението дълг/доход.
Няма изискване за остатъчен доход.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)85% от пазарната цена на имота.
Изисквания и необходими документиИскане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплатаС превод на работна заплата по сметка.
ПоръчителиНяма изискване за поръчителство.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Не повече от 70 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за информация и консултация по всички възникнали въпроси.
Пояснения на условиятаПри заявена консултация ще бъдат коментирани всички условия.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваФиксирана лихва за една година.
Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв., срок на погасяване 20 г., с превод на заплата в банката, и ползване на Пакет Комфорт и Пакет Сигурност+: Месечна вноска – 362.01 лв., лихвен процент – 3.95%, ГПР - 5.28 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 96 032.24 лв.