Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За текущи нужди, рефинансиране или покупка | С пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За текущи нужди, рефинансиране или покупка | С пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеОдобрението зависи от възможността за предоставяне на пълния комплект от документи.
Пояснения
ПоясненияОсновно изискване е кредитоискателите да бъдат заети по трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За покриване на текущи нужди.
За строителство.
За рефинансиране.
Гратисен периодГратис по главницата до 12 месеца.
При кредити за текущи нужди не се допуска гратисен период.
ВалутаBGN
Лихви и такси
Лихва3.69% - променлив лихвен процент.
Лихвеният процент е в границите между 3.20%-4.69% и се фиксира след определяне профила на клиента.
Вид лихваПлаваща лихва, която се формира от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на документи - 0.25% от размера на кредита.
При рефинансиране не се дължи такса за кредити над 30 000 лв.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетМесечна такса за пакетната сметка - 4.50 лв.
Таксата включва пакет от предлагани комплексни услуги на банката, включително и преференции при преводи на средства.
Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяванеПри предсрочно погасяване се начислява такса:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промянаНе се заплаща такса при искане за промяна на падежната дата по кредита.
Такса се заплаща:
- при промяна на ценови нива - 1% върху остатъка, максимум 500 лв.;
- при промяна на неценови условия - 50 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоОпределя се от вида на имота (апартамент, къща и др.) и варира от 120 лв. до 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeТакса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека - 25 лв.
Други таксиПоръчай безплатна консултация за коментар на всички такси и условия.
Коментар за лихвите и такситеПосочената лихва е валидна при ползване на:
-Пакет ДСК Pay+
-Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система.
Отстъпки и промоцииДопълнително договаряне на ценови условия е възможно.
Застраховки
Информация за застрахованеДопълнителна информация за застраховките при запитване за консултация.
Застраховка ЖивотНе се изисква сключване на застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa ИмотНачислява се 0.10% върху стойността на имота.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Не повече от 70% може да бъде съотношението дълг към дохода на кредитополучателя.
Освен това изискване на банката е на член от семейството да остава не по-малко от 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)При рефинансиране не повече от 95%.
При всички останали случаи максималната сума е 90% от пазарната оценка.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит - форма на банката.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплатаС превод на работна заплата по сметка.
ПоръчителиБез поръчители.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) 75 г. максимална възраст при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продуктиПолзване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условиятаМаксимален срок 30 г. - при обезпечение с жилище.
Максимален срок 25 г. - при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране - 90%.
Избор на погасителен план с възможност и за индивидуален погасителен план.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот на кредитополучателя.
Максимална възраст при изтичане срока на кредита - 75 г.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при променлива лихва за целия срок на кредита - За финансиране на текущи потребности и други ипотечни кредити при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 429,46 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 156 208,35 лв. ГПР – 5,23% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 5,00%, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 25 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.