Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеЗависи от възможността за предоставяне на пълния комплект от документи - за доходите и за имота.
Пояснения
ПоясненияКандидатите трябва да работят на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строителство.
За покупка на земя.
За рефинансиране.
Гратисен периодГратисен период единствено за главницата до:
- 24 месеца при строеж;
- 12 месеца при покупка
ВалутаBGN
Лихви и такси
Лихва3.49% фиксирана лихва за 3 г.
Лихвата се фиксира след определяне профила на клиента, като може да бъде в границите между 3% - 4.49%.
Вид лихва3.49% за първите три години.
Плаваща лихва след третата година, образувана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на искане за кредит - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетМесечна такса за пакетна услуга - 4.50 лв.
Таксата включва пакет от комплексни услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за коментар и консултация.
Такса за предсрочно погасяванеТакса се дължи, както следва:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промянаПредоговаряне на ценови параметри - 1%, максимум 500 лв.
Предоговаряне на неценови условия - 50 лв.
Промяна дата на падежна вноска - без такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоТаксата е за сметка на кредитоискателя и варира от 120 лв. до 224 лв., като определящ е вида на имота.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeТакса за учредяване на ипотека в полза на банката - 35 лв.
Други таксиПоръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и такситеПри провеждане на консултация ще бъдат обсъдени ценовите параметри по кредита.
Отстъпки и промоцииДопълнително договаряне на отстъпки е възможно след първоначално разглеждане на сделката.
Застраховки
Информация за застрахованеДопълнителна информация по застраховките при заявяване на консултация.
Застраховка ЖивотНе е задължително сключване на застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗастраховката на имота в полза на банката е задължителна и е в размер на 0.10%.
Премията по застраховката се начислява върху стойността на имота.
При възникване на щета е възможно сумата по щетата да бъде изплатена на кредитополучателя след решение на банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Месечните вноски към дохода не следва да надвишават 70%.
Задължително изискване на член от семейството да остава минимум 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)95% в случай на рефинансиране и 90% при покупка или строеж.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Пазарна оценка.
Превод на заплатаС превод на месечното възнаграждение.
ПоръчителиНяма изискване за ангажиране на поръчители по кредита.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Не повече от 75 г. за жените и за мъжете при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Допуска се финансиране на български граждани работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продуктиПолзване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условиятаСрок от 30 г., когато кредитът е обезпечен с жилищен имот.
Срок от 25 г., когато по кредита е предложено за обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране - до 90%, а при рефинансиране до 95%.
Фиксирана лихва за първите 3 г.
Гратис до 24 месеца по главница.
Без застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 414,91 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 150 982,80 лв. ГПР – 4,92% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,70%, Променлива лихва за останалия срок – 4,70%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.