Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За апатарамент, къща, земя, строеж или рефинансиране | Срок 30 г.

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За апатарамент, къща, земя, строеж или рефинансиране | Срок 30 г.
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума50000 лв.
Максимална сума600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеРешение по кредита се получава в кратки срокове, след подаване на искане за кредит с пълния комплект от документи необходими за одобрение.
Пояснения
ПоясненияИзискване на банката е кредитополучателите да работят по трудови правоотношения на постоянен договор.
Не се изисква ангажимент от работодателя за превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на изграждане.
За покупка на земя.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен периодДопуска се гратисен период по главницата:
- до 12 месеца при покупка;
- до 24 месеца при строеж.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
ЛихваПроменлива лихва 3.79%.
Лихвата варира в диапазона 3.30%-4.79% в зависимост от профила на клиента, определен съгласно правилата на банката.
Вид лихваПлаваща лихва за целия период, формирана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТаксата за проучване и разглеждане на искането за кредит е 0.25% върху сумата на кредита.
При рефинансиране на кредити с размер не по-малък от 30 000 лв. разглеждането на документи е без такса.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма други годишни или месечни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетЗа усвояване и погасяване на кредита е необходимо поддържане на разплащателна сметка, за която се заплащат 2.00 лв. месечно.
Такса за предсрочно погасяванеПри предсрочно погасяване, такса се дължи в случай, че погасяването е през първата година от срока на кредита.
След първата година не се дължи такса за предсрочно погасяване, без значение от честотата на погасяване.
Такса за предоговаряне / промянаТаксата се определя от целта на предоговарянето, а именно:
- при предоговаряне на лихвени нива - 1% върху остатъка от кредита, не повече от 500 лв.;
- при промяна на дата на падеж на месечната вноска - без такса;
- за всички други случаи (срок, обезпечение и т.н.) - фиксирана такса от 50 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоТаксата за изготвяне на пазарна оценка от експерт оценител се определя от вида на имота обект на оценка и варира от 120 лв. до 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeФиксирана такса от 35 лв. за изготвяне на законна ипотека и вписването й в Агенция по вписванията.
Други таксиКоментар на всички такси, начина на начисляване и събиране, както и възможността за договаряне на индивидуални условия ще бъдат обсъдени при консултация.
Коментар за лихвите и такситеПри заявяване на безплатна консултация ще бъдат обсъдени лихвените нива и ценообразуването.
Отстъпки и промоцииДопълнително договаряне на индивидуални отстъпки е възможно след оценка на кредитоспособността.
Застраховки
Информация за застрахованеДопълнителна информация за застраховките при провеждане на консултация.
Застраховка ЖивотБез застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗадължителна застраховка на недвижимия имот в размер на 0.10% върху стойността на имота.
Застрахователната премия е годишна.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Съотношение дълг/доход не повече от 70%.
След приспадане на вноските по действащи кредити и ново разрешеният, остатъчният нетен доход на член от семейството трябва да е не по-малко от 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Финансиране в размер до 90% от пазарната стойност на имота.
Изключение е възможно при рефинансиране на кредит от друга банка, като банката разрешава до 95% от пазарната оценка.
Изисквания и необходими документиИскане за кредит - предоставя се от банката.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплатаНе се изисква превод на доход по сметка в банката.
ПоръчителиНяма изискване за поръчителство.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Възраст при падежа на кредита 75 г. за жените и 75 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци. Предназначен е за български граждани, включително и работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продуктиОбсъждане при заявяване на безплатна консултация.
Пояснения на условиятаМаксимален срок 30 г. - при обезпечение с жилище.
Максимален срок 25 г. - при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване още сега.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране - до 90%.
Гратисен период до 24 месеца.
Избор на погасителен план - анюитет, с равни вноски или индивидуален план избран от кредитополучателя.
ЗАЯВИ Сравни