Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За закупуване на имот и рефинансиране | Фиксирана лихва за първите 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За закупуване на имот и рефинансиране | Фиксирана лихва за първите 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок6 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеКратък срок на одобрение след представяне на пълния комплект от документи в банката.
Пояснения
ПоясненияКредитоискателят е необходимо да работи по трудово правоотношение на постоянен договор.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен периодВъзможен е гратис по главницата:
- до 12 месеца при покупка на имот;
- до 24 месеца при строеж.
ВалутаBGN
Лихви и такси
Лихва3.69% фиксирана лихва за 5 г.
Лихвата варира в зависимост от рисковият профил на кредитоискателя.
Вид лихва3.69% фиксирана за първите 5 г. от срока на кредита.
След петата година, лихвеният процент е плаващ, формиран от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за оценка на кредитния риск - 0.25%.
Начислява се върху искания размер на кредита.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетМесечна такса за пакет - 4.50 лв.
Таксата включва пакет от предлагани комплексни услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за допълнителна консултация.
Такса за предсрочно погасяванеНачислява се както следва:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промянаВъзможно е предоговаряне на условия по действащ кредит - както ценови, така и неценови параметри.
Таксата се определя от:
- при искане за промяна на лихвени условия - 1% върху остатъка, не повече от 500 лв.;
- при заявено искане за промяна на други условия (срок, обезпечение и др.) - 50 лв.;
- при промяна на датата на месечната вноска не се дължи такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоОценка на имота се извършва от независим експерт оценител.
Оценката се възлага от банката и се заплаща от кредитоискателя.
Цената е размер от 120 лв. до 224 лв. в зависимост от вида на имота.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeТакса за изготвяне и вписване на ипотека от юрист - 35 лв.
Други таксиПоръчай безплатна консултация и ще бъдат обсъдени всички такси, както и възможностите за получаване на отстъпки.
Коментар за лихвите и такситеВсички ценови условия ще бъдат коментирани при заявяване на професионална консултация.
Отстъпки и промоцииЦенови отстъпки са възможни след определяне на рисковия профил на кредитоискателя.
Застраховки
Информация за застрахованеИзискванията на банката за застраховане ще бъдат подробно обсъдени при консултация.
Застраховка ЖивотСключването на застраховка Живот не е задължително.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗастраховка Имот е задължителна и е 0.10% върху стойността на ипотекирания имот.
Застраховката се заплаща от кредитополучателя.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Кредитоспособност не повече от 70%.
Доход на член от семейството след приспадане на всички вноски по кредитни продукти - 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)95% от пазарната цена на имота при рефинансиране на кредити.
90% от пазарната оценка във всички други случаи.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплатаС превод на месечната заплата по сметка.
ПоръчителиБез изискване за поръчителство.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Не повече от 75 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продуктиПолзване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условиятаМаксимален срок на кредита 30 г. при обезпечение с жилище.
Максимален срок от 25 г. при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваФиксирана лихва за 5 г.
Финансиране до 95% при рефинансиране и до 90% във всички останали случаи.
Гратисен период до 24 месеца.
Не се изисква сключване на застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 424,58 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 154 464, 92 лв. ГПР – 5,13% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,90%, Променлива лихва за останалия срок – 4,90%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3, 50 лв.