Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в лева | ЦКБ | Дом за теб - покупка и строителство на апартамент, рефинансиране | Безплатна застраховка на имота | Осигурителен доход до 900 лв.

Жилищен ипотечен кредит в лева | ЦКБ | Дом за теб - покупка и строителство на апартамент, рефинансиране | Безплатна застраховка на имота | Осигурителен доход до 900 лв.
Организация: ЦКБ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 450000лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор.
С превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на строеж.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
За ремонт, подобрения.
Гратисен период До 6 месеца за главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Променлив лихвен процент - 2.80%.
Вид лихва Плаваща лихва
(ВРЛП + надбавка)
Еднократни такси за кредита 0.25%
Такса за разглеждане на документи.
Месечни и годишни такси за кредита няма
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 2.00 лева
Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка, с издадена дебитна карта.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Поръчай безплатна консултация.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 120 лв.
За апартамент
180 лв.+ 36 лв. на етаж
За къща с прилежаща земя
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe За правна консултация по сделката - 60 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени всички въпроси.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Не е задължителна.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка Имот се поема от банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85%
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на заплата по сметка в банката.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг жилищен имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  68 г. за жените и 68 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 6 месеца.
Без такси при отпускане и усвояване.
Безплатна имуществена застраховка.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при променлива лихва за целия срок на кредита.Годишният процент на разходите е в размер на 2,91% при кредит в размер на 100 000 лв., срок на изплащане 15 г. при лихвен процент 2.8% (ВРЛПик + надбавка), и включени такса за правно обслужване 60 лв., такса за оценка на имота 120 лв., месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2 лв. Обща дължима сума 123 120.77 лв., размер на месечната вноска 681 лв.