Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Спестовен - Покупка, строеж, ремонт и подобрения | Финансиране до 85% | Пакет Живот + Пакет Моето Семейство

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Спестовен - Покупка, строеж, ремонт и подобрения | Финансиране до 85% | Пакет Живот + Пакет Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 15000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор.
С превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период При покупка - до 12 месеца за главницата.
При строеж - до 24 месеца за главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 4.15% променлива лихва.
Вид лихва Променлива лихва формирана от РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка.
Еднократни такси за кредита 75 лв. - такса за оценка на кредитоспособността.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3 лв. - еднократна такса за програма Моето семейство.
6.95 лв. - месечнa таксa за програма Моето семейство.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 150 лв.
Такса за оценка на имот - за апартамент.
200 лв.
Такса за документален анализ на обезпечението.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация.
Отстъпки и промоции При кредит за рефинансиране - лихвата е с 0.20 пр. п. по-малка.

Според средномесечния баланс по сметките на кредитоискателя в банката, са възможни отстъпки от лихвата.
Застраховки
Информация за застраховане Възможност за еднократно предплащане на застрахователна премия Живот - 5.55% изчислена еднократно върху размера на кредита.
Възможност за еднократно предплащане на застрахователна премия Живот за първите 5 години - 2.27% изчислена върху размера на кредита.
Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот 0.077% месечно върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1170% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Не повече от 85% от пазарната оценка на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на заплата по сметка.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Застрахователен пакет Живот.
Програма Моето семейство.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по възникнали въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ГПР при кредит в лева с първоначален лихвен процент 4,45%: приложимият променлив годишен лихвен процент е 4,05% за 80 000 лв. кредит за срок от 30 г. и при поддържане на 10 001 лв. средно мес. салдо по сметки на клиента в банката за целия период на кредита, с превод на работна заплата по сметка разкрита по програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0.1% от сумата на кредита. ГПР е 4,34%, общата дължима сума е 141 503,26 лв.; 360 броя мес. вноски, мес. вноска е 385,34 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество и сключване на застрахователен пакет "Живот", като разходът за застраховките не е включен в ГПР.