Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Потребителски с ипотека Повече днес - Покупка, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Потребителски с ипотека Повече днес - Покупка, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 100000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Определя се от възможността за предоставяне на необходимите документи в кратък срок.
Пояснения
Пояснения Не се изисква превод на работна заплата, но кредитоискателите трябва да работят на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 6.25% променлива лихва
Вид лихва Плаваща лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита Без първоначални такси по кредита за периода на промоцията.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3.50 лв. месечнa таксa за обслужване на сметка.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Без такса за оценка и анализ на обезпечението.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Не се дължи такса за правно становище.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще бъдат коментирани всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще обсъдим лихвените условия по кредита.
Отстъпки и промоции Банката възстановява платените Нотариални и държавни такси за вписване на ипотеката.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация за изискванията за застраховане при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Начислява се 0.1170 % годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 55%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Не повече от 70% от изготвената пазарна оценка на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без превод на месечно възнаграждение по сметка в банката.
Поръчители Не се изискват поръчители по сделката.
По решение на банката е възможно да бъде поставено допълнително условие за поръчителство.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  При изтичане срока на кредита възрастта да не надвишава 70 г. за жените и 70 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация по всички въпроси свързани с финансирането.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по възникналите въпроси за условията на финансиране.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Промоционални условия - без първоначални такси по кредита.
Дълъг срок на погасяване - 25 г.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни