Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Потребителски с ипотека Повече днес – покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Финансиране до 70% | Пакет Живот и Моето Семейство

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Потребителски с ипотека Повече днес – покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Финансиране до 70% | Пакет Живот и Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 100000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 25 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Отговор в кратки срокове след представяне на всички документи необходими за одобрение.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор, с превод на заплата в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Плаваща лихва от 4.45%.
Вид лихва Променлива лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита За периода на промоцията не се начисляват такси за разглеждане и оценка на кредитоспособността
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3 лв. еднократна такса за програма Моето семейство.
6.95 лв. месечнa таксa за програма Моето семейство.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Не се дължи такса при подаване на искане за кредит в периода на промоцията.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Без такса за правно становище.
Други такси Поръчай безплатна консултация, по време на която ще бъдат обсъдени таксите и промоциите по кредита.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация.
Отстъпки и промоции Банката възстановява платените Нотариални и държавни такси за вписване на ипотеката.
Застраховки
Информация за застраховане Възможност за еднократно предплащане на застрахователна премия Живот - 5.55% изчислена еднократно върху размера на кредита.
Възможност за еднократно предплащане на застрахователна премия Живот за първите 5 години - 2.27% изчислена върху размера на кредита.
Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Застрахователна премия 0.077% месечно върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1170 % годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Съотношение дълг/доход не повече от 55%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Размерът на кредита не може да надвишава 70% от определената пазарна цена на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на работна заплата по сметка в банката.
Поръчители Без изискване за поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на застрахователен пакет Живот и програма Моето семейство.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие и пояснение на всички условия на банката.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Промоционални условия - без такси за оценка на риска и обезпечението.
Възстановяване на разходите свързани с ипотеката.
Гратисен период до 12 месеца.
Дълъг срок на погасяване - 25 г.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ГПР: При ипотечен кредит за обединение на задължения с размер 20 000 лв., срок 180 месеца, брой вноски 180, променлив годишен лихвен процент в лева 4.95% при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма „Моето семейство“, с такса за откриване 3 лв. и месечна такса 6.95 лв., такса за вписване на ипотеката (поема се от банката) в размер на 0,1% от сумата на кредита, ГПР е 5.77%, месечна вноска 158.83 лв., обща дължима сума 29 711,79 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет „Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.